Gospodarsko okrevanje je počasnejše, kot so kazali prvi trendi

Podatki o porabi električne energije (EE) so za prve tri delovne tedne v maju kazali, da se je gospodarska aktivnost hitro trendno izboljševala (tretji teden maja je poraba EE zaostajala za lansko “le še” za slabih 11%). Nato pa so podatki za zadnji teden maja pokazali ponovno poslabšanje trenda aktivnosti (dobrih -14% glede na isti teden lani).

Podatki za prvi delovni teden junija sicer kažejo nekolikšno izboljšanje (poraba EE je za 12.4% nižja kot lani prvi teden junija). Vendar pa, kot kaže slika spodaj, se je trend okrevanja močno upočasnil. Če bi okrevanje sledilo trendu iz prvih treh tednov maja, bi morala gospodarska aktivnost v prvem tednu junija za lansko zaostajati le še za okrog 7% do 8%, dejansko pa zaostaja za dobrih 12%. Iz tega sledi, da je in bo gospodarsko okrevanje očitno počasnejše, kot bi si želeli. O recesiji v obliki črke V lahko le sanjamo, pred nami je recesija v obliki črke U (če bomo imeli srečo, da se ta ne sprevrže v L).

Poraba EE_15-06-2020

To pa pomeni, da mora vlada več pozornosti nameniti ukrepom za stimuliranje povpraševanja. Staviti zgolj na turistične vavčerje, ob tem, ko naši dobavitelji avtomobilski industriji dihajo na škrge in medtem ko je prodaja trajnih potrošnih dobrin padla za dobro tretjino, je preprosto naivno. Potreben je paket ukrepov, ki se bo fokusiral zgolj na ukrepe za spodbujanje domačega povpraševanja. Še enkrat poudarjam, da smo tukaj paket potrebnih paketov že zdavnaj predvideli in predstavili, in sicer:

  • Začasna uvedba temeljnega državljanskega dohodka (100 evrov mesečno) z omejenim rokom veljavnosti in za porabo v Sloveniji (podobni mehanizem kot pri TV), veljavnost do preklica (začetka okrevanja gospodarstva)
  • Subvencioniranje naložb gospodinjstev v energetsko sanacijo stavb in prehod na obnovljive vire energije (pospešitev postopkov odobritev in >50% subvencija EKO sklada)
  • Pospešitev dinamike izvedbe javnih investicij v prometno (železnice) in socialno infrastrukturo (šole, vrtci, bolnišnice…) in energetske sanacije javnih stavb
  • Preusmeritev EU sredstev v sofinanciranje) gradnje zelenih lokalnih infrastrukturnih in komunalnih projektov s hitrimi učinki (v 2020-2021).
%d bloggers like this: