Nova lastniška slika našega bančnega sistema

Po današnji odločitvi nadzornega sveta SDH, da Abanko proda mariborski NKBM oziroma skladu Apollo, smo prišli do napovedane spodnje lastniške slike našega bančnega sistema. V nacionalni lasti je ostalo le nekaj manjših bančic in hranilnic, ki imajo skupaj  le nekaj več kot 13 odstotni tržni delež (po bilančni vsoti), od tega je polovica v državni lasti (SID), polovica pa v zasebni domači lasti (DBS, LON, DH, Vipava).

Tržni deleži bank.png

Ali je ta umik iz lastništva bank domačih lastnikov dober ali slab za naše gospodarstvo, bo pokazal čas. Je pa lahko problem, da slovenska država nima več sistemske banke.

Ker so tržni deleži bank v Sloveniji zelo razpršeni, se bo zdaj začel proces lastniške konsolidacije oziroma koncentracije. In tisti, ki bo kupil združeno NKBM + Abanko (+Banko Celje), bo prišel na približno tretjinski tržni delež (preprodajalec Apollo že prodaja NKBM za 650 mio evrov, zdaj bo le še lažje prodal malce večji tržni delež – skupaj 23%). Nisem prepričan, da bodo ob imenu novega kupca obrazi v politiki takrat tako vedri, ko so bili danes (resen lastniški interes po naših bankah je namreč prisoten le za našo vzhodno mejo in še malce bolj vzhodno).

%d bloggers like this: