Ženska, ki je razbila mit prostega trga

Joan Robinson je bila prva ženska, ki je uspela v znanosti, v kateri – bolj kot v kateri drugi, razen morda teologiji – dominirajo moški. Na tedaj najboljši ekonomski šoli na svetu, Cambridgu, kjer je 4 desetletja dominiral Alfred Marshall, je uspela zamajati njegov mit lepe, povsem simetrične in popolno konkurenčne ekonomije. Leta 1933 je izdala knjigo The Economics of Imperfect Competition, v kateri je pokazala, da je popolna konkurenca, na kateri je Marshall izgradil svojo teorijo čudovite simetrične ekonomije, zgolj abstraktni teoretski koncept, ki v realnosti ne obstaja, pač pa se vsakodnevno soočamo z različnimi oblikami nepopolne konkurence. Robinsonova je v knjigi razvila tudi koncept monopsona (kot antipoda monopola), v katerem ima tržno moč kupec (namesto prodajalca). Ta koncept monopsona je bil pred nekaj leti rehabilitiran za razlago tržne moči delodajalcev na trgu dela, ki zaradi svoje velikosti in tržne prevlade določajo plače in druge pogoje na trgu dela (namesto sindikatov, ki naj bi sicer v učbenikih veljali kot monopolist na trgu dela). No, poanta Robinsonove je bila, da delo ni plačano “pravično” na podlagi njegove mejne produktivnosti, pač pa je vedno plačano manj zaradi izkoriščanja moči delodajalcev (kapitala).

Drug pomemben prispevek Robinsonove je, po mojem mnenju, njena kritika neoklasičnega modela rasti, ki ga je razvil Robert Solow (1956). Model temelji na neoklasični agregatni produkcijski funkciji, ki ga je zaradi nerealističnih predpostavk Robinsonova označila kot Kingdom of Solovia. Ob tem pa se je njena ključna kritika nanašala na to, da različnih vrst kapitala ni mogoče agregirati v enotno vrednost kapitala v gospodarstvu, saj ne poznamo njegovih donosov. Širše pa se kritika nanaša na to, da mikro konceptov ni mogoče preprosto agregirati na raven proizvodnje celotnega gospodarstva. To je postal ključni del polemike med britanskim Cambridgem in ameriškim Cambridgem (MIT), znane kot “cambriška kontroverza“. V polemiki je sicer intelektualno zmagala Robinsonova in Paul Samueleson iz MIT je leta 1966 priznal kapitulacijo zaradi notranje nekonsistentnsti neoklasične teorije (priznal je, da je “teorija izgrajena na pesku”).

Kljub obema intelektualnima zmagama Robinsonove pa je neoklasični stroj nezadržno mlel naprej in preprosto ignoriral, da popolna konkurenca ne obstaja, da delo ni plačano v skladu s svojo mejno produktivnostjo in agregatna produkcijska funkcija iz Solowega modela rasti ne more ponazoriti celotnega gospodarstva. Pač ti neoklasični koncepti so matematično “preveč lepi”, čeprav temeljijo na absurdnih poenostavitvah in nerealističnih predpostavkah in upravičujejo družbeno vlogo kapitala kot dominantnega faktorja proizvodnje, po tem ko je bilo delo itak pravično plačano na podlagi njegovega mejnega prispevka. Robinsonova je kljub intelektualnim zmagam izgubila bitko. Neoklasična teorija pač daje glavno ekonomsko teoretično upravičenje sodobnemu kapitalističnemu redu. In če bi priznali, da ključni teoretski koncepti kot gradniki neoklasične teorije ne veljajo, bi se odprlo vprašanje “pravičnosti” družbene ureditve sodobnega kapitalističnega reda. To pa seveda ni v interesu lastnikov kapitala, ki financirajo univerze, katedre (chairs), profesorske pozicije, raziskave in ki tudi dajejo dote za prestižne nagrade, kot je Nobelova.

Seveda pa bodo intelektualni dosežki Robinsonove vedno znova priplavali na površje in pomagali razložiti, da realni svet deluje drugače od učbeniških razlag. Kaj več od tega pa jim ne bo dopuščeno. Preveč je na tehtnici, da bi dovolili sesutje čudovitega instrumentarija neoklasične ekonomske pravljice.

Spodaj je nekaj odlomkov iz dobrega eseja o Robinsonovi kritiki prostega trga oziroma popolne konkurence.

When Joan Robinson arrived at Cambridge University in 1929, nobody expected her to become one of the most important economists of the 20th century — let alone the 21st. She had spent the past three of her nearly 26 years in India, where she lived without professional responsibilities while her husband, Austin, an economist six years her senior, tutored a child maharajah. When Austin returned to Britain to join the Cambridge economics faculty, Joan, who had studied the subject as an undergraduate, felt her own ambitions kindled. But she had entered an environment hostile to women.

For 40 years, economics at Cambridge had been dominated by Alfred Marshall, whose intellectual achievements were rivaled only by his misogyny. He’d married Mary Paley, the first woman to lecture in economics at the university, and then promptly destroyed her career, pulling her book out of print. Marshall, a frustrated Robinson noted, treated his wife as a “housekeeper and a secretary.”

But Robinson would avenge her most emphatically. She would go on to devise a new theory that upended Marshall’s intellectual legacy, radically altering our understanding of the relationship between competition and labor power. Now those ideological innovations are shaping the revived debate over antitrust reform.

Marshallian economics was a realm of beautiful symmetries. Supply and demand naturally reached an equilibrium, and workers were paid the precise value of what they contributed to production. So long as companies had to compete on the price and quality of their goods, consumers could force producers to make improvements by purchasing cheaper, superior goods from their competitors. The market would respond to consumers and the wealth of society would increase.

The snake to this Eden was monopoly. If a single producer captured enough market share, it could immunize itself from competition and force consumers to respond to its preferences — higher prices, inferior quality, suppressed innovation. Marshall recognized that most markets were not perfectly competitive. But like other thinkers of his day, he believed that these were passing flaws and that markets had a natural tendency toward competition. The market was almost always improving itself of its own accord; only conditions of pure monopoly could impede this progressive trend.

Robinson turned Marshall’s framework on its head. Competition, she argued in her landmark 1933 book, “The Economics of Imperfect Competition,” wasn’t an on-off switch between pure monopoly and pure competition. A competitive market was not the normal state of affairs — it was a rare “special case.” Markets typically reached a state of “equilibrium” in which Marshall’s progressive improvements halted while exhibiting many of the flaws of a monopoly regime.

Viewed today, Robinson’s arguments appear more like the work of a philosopher than of an economist. In her day, detailed financial statistics — gross domestic product, productivity and the price indexes — would not be finalized for several years. Like other leading economists of her era, Robinson did not reach her conclusions by studying specific industries in detail, but rather by formulating a set of assumptions about business behavior, then subjecting those assumptions to a rigorous mathematical analysis in order to develop a few general rules. In the 1930s, the power of such arguments thus depended on how useful those rules actually proved to be in the real world, and on their intuitive appeal.

The most potent arrow in Robinson’s conceptual quiver was a new idea she called “monopsony.” A monopoly had always been understood to involve a single seller forcing its prices on powerless buyers, like the U.S. oil industry at the turn of the century. But buyers, Robinson observed, could enjoy the forbidden fruits of imperfect competition as well: If only one buyer for a good existed, then that buyer could dictate its price, no matter how many sellers might be competing for its purchases. This was monopsony.

Crucially, Robinson argued that workers, as sellers of their own labor, almost always faced monopsonistic exploitation from employers, the buyers of their labor. This technical point had a political edge: According to Robinson, workers were being chronically underpaid, even by the standards of fairness devised by the high priests of the free market.

Under classical conceptions of monopoly, economists and lawyers often interpreted labor unions as unfair barriers to competition. Instead of allowing employers to freely compete for individual workers, their reasoning went, unions forced them to negotiate with a cartel. In the 1920s, an influential Austrian economist, Ludwig von Mises, declared that the entire function of labor unions was to prevent fair competition for wages through the threat of “primitive violence” against strikebreakers.

But under Robinson’s framework, it was not unions that created competition problems in the market for labor; instead, labor markets were anti-competitive by their very nature, except in rare, special cases. In effect, she had reimagined competition policy as a labor-rights issue. The problems she exposed were not the excesses of a few over-the-top corporate behemoths, resolved with a few breakups and spinoffs. Monopsony, Robinson’s argued, is endemic to the labor market and demands an ongoing regulatory response throughout the economy.

By the time Robinson published her landmark book, she was already partnering with another genius at Cambridge, John Maynard Keynes, on what would become “The General Theory of Employment, Interest and Money,” published in 1936. Though the byline went to Keynes, the book was the product of a collaboration between him, his closest aide, Richard Kahn, and Robinson. It would revolutionize economics, providing a new intellectual justification for government budget deficits, relief aid and jobs spending. Like Robinson’s work on competition, it emphasized that full employment, another ideal of classical economics, was not a normal product of the market, but rather a rare, special case. A large majority of the time, Keynes and Robinson argued, governments would have to spend money and run deficits to ensure that everyone who wanted a job could have one.

As “The General Theory” guided policymakers through the 20th century, Robinson’s work on competition reached a wide audience, but largely through its influence on John Kenneth Galbraith, who incorporated her ideas into his own best-selling books. But with the rise of Milton Friedman in the 1970s, the economics profession once again began invoking the natural harmony of the free market as the cure for social evil. Robinson died in 1983 without ever enjoying the public recognition her male friends received.

Today, however, her ideas are enjoying a remarkable renaissance. The renewed influence of “The General Theory” has been evident in the series of multi-trillion-dollar stimulus bills signed into law over the past year. And a continuing revival of interest in monopsony may prove equally potent. A growing body of empirical literature indicates that Robinson’s conceptual insights were correct: Intensifying corporate concentration has suppressed worker wages over the past quarter-century. Imperfect competition is not only real but also appears to be intensifying. The economist Simcha Barkai pegs the figure at about $14,000 a year in lost wages for the typical worker.

The conservative Supreme Court Justice Brett Kavanaugh cited “monopsony” in a 2019 ruling against Apple; a recent investigation by House Democrats concluded that Amazon deploys monopsony power and that its warehouses tend “to depress wages” for warehouse and logistics workers when they enter a local market. In an era of historically weak organized labor and the accelerating concentration of job opportunities in a few big cities, much of the country faces a decline in potential buyers of labor and limited opportunities for redress through collective bargaining.

Economists are growing increasingly comfortable with the idea that large government budget deficits are not merely an emergency measure, but a normal part of a high-functioning economy. The same must be understood for regulation to ensure that workers are fully paid what they deserve.

Joan Robinson is, at long last, getting her due.

Vir: , New York Times

2 responses

 1. Morda se spomnite, da smo na tem blogu pred časom omenjali Edwarda Louisa Bernaysa, očeta in izumitelja public relations. Za osvežitev; deloval je v istem obdobju med obema svetovnima vojnama kot ga. Robinson. Na ulice je poslal kadeče manekenke, katerih slike so objavili časopisi s poimenovanem, da gre za plamenice upora in svobode. Ženske so postale kadilke. Nobena ni hotela obveljati za zapečkarico.

  Nato ga je angažirala mesna industrija; ocvrt »špeh« z obilico jajc in toplimi strokovno-znanstvenimi priporočili takratne zdravniške skupine je postal najbolj zdrav zajtrk, ki so ga poimenovali »ameriški zajtrk«.

  Bernays si je v tistem času zamislil tudi besedno in miselno navezo kapitalizma in svobode. Vse kar je bilo kapitalistično oz ameriško je bilo svobodno. Tisto komunistično – za železno zaveso -pa nesvobodno. »Arest« z železnimi rešetkami.

  Istočasno je nastal tudi izraz »svobodni trg«. Niso si ga izmislili ekonomisti ampak Bernays. Nekateri ekonomisti so vrednost in težo besedice »svobodni trg« takoj prepoznali prevzeli in ponotranjili. No, med njimi ni bilo gospe Robinson. Svoja dognanja o »svobodnem trgu« je vzela resno in jih zapisala s formulami, ki si jih je za to priložnost izmislila. Dokazala in sesula je mit o obstoju »svobodnega trga«. Uničila je tudi teze svojih nasprotnikov. Še dobro, da ni več med živimi, da bi videla kakšen svoboden tržni naval obstaja pri nas za produkti profesorjev domače ekonomske fakultete. Celo ob nedeljah so morali dežurati, da bi zadostili podivjanemu povpraševanju svobodnega trga, ki ni mogel zasititi povpraševanja po njihovih izdelkih.

  Ob prebiranju bloga me je borba ga. Robinson spomnila na ženinega dedka.

  Med obema vojnama je bil ravnatelj osnovne šole. Po duši velik socialist. Odločil se je, da prične peči brezplačne žemljice in jih podarjati učencem za malico.

  Šlo je, kljub temu, da je za sestavine žemljic porabil precejšen del ravnateljske plače in dokler niso okoliški peki pred šolo pripravili protest češ, da jih bo z brezplačnimi žemljicami spravil na kant. Ko so navrgli še grožnjo, da ga bodo prijavili šolskim in pekovsko-cehovskim oblastem v Ljubljani je hočeš nočeš moral opustiti peko brezplačnih žemljic. Tako se je zaprl in uničil »svobodni trg« pri nas.

  Všeč mi je

  • Imam občutek, da ekonomske teorije ne veljajo več, temveč v poslovnem svetu prevladuje volja lastnikov velekapitala, ki se sedaj bolj ukvarjajo s politiko kot z ekonomijo. Če je bil včasih motiv dobiček, je sedaj političen vpliv. Dejstvo je, da lastniki in upravljavci kapitala vodijo politike, ki izvajajo njihove zahteve. Tega niti ne skrivajo. Se pač igrajo svoje igrice. Krog upravljavcev je vse ožji, metode so vse bolj krute. Kje je konec, kakšne bodo posledice?

   Všeč mi je

%d bloggers like this: