Na Topolkovi Direkciji se take napake ne dogajajo POGOSTO

Mirko Troha

V oddaji Odmevi, 13.3.2018, je nastopil direktor Direkcije za infrastrukturo, Damir Topolko, ki nam je  zagotovil, da se take napake, da pomotoma izberejo več kot 2-krat dražjo ponudbo, ne dogajajo POGOSTO. Njegovo izjavo si lahko razlagamo, da se sem in tja, kdaj pa kdaj to lahko zgodi, ampak nikakor ne POGOSTO. Hvala g. Topolko, zdaj smo pomirjeni in vemo da je projekt drugega tira, ki ga cenijo med 0.7 in 1.4 milijarde evrov v varnih rokah.

Poglejmo nekaj izjav direktorja Damirja Topolka, človeka, ki je brez gradbene izobrazbe, vendar ga to ne moti pri vodenju Direkcije, ki je, kot pravi, »resna in profesionalna inštitucija«, ki se »POGOSTO« ukvarja z gradbenimi projekti.

Kriteriji kakovosti

Novinarka je v prispevku na TV Slovenija povedala, da je Damir Topolko dejal, da bi morala biti cenejša ponudba podjetja RPS izključena zaradi nedoseganja kriterija kakovosti. Topolka je razumeti, da bi morala izbirna komisija DRSI opredeliti to ponudbo kot nedopustno, ker ni bila »interaktivna«.

Kriteriji kakovosti so bili opredeljeni v razpisni dokumentaciji v dokumentu »Navodila za pripravo ponudbe«.

Tabela 1: Kriteriji in dosežene točke ponudnikov

DRSI_tabela-2

Zanimivo je da v razpisnih pogojih »interaktivnost« – karkoli to že pomeni – sploh ni bila zahtevana. Postavljenih pa je bilo šest kriterijev kakovosti. Drži, da je bil demonstracijski ponudbeni model podjetja Art Rebel 9 ocenjen bolje, vendar je bil izločitveni pogoj v razpisu le eden: izločene bodo ponudbe, ki bodo pri kriteriju kakovosti zbrale manj kot 30 točk.

Zato zopet ne drži izjava Damirja Topolka, da bi cenejša ponudba podjetja RPS morala biti izločena zaradi nedoseganja kriterija kakovosti, s čemer je skušal zmanjšati škodo, ker naj bi tako in tako praviloma izbrali dražjo ponudbo podjetja Art Rebel 9. Tudi cenejša ponudba podjetja RPS je zbrala 43 točk in ni bilo nobenega razloga za izločitev.

Sklicevanje na neprimerljivo kakovost oziroma tehnično raven obeh prispelih ponudb nakazuje predvsem na nesposobnost naročnika. V kolikor naročnik pridobi ponudbi, ki sta na povsem drugačni ravni, je vzrok v slabi projektni nalogi za izvedbo naročila. Preprosto povedano, če bi tako nabavljali vlake, bi dobili ponudbi za dobavo TGV in parne lokomotive.

Projektna naloga narekuje vsebinske in kakovostne zahteve naročila. To se odraža v kakovostnih (izraz »kvalitativni« je tujka – tudi skrb za materni jezik je naročniku tuja) merilih za oceno prispelih ponudb. Ta so lahko izločitvena (ponudba ne zadostuje zahtevam), ocenjevalna (ponudba je sprejemljiva, dobra, odlična … lestvica ocen) ali primerjalna (boljši, slabši, enakovreden).

V kolikor je naročnik želel sodobno maketo, bi moral tehtno razmisliti, kako bo oblikoval zahteve v projektni nalogi. Če sam ne zmore, pa lahko za to najame zunanje svetovalce. Za vse odločitve sta potrebna tako tehten premislek kot tudi zavedanje o lastni sposobnosti. Očitno sta pri izdelavi projektne naloge in izbire izvajalca oba umanjkala. Najverjetneje pa tudi pri sami odločitvi glede potrebe po njej.

Topolko in Gašperšič vedela za oba ponudnika

Damir Topolko pravi, da na Direkciji niso bili seznanjeni, da bosta oba ponudnika sodelovala pri izdelavi makete, ker je v ponudbi bilo napisano, da dražji ponudnik ne bo nastopil s podizvajalci. Matjaž Požlep, direktor dražjega ponudnika Art Rebel 9, pravi drugače, da sta bila tako MzI, ki ga vodi Peter Gašperšič, kot tudi DRSI, ki ga vodi Damir Topolko seznanjena s tem, da bosta posel izvedli obe podjetji, ki sta sodelovali na razpisu.

Napačne formule v Excelu

Tisti ki smo že kdaj odprli Excel vemo, da je potrebno formule za vsak konkreten primer prirediti oz. popraviti. Če se formule niso popravile, je to gotovo napaka referenta, ki je delal na projektu. Ker naj bi v komisiji o izboru odločitev sprejeli štirje je to še težje razumljivo. Nedvomno pa je bilo na odločitvi o izboru izvajalca, na dveh straneh, ki ga je podpisal Damir Topolko napisano:

Tabela 2: Del tabele iz odločitve o oddaji ponudbe

DRSI tabela-1

Kriterija cene in kriterij kakovosti sta bila prikazana ločeno na dokumentu »Odločitev o oddaji javnega naročila«. Kako si je podpisnik, Damir Topolko, razlagal da je dražja ponudba pri kriteriju cene dobila več točk kot cenejša, ve le on.

Odgovornost Damirja Topolka

Damir Topolko pravi da je dobro, da se je po velikem ogorčenju javnosti, izredno, prej kot ponavadi, izvedla še notranja revizija na DRSI. Zakaj g. Topolko? Sofinanciranja v višini 80% ne bo zaradi nestrokovno izvedenega postopka javnega naročila. Namesto 60.851 € je bilo porabljenih 133.590 €. G. Topolko je bil podpisan pod izbiro o odločitvi izvajalca in zato s podpisom sprejema odgovornost za izbiro. Če ima pri tem sodelavce, ki temu niso dorasli, je to problem izključno Damirja Topolka, ki sam določa kdo bo vodil projekte na DRSI. Razrešitev skrbnikov projekta, ki jim je sam Damir Topolko dodelil projekt »makete 2. tira«, ne opere krivde g. Topolka, ampak ga toliko bolj zavezuje k temu da še sam odstopi.

Damir Topolko pravi temu človeška napaka, mnogi omenjajo tudi korupcijo, večina pa je mnenja da gre, milo rečeno, za hudo malomarnost. Veseli nas, da Damir Topolko ni kirurg, da se mu podobne malomarnosti ne bi dogajale POGOSTO. Žal pa nas ne veseli da Damir Topolko upravlja s proračunom več sto mio €.

Damir Topolko še pravi, da so se proti koncu leta 2017 pripravili na primopredajo projekta družbi 2TDK, ki jo vodi Metod Dragonja »in moramo iskati težave v teh okvirjih«. Kaj je Damir Topolko mislil s temi okvirji, ne znamo razbrati, vemo pa, da je odločitev o izbiri dražjega izvajalca Damir Topolko podpisal 15.9.2017, več kot 3 mesece pred koncem leta, ko je mislil predati projekt Metodu Dragonji in 2TDK. Zaradi znanih zapletov do tega ni prišlo.

One response

  1. Ko ti je znana formula za izračun točk na podlagi ponudbene cene,je že na prvi pogled od daleč jasno,da so izračuni napačni.Vsak petošolec bi “peš” pravilno izračunal točke v manj kot petih minutah.To dosti pove o sposobnosti zaposlenih na direkciji.S podpisom dokumenta,pa je svoje neznanje dokazal tudi Topolko,če seveda ni namerno “spregledal” napake.Bolj kot berem razne komentarje kompetentnih ljudi(kar sam vsekakor nisem),mi vse skupaj smrdi na korupcijo,torej dogovorjeni posel z vnaprej znanim izvajalcem.Ubogi mi in uboga Slovenija,če z našim denarjem upravljajo ljudje,ki s svojim neznanjem ali koruptivnostjo,delajo škodo.

<span>%d</span> bloggers like this: