Tudi Slovenija v polju negativnih obrestnih mer, vendar ne po lastni zaslugi

Spodnja slika, ki kaže, da je ta teden tudi donos slovenske 10-letne državne obveznice postal negativen, glede na dizajn nekako implicira, da gredo tukaj zasluge za to prejšnji vladi Mira Cerarja in sedanji Šarčevi vladi. Nič od tega seveda ni res. Slovenija je postala 12. država z negativno obrestno mero dolgoročnih obveznic, od tega so vse, razen Švice, Švedske in Japonske, članice evrskega oobmočja. Ključna lastnost vseh dvanajstih držav je, da njihove centralne banke izvajajo enormne programe odkupovanja obveznic (kvantitativno sproščanje), hkrati pa so uvedle negativne depozitne obrestne mere.

Negative rates_SI

Vir: Twitter

Kot kaže spodnja slika, je ECB uvedla negativno depozitno obrestno mero junija 2014 in jo marca 2016 znižala na sedanjo raven -0.4%. Hkrati je ECB od marca 2015 izvajala agresivno politiko odkupovanja obveznic na trgu. Oboje sovpada z začetkom upadanja donosov na slovenske državne obveznice. Slovenija ni naredila nič posebnega v tem času, le visoka gospodarska rast je prek povečanih fiskalnih prilivov vplivala na zmanjšanje deficita oz. povečanje presežka v proračunu ter prek povečanja imenovalca v razmerju dolg/BDP optično znižala delež slovenskega dolga glede na BDP.

Screenshot 2019-08-10 at 23.50.16

Vir: ECB; lastna grafika.

Negativni donos državnih obveznic je posledica velike likvidnosti na trgu, negativnih depozitnih obrestnih mer in zagotovila, da bo centralna banka odkupila tudi obveznice z negativnim donosom. Slednje pomeni, da finančni vlagatelji ne držijo obveznic do zapadlosti in se tako izognejo polni izgubi zaradi negativnega donosa.

%d bloggers like this: