Oklevajoče okrevanje: Niti V niti U, ampak še naprej po Nikejevi krivulji

Gospodarska aktivnost, merjena s porabo električne energije (EE), se je avgusta še naprej približevala lanski. Vendar zlagoma, zelo oklevajoče. Vsi bi si sicer želeli post-koronski odziv gospodarstva v obliki ostre črke V, ali pa vsaj v obliki ozkega U. Torej hiter in odločen odboj po velikem padcu zaradi zaprtja gospodarstva.

Na žalost je okrevanje bolj oklevajoče. To lahko na spodnji sliki lepo vidite, če poskušate obliko okrevanja ponazoriti s krivuljo trenda kvadratne oblike (zelena krivulja) – po tej bi bil padec manjši in konec avgusta bi že bili na lanski ravni. Dejanskemu okrevanju se bolje prilagaja trend v obliki polinoma tretje stopnje (rdeča krivulja, R2=0.71; pri kvadratnem pa le 0.54), kar nakazuje na dolg in negotov rep pri okrevanju. Se pravi na okrevanje v obliki Nikejeve kljukice.

Poraba EE_23-08-2020

Naj ob tem še dodam, da so nihanja med tedni zelo velika, pa tudi zavajujoča. V drugem tednu avgusta je poraba EE v povprečju sicer že presegla porabo v istem tednu lani (glejte rumeno krivuljo za celoten teden). Vendar je to zgolj odraz tega, da je bil lani praznik Marijinega vnebovzetja (15. avgust) v četrtek in je večina ljudi kot prost dan pridružila še petek. Letos je bil ta praznik v soboto, zaradi česar sta bila seveda četrtek in petek normalna delovna dneva in s polno porabo EE. V sliki zgoraj sem zato pri primerjavi porabe EE v tem drugem delovnem tednu upošteval zgolj prve tri dni v tednu. Po tem popravku je poraba EE za lansko zaostajala še vedno za 4.5%. Že v tretjem tednu pa se je odstopanje glede na lani povečalo na 7.1%.

Torej okrevanje ostaja zelo oklevajoče. To nakazujejo tudi indeksi poslovnih sentimentov tako pri nas kot v naših največjih trgovinskih partnericah. Pri tem pa je treba paziti, da nas ne zavedejo spodbudni izvozni podatki. Izvoz (industrijskih proizvodov) namreč pomeni le dobro tretjino slovenskega BDP, glavnino BDP pa tvorijo poslovne storitve. In kot sem pokazal prejšnji teden s primerjavo trendov obsega prodaje v industriji in storitvenem sektorju, se je do konca julija okrevanje okrepilo predvsem v industriji, medtem ko so storitvene dejavnosti še vedno v krču.

%d bloggers like this: