Dvig zgornje dohodninske stopnje na 70% iz ekonomskega vidika ni neumnost

Opozarjam, da navedeno v spodnjem članku v New York Timesu, kjer  – ob Pikettyju in Milanoviću – najboljša raziskovalca s področja davkov in neenakosti Gabriel Zucman in Emmanuel Saez, podpirata predlog progresivne demokratke Alexandrie Ocasio-Cortez za dvig zgornje dohodninske stopnje na 70%, ne velja za Slovenijo. V Sloveniji je neenakost rekordno nizka, je med spodnjimi štirimi državami med OECD državami. Velja pa za ZDA, kjer je neenakost zelo visoka in se trendno povečuje, in velja v pogojih, ko te neenakosti očitno ni mogoče znižati z drugimi ukrepi. Denimo ex ante z boljšim (bolj enakopravnim) dostopom do šolskih in zdravstvenih storitev in študija, ki bi prispevale k izboljšanju enakosti možnosti, in ex post z davčnimi ukrepi in ukrepi socialnih politik za zmanjšanje neenakosti v dohodkih in premoženju. V Sloveniji in drugih progresivnih evropskih državah uspevamo predvsem prek ex ante politik večini ljudi omogočiti enakost možnosti, tistim, kjer te politike niso učinkovite in tistim, ki jim spodleti, pa ex post izboljšamo njihove dohodkovne pogoje.

V ZDA nobena izmed obeh skupin politik ne deluje, spodnja polovica prebivalstva po dohodkih sploh ne more priti do enakih pogojev, da bi lahko s svojim delom ustrezno vplivala na svojo usodo in ustrezno popravilia svoj dohodkovni položaj. Do tega pa ne pride, ker so zdravstvo, šolstvo in univerze večinoma privatizirani ali je dostop do njihovih storitev prohibitivno drag, po drugi strani pa nizki davki ne omogočajo financiranja teh storitev, da bi bile univerzalno dostopne vsem in še manj omogočajo prerazdeljevanje prek socialnih politik. Bogata elita je premočna, da bi dovolila tovrstno prerazdeljevanje, preprosto si pred volitvami kupi novo vladno administracijo, ki bo izvajala politike, ki ne bodo prizadele dohodkovnega in premoženjskega položaja elite. Velika koncentracija dohodkov in premoženja je v ZDA postala problem za sam obstoj demokracije.

Zato je očitno potreben tako drastičen korak nazaj v obdobje po drugi svetovni vojni in pred koncem 1970. let, ko so visoki davki na visoke dohodke in premoženje omogočali bistveno boljše življenske pogoje tudi spodnji polovici prebivalstva po dohodkih.

V ZDA se kuha podobna situacija, kot po Veliki depresiji, ki je zaradi velike mizerije prinesla uvedbo socialne države. Takrat je bil ključni iniciator in izvajalec tega preobrata oziroma socialne revolucije demokrat Franklin D. Roosevelt, danes pa je med demokrati kar nekaj kandidatov za novega Roosevelta.

%d bloggers like this: