Maketa 2. tira: Izbran 2-krat dražji ponudnik

Zanimivo v zvezi z maketo 2. tira je tudi dejstvo, da je bila izbrana ponudba, ki je bila več kot 2-krat dražja in ki je bila vseeno označena kot “ekonomsko ugodnejša ponudba“. Tukaj je razpis za izvedbo makete, tukaj pa je sklep o izbiri ponudnika.

Kot je razvidno, je naročnik tehtal med dvema ponudbama. Najcenejšo ponudbo je oddalo podjetje RPS d.o.o. (60,851.16 evrov, DDV vključen), najdražjo pa podjetje ART REBEL 9 d.o.o. (139,590.00 evrov, DDV vključen). Podjetje RPS je torej ponudilo ceno, ki znaša zgolj 45.5% ponudbene cene podjetja ART REBEL 9. Kljub več kot dvakrat nižji ceni pa je podjetje RPS od skupno 100 točk dobilo le 97.57 točk, konkurent pa vseh 100 točk. Zanimivo. Skrajno zanimivo.

Vendar ni vse v kvantiteti, mar ne? Ključno razliko je naredil kriterij kvalitete izdelave makete, kjer je od 100 možnih točk ART REBEL 9 dobil 68 točk, RPS pa le 43. Za razliko od cenovne ponudbe, tukaj izbira ni transparentna, saj niso podani kriteriji za presojo kvalitete in ni mogoče presoditi ali so točke podeljene objektivno ali ne. Vendar pa, če je naročnik že pri cenovnem (kvantitativnem) delu ponudbe bil zelo kreativen pri podeljevanju točk (dal višjo oceno ponudbi z več kot dvakrat višjo ceno), je bil seveda pri kvalitativni presoji kvalitete ponudbe lahko še toliko bolj.

Čudna so pota Gospodova.

%d bloggers like this: