Kaj nam kaže zmeda pri odstranjevanju ograje na slovensko – hrvaški meji?

Stanko Štrajn

Hvalevredno je, da je Vlada pretekli teden sprejela Program za odstranitev žičnih in panelnih ograj, ozaljšanih z bodečo žico na vrhu. Golobova Vlada je očitno po šest letih, odkar na slovensko- hrvaški meji stoji spomenik neumnosti Cerarjeve in nato Janševe Vlade, odločila, da ograja, ki povzroča škodo Sloveniji in njenim državljanom ter povzroča utapljanje beguncev v Kolpi, preprečuje napajanje divjadi in ribolov ter čolnarjenje in kopanje v najdaljši čisti in topli reki na meji s Hrvaško, nima nikakršnega smisla in jo bo odstranila, kot to določa sprejeti načrt. Kaj v tem načrtu piše, ne vem, saj ni javno objavljen.

Po javno dostopnih informacijah na spletu Vlada vehementno obljublja, da bo ograja odstranjena do konca leta, ministrica za notranje zadeve pa je napovedala, da bo ograjo odstranila slovenska vojska v 150 dnevih. Z odstranjevanjem ograj bo slovenska vojska začela še ta teden, nekako okoli 15. julija 2022. Ker je slovenska vojska po izjavi ministrice Bobnarjeve sposobna odstraniti borih 200 m ograje na dan, lahko ugotovimo, da bo v napovedanih 150 dnevih lahko odstranila 150 dni x 200 m = 30.000 m ograj, oziroma le 30 km ograj do konca leta.

Slovensko – Hrvaška meja meri nekako 600 km, približno tretjina te dolžine pa je ograjena s tehničnimi ovirami, ki spominjajo na ograje, s katerimi so Slovenijo med drugo svetovno vojno ograjevali fašisti in nacisti. Če objavljene informacije o načrtu za odstranitev ograje in izjave ministrice za notranje zadeve držijo je jasno, da je projekt odstranjevanja ograj popolna zmeda, ali sprenevedanje, ali pa norčevanje iz državljanov, ali pa se Vlada in njeni ministri smešijo, ker očitno izjavljajo popolne nesmisle, saj je istočasno trditi, da bo odstranjena ograja v dolžini približno 200 km do konca leta, pri čemer pa naj bi bila slovenska vojska, ki bo ograjo odstranjevala, sposobna odstraniti samo 200 m na dan popoln nesmisel, ki dokazuje, da Vlada sploh ne pretehta, kar sprejema, ali pa gre za norčevanje iz državljanov ali pa vlada in njeni ministri smešijo sami sebe.

Panelna ograja je sestavljena  iz žičnih panelov, ki so s 6. ali 8. vijaki pritrjeni na nosilne stebre, sidrane v tla na jeklenih sidrih. Na 200 metrih ograje je nekako 100 panelov in tudi približno toliko stebrov. Odstranitev enega panela zahteva odviti 6 do 8 vijakov, kar brez težav z akomulatorskim vijačnikom opravi delavec v 5. minutah, ali še hitreje.  Odviti je potrebno še pritrditev stebrov na sidra in vse skupaj zložiti na kup, kjer ta železnina počaka na odvoz. Če bi se odstranjevanja ograj lotili trije 70-letni upokojenci (za merilo brez precenjevanja lastnih fizičnih sposobnosti jemljem samega sebe), ocenjujem, da bi brez večjih naporov v 8. urah lahko odstranili 200 metrov ograj. Opravili bi torej delo, ki ga je sicer sposobna po izjavi ministrice Bobnarjeve izvesti v enem dnevu slovenska vojska, ki skupaj z generali, brigadirji, oficirji, podoficirji in vojaki šteje kakšnih 7.000 za delo sposobnih mož v fizični kondiciji, ki gotovo mnogo presega sposobnost 70 letnih upokojencev.

Upoštevati moramo, da slovenski vojski ne primanjkuje še različnih delovnih strojev, traktorjev, rovokopačev, tovornjakov in drugega za to vrstno delo potrebnega orodja, zaradi česar ocenjujem, da bi slovenska vojska, če je sposobna braniti Slovenijo, bila sposobna odstraniti ne 200 m ograje na dan, pač pa bi brez težav lahko odstranila 20 km ograje na dan. Seveda bi se dela morala lotiti resno, organizirano in delati bi moral na primer bataljon ali dva bataljona vojakov, ali recimo, rokave bi moralo zavihati kakšnih 1.000 vojakov.

Prepričan sem, da je odstranitev ograje v 150. dnevih povsem možna, če bi se odstranjevanja ograj lotili tako, kot to trdi Vlada in bi odstranitev ograj bila prioriteta naše Vlade. Obratno, če drži, kar izjavlja ministrica za notranje zadeve, pa je očitno možno, da bi bila ograja odstranjena v kakšnih treh letih, torej v času treh četrtin mandata te vlade.

Kaj se bo zgodilo, bo pokazal čas, saj informacijam o sprejetih odločitvah in izjavam ministrice za notranje zadeve povprečen zdravorazumski državljan ne more nakloniti vere in zaupanja. Z gotovostjo lahko le pričakuje, da se napovedi Vlade o odstranitvi ograje na napovedan način do konca leta 2022 ne bodo uresničile. Odstranitev ograje bi bila do konca leta sicer možna, toda ta projekt bi lahko izpeljala le organizirana, strokovna in za realizacijo lastnih napovedi sposobna Vlada.

Vsega napisanega nisem napisal, ker bi želel cinično duhovičiti, saj je tema preresna, da bi se lahko kdor koli, še najmanj naša Vlada o tem projektu, kot bi rekel pokojni dr. France Bučar, »afne guncal.« Vse napisano je napisano dobronamerno, ker želim na relativno banalnem primeru našo vlado opozoriti, da se mora vladanja lotiti resno in odgovorno. Oblast se mora zavedati, da ne more in ne sme širiti nesmislov, pač pa mora skrbno pretehtati, kaj hoče realizirati, kako doseči zastavljene cilje in končno skrbno in gospodarno narediti, kar je treba za dosego zastavljenih ciljev. Samo tako bo Vlada delovala v javno korist in samo tako si bo ohranila na volitvah pridobljeno zaupanje.

Obratno, če bo nadaljevala predvsem z ukvarjanjem, kako zagotoviti svojim kadrom čim višje plače, če se ne bo lotila reševanja perečih socialnih in gospodarskih vprašanj, če ne bo pričela urejati gradnje stanovanj, domov za ostarele, zdravstva, zmanjševati prekariata in brezposelnosti, urejati javnih financ itd., bo ta oblast zaupanje državljanov izgubila vsaj tako hitro, kot ga je pridobila.

Nepremišljeno sprejemanje načrtov in očitno zmedeno predstavljanje projektov gotovo vodi v ponovni zmagovit povratek Janeza Janše na čelo vlade. Moje pisanje je dejansko pomoč vladi, ker sem prepričan, da samo nenehno opozarjanje, da državljani nismo dementni bebci, in nenehen civilni nadzor nad delom vlade lahko prisili izvršno oblast k spoštovanju državljanov in k odgovornemu delu v javno korist. Moje pisanje želi spodbuditi vse razmišljajoče državljane in vsakogar v okviru njegovih znanj in sposobnosti opozarjati na nesmisle in stranpoti politike, ki pozablja svoj dolg. Samo tako bomo državljani prisilili Vlado opravljati njene dolžnosti.

Samo tako bomo preprečili ponoven vzpon desnega populizma, ki hrepeni po avtokratskem zanikanju demokratičnih pravic in svoboščin državljanov. Ta vlada brez pomoči vseh državljanov pač očitno ne bo sposobna vladati strokovno, odgovorno in koristno, pač pa bo arogantno in samovoljno zlorabljala javen denar in  oblast za večanje neenakosti in povečevanje revščine, propadanje kulture, razgradnjo javnega zdravstva, bogatenje elit, negiranje pravne države, kar vse so učinkovito zmogle početi vlade od konca zgodbe o uspehu dalje.

Če ne bomo državljani zmogli oblasti  nenehno postavljati ogledalo njenega neodgovornega delovanja ter njene nesposobnosti in če ne bomo znali javno razkrinkati takšne zmede, kot jo vlada izkazuje pri tako enostavnem projektu, kot je odstranitev ogabnih ograj, bomo pač prisiljeni živeti pod približno enako oblastjo, kot smo jo uspeli z velikim naporom civilne družbe pregnati, a žal zaenkrat še ne na smetišče zgodovine.

%d bloggers like this: