Zakaj je mehanizem cenovne kapice na plin nevaren in politično neizvedljiv

Pat pozicija na ravni EU glede uvedbe cenovne kapice na plin se nadaljuje. In to upravičeno. Kljuična problema cenovne kapice pri plinu sta: (1) da je lahko cenovna kapica prenizka glede na cene v že sklenjenih dolgoročnih pogodbah o dobavah plina, kar bi te pogodbe naredilo nične in ogrozilo že dogovorjene dobave plina nekaterim državam, in (2) zaradi cenovne kapice bi proizvajalci (prodajalci) plina dobave lahko preusmerili k odjemalcem, ki ne zahtevajo cenovne kapice. Cenovna kapica je nevaren netržni instrument, ki (ko ob danem povpraševanju omejiš ceno, se zmanjšajo količine) lahko ogrozi dobave plina nekaterim državam, ki so bile bolj odvisne od ruskega plina in ima s tem ogromne negativne učinke na gospodarstva in prebivalstvo v primeru posledično zmanjšanih dobav plina.

%d bloggers like this: