Razpad evropskega monetarnega sistema?

Še to za lažje razumevanje: čeprav je nemško ustavno sodišče presojalo o programu PSPP (programu kvantitativnega sproščanja, ki ga je uvedel Mario Draghi leta 2015) in tam ugotovilo pomanjkanje sorazmernosti, bo ta odločitev vplivala tudi na “pandemski program” PEPP, ki ga je ECB uvedla marca letos. Disproporcionalnost pri PEPP je namreč lahko v osnovi bistveno večja kot pri PEPP, saj je ta program v osnovi namenjen odkupovanju sredstev držav za reševanje posledic korona krize, pri čemer so nekatere države bolj prizadete kot druge, hkrati pa je sproščena meja iz PSPP programa glede maksimalnega deleža nakupov obveznic lastne države.

In naprej, če nemška Bundesbanka ne sodeluje več v PSPP programu (mora prodati vse kupljene obveznice), tudi v PEPP programu ne more sodelovati, kar pomeni razpad evropskega monetarnega sistema. Pomeni namreč, da morebitne posledice PSPP in PEPP programa za vrednost evra, tečaje obveznic in kapitalsko ustreznost ECB lahko imajo učinke na Nemčijo, ki pa v programih sploh ne sodeluje. Nemčija se znajde v politično nevzdržnem položaju.

One response

%d bloggers like this: