Zakaj se ne splača začeti trgovinske vojne z avtokracijo

Zgodovinske izkušnje kažejo, da trgovinske vojne ni mogoče zmagati. V njej vedno izgubijo vsi udeleženi. Izvoz domačih podjetij se zmanjša, cene uvoženega blaga se povečajo. In to vedno bolj, kot se poglablja trgovinska vojna. Pa kljub temu se od časa najde kak populističen politik, ki meni, da zanj zgodovina ne velja in bi rad razkazoval mišice ter s trgovinskimi ukrepi discipliniral nasprotno stran.

Namen trgovinske vojne je z omejevanjem uvoza iz nasprotne države njene voditelje prisilili v popuščanje, t.j. dajanje koncesij. V teoriji, bi bila optimalna uvedba takšne strukture trgovinskih ovir, ki iz vidika povzročitve ekonomske in politične škode kar najbolj prizadane nasprotno državo, hkrati pa ima relativno najmanjše negativne učinke na lastno gospodarstvo. Kolega Thiemo Fetzer & Carlo Schwarz sta pripravila zanimivo analizo učinkovitosti Trumpovih carin na prizadete države in analizo povračilnih ukrepov. Želela sta testirati, kako optimalno so bili izbrani nabori proizvodov in njihova regionalna uvozna porazdelitev, ki so jih države izbrale v povračilnih ukrepih. Da bi ugotovila optimalnost izbranih povračilnih ukrepov, sta primerjala izbran nabor proizvodov s 1,000 alternativnimi vzorci, katerih vrednost uvoza je enaka kot pri izbranem naboru.

Ključne ugotovitve najbolj plastično predstavlja spodnja slika, prikazuje dve dimenziji. Prva dimenzija je, kako dobro izbrani nabor proizvodov targetira uvoz v volilnih okrajih s Trumpovimi volilci. Druga dimenzija pa je, kako močno izbrani nabor proizvodov prizadene domače potrošnike. In kot lahko vidite, je bila prioriteta povračilnh ukrepov EU, da imajo čim manjši negativni učinek na domače potrošnike, ob tem, da targetirajo Trumpove volilce. Izbrani nabor proizvodov s strani EU je bil iz vidika škode za Trumpove volilce boljši kot v 87% alternativnih vzorcev.

Vir slike: The Economist

Na drugi strani, je bila prioriteta kitajskih povračilnih ukrepov očitno, kako čim bolj prizadeti Trumpove volilce. Izbrani nabor proizvodov s strani Kitajske je bil iz vidika škode za Trumpove volilce boljši kot v 99% alternativnih vzorcev. Pri tem pa se kitajski voditelji niso ozirali na škodo za domače potrošnike, saj je bil izbran nabor izdelkov za kitajske potrošnike slabši kot v 99% alternativnih vzorcev. Tipičen primer je soja, ki jo pridelujejo predvsem v Trumpovoh volilnih okrajih, je pa hkrati največji uvozni proizvod Kitajske iz ZDA. Kitajska je pač želela kaznovati Trumpove volilce ne glede na domačo škodo.

Iz tega sledi dober nauk: če že začneš trgovinsko vojno, jo daj raje z demokratično državo kot pa z avtokracijo, kajti slednji ni treba politično odgovarjati volilcem. Seveda pa mora biti ta avtokratična država dovolj velika, da ima iz vidika obsega trgovine sploh dovoljšen vpliv na nasprotno stran.

Fetzer & Schwarz pa sta testirala tudi, kako (politično) učinkoviti so bili povračilni ukrepi. Ugotovila sta, da so v volilnih okrajih, ki so bili najbolj prizadeti s povračilnimi ukrepi, republikanski kandidati na vmesnih volitvah leta 2018 dosegli slabše rezultate kot na prejšnjih volitvah. In da se je tudi priljubljenost predsednika Trumpa v teh volilnih okrajih najbolj zmanjšala.

Trump torej s trgovinsko vojno najbolj škodi svojim volilcem in s tem tudi samemu sebi. Hkrati pa mu ni uspelo doseči proklamiranega cilja, ki ga je navajal, ko je sprožil trgovinsko vojno – da bo z njo zmanjšal ameriški trgovinski primanjkljaj. Uvoz iz držav, za katere je uvedel carine, se je res nekoliko zmanjšal, ne pa tudi primanjkljaj, saj so ameriški uvozniki ta uvoz nadomestili z uvozom iz drugih držav.

Če je to Trumpov znameniti Art of deal, potem nanj ne more biti preveč ponosen.

%d bloggers like this: