Kako resno jemati fiskalno pravilo?

Glede na težave, ki ga danes imajo EU države z razumevanjem in prilagajanjem k izračunom strukturnega proračunskega salda, ki je metodološko zelo sporen, za uporabo za namene ekonomske politike pa ekstremno nevaren, še enkrat objavljam članek iz decembra 2014, ki je ta problem osvetlil.

DAMIJAN blog

Vlada je prejšnji teden predlagala zakon o fiskalnem pravilu, ki naj bi nadomestil prejšnji predlog zakona o isti zadevi. Oba naj bi poskušala zadostiti obveznosti iz 148. člena ustave, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke. Vendar pa je pot do tega cilja v obeh aktih zelo različna. Je to pomembno?

Je, vendar ne tako zelo, kot bomo videli v nadaljevanju. Medtem ko je prejšnji predlog zakona določal, da se dovoljena rast javnofinančnih izdatkov vseh sektorjev države v določenem letu določa na podlagi predpisane formule (t.i. švicarska formula), pa novi zakon ne določa nobene formule.

View original post 2,176 more words

%d bloggers like this: