Gospodarska aktivnost se hitro popravlja navzgor

Zadnji podatki o porabi električne energije (EE) za drugi delovni teden v maju kažejo, da se je gospodarska akrivnost močno popravila navzgor. Poraba EE v tem tednu zaostaja za lansko “le še” za slabih 12%, kar je na enaki ravni porabe kot konec marca. Vendar se je treba zavedati, da ti podatki vključujejo tudi porabo EE v gospodinjstvih (okrog 30% skupne porabe EE). Če sklepamo iz mesečnih podatkov SODO (s podatki o odjemu EE po vrsti priključka), bi lahko bila poraba EE v gospodarstvu za okrog 20% nižja kot lani v drugem delovnem tednu maja.

Drugi zadržek pri interpretacijah na podlagi teh podatkov pa je, da tudi če je poraba EE sorazmerno dober pokazatelj dinamike gospodarske aktivnosti, pa slednja še nič ne pove o realizaciji. Se pravi, ali je bila proizvedena proizvodnja tudi prodana in kako polne so bile denimo restavracije (poraba EE je precej neodvisna od števila gostov).

EE-poraba_21052020

%d bloggers like this: