Zakaj javno-zasebna partnerstva ne delujejo

O nepotrebnosti odkrivanja tople vode: javno zasebna partnerstva (JZP) so eden večjih nategov finančne industrije. So počasna in blazno draga za davkoplačevalce. JZP je inovativen način, kako finančna industrija cuza velike denarje iz javnih proračunov za projekte, ki bi jih lahko z javnim financiranjem izgradili bistveno hitreje in nekajkrat ceneje. JZP so legaliziran kriminal nad davkoplačevalskim denarjem.

DAMIJAN blog

V naši zadnji študiji glede tveganj zaradi neizgradnje drugega tira Koper – Divača (DK2) smo pokazali, da je komercialno financiranje infrastrukturnih projektov (torej javno-zasebno partnerstvo – JZP) nekajkrat dražje od javnega financiranja. Razloga sta, (1) da je zasebno financiran projekt dražji (ni sofinanciranja z EU sredstvi, vprašanje DDV) in (2) da so stroški zadolževanja zasebnega investitorja okrog 2-krat višji od države. Zasebno financirani projekti so zato za državo bistveno dražji, kot če bi jih sama financirala. Res je, da javno financirani projekti zaradi slabšega nadzora težijo k preseganju začetne investicijske vrednosti (za četrtino). Toda, kot je pokazala analiza JZP projektov Evropske investicijske banke (EIB), je sama začetna investicijska vrednost projekta za zasebnika za četrtino višja kot za državo. S tem se koristi od JZP (bolj učinkoviro vodenje investicije) izničijo v primerjavi z javno vodenimi projekti. Ostanejo pa seveda bistveno višji stroški financiranja investicij.

View original post 767 more words

%d bloggers like this: