Sahmovo pravilo za recesijo

Američani imajo težavo z ugotavljanjem začetka recesije, ker ne uporabljajo iste metrike kot pri nas (dve zaporedni četrtletji z negativno rastjo BDP), pač pa to ugotavljajo s konsenzom med ekonomisti na NBER panelu, in pri tem gledajo predvsem brezposelnost. Zaradi tega lahko recesijo razglasijo šele zelo pozno, včasih tudi po eno leto po začetku, kar pomeni, da se tudi kasneje sprožijo avtomatski stabilizatorji, ki so naravnani na transferje.

No, Claudia Sahm iz Feda se je (na podlagi opažanj drugih) spomnila boljšega pravila za ugotavljanje recesije: kadar je povprečna 3-mesečna stopnja brezposelnosti za 0.5% višja od najnižje v zadnjih 12 mesecih. Takrat naj bi se tudi avtomatsko sprožili avtomatski stabilizatorji in s tem ublažili krizo. Malce “hitre razlage” spodaj:

 

%d bloggers like this: