Poziv k transparentnemu izboru direktorice / direktorja ARRS

V objavljenem javnem razpisu želijo novi člani upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) nedavno izbranega v. d. direktorja agencije na hitro predlagati Vladi Republike Slovenije v imenovanje za poln mandat petih let.

V Demokratični alternativi (DA) se pridružujemo protestu znanstvene skupnosti, ki nasprotuje sprejemanju pomembnih odločitev, ki ne temeljijo na argumentirani in odprti javni razpravi.

Pozivamo vse državljanke in državljane, da s podpisom te peticije zahtevajo transparenten izbor nove direktorice / direktorja ARRS na podlagi javne predstavitve kandidatk in kandidatov ter njihovih vizij vodenja in razvoja agencije.

%d bloggers like this: