Dramatičen padec BDP se nadaljuje

Ker nimamo dostopa do sprotnih (v realnem času) podatkov o gibanju prodaje industrijske proizvodnje in prodaje storitev (zadnji dosegljivi podatki SURS so do konca marca letos), je (ker za Slovenijo ni modela Nowcastinga) edini približno dober indikator gospodarske aktivnosti poraba električne energije (EE). Ti podatki so na voljo na urni ravni. Za potrebe tega spremljanja aktivnosti pa jih agregiramo na dnevno, tedensko in mesečno raven.

Podatki do konca maja kažejo, da se je gospodarski odjem EE (brez porabe gospodinjstev) v prvem trimesečju letos glede na isto obdobje lani zmanjšal za 2.3% (zaradi padca v marcu za skoraj 10%). V prvih petih mesecih letos pa za 9.7%, predvsem zaradi padca v aprilu za skoraj četrtino in maja za skoraj 18%.

Poraba EE_05-2020

Kaj lahko iz tega sklepamo o dinamiki gospodarske aktivnosti in predvsem o kazalcu BDP? V prvem četrtletju letos je gospodarska poraba EE upadla za 2.3% glede na isto obdobje lani. Nekaj tednov pred objavo uradnega podatka o rasti BDP v prvem četrtletju sem na podlagi porabe EE napovedoval, da bo BDP v prvem četrtletju manjši za 2.2 do 2.6%. Dejansko je bil manjši za 2.3% glede na lansko prvo četrtletje, torej je upadel v isti meri kot poraba EE v gospodarstvu.

No, če je gospodarska poraba EE dober indikator dinamike gospodarske aktivnosti, potem na podlagi podatkov o porabi EE za prvih pet mesecev lahko sklepamo, da se je BDP v prvih petih mesecih zmanjšal nekje v razponu med 9 in 10% glede na isto obdobje lani.

Padec BDP_05_2020

Več o tem, kako dober indikator gospodarske aktivnosti je poraba EE, pa sledi…

 

%d bloggers like this: