QE za ljudi: zagnati rast brez povečanja dolga

Če se strinjate, da obstoječa politika ECB glede kvantitativnega sproščanja (QE) ni učinkovita in ne more biti učinkovita ter da jo je treba zamenjati z bolj učinkovito politiko, razmislite o podpori “QE za ljudi“. V osnovi gre za drobno, vendar ključno spremembo v politiki ECB glede QE: namesto da ECB odkupuje državne in korporativne obveznice, bi morala odkupiti obveznice, ki bi jih izdala Evropska investicijska banka (EIB) in ki bi zbrana sredstva namenila za financiranje zelenih in infrastrukturnih naložb. Druga možnost je, da ECB odkupi namenske obveznice držav, pri čemer pa vlade ta sredstva namenijo bodisi za znižanje davkov gospodinjstvom ali za direktne transferje v denarju. Oboje bi neposredno spodbudilo gospodarsko okrevanje prek povečanega trošenja, pri čemer bi prvi način tudi prinesel velik napredek v razvoju zelene transportne infrastrukture ter energetske učinkovitosti.

In kar je najbolje v celi zgodbi: QE za ljudi bi ne samo spodbudila gospodarsko rast in nova delovna mesta ter spodbudila inflacijo, pač pa bi to rast, delovna mesta, novo infrastrukturo in večjo energetsko učinkovitost dosegli brez povečanja javnega in zasebnega dolga. Denar, ki ga ustvarja ECB v procesu QE, je namreč zastonj.

Spodaj lahko dobite več informacij o iniciativi in jo podprete.

1. Conventional QE does not work

Since it started in March, the Eurozone QE program has not helped to rescue the Eurozone economies from stagnation.

2. Conventional QE is risky and harmful

Flooding financial markets inflates share and bond prices, which makes the rich richer, but does little to help ordinary people and businesses. In fact, QE is helping fuel a new financial bubble, laying the foundation for another financial crisis.

3. A more direct approach is needed

Countries in the Eurozone need to stimulate their economies without increasing public and private debt, without increasing inequality, and without creating bubbles.

4. QE for People is possible

Instead of flooding financial markets, money created through QE should be spent into the real economy, on essential public investment such as green infrastructure, affordable housing and/or distributed as a citizens’ dividend to all residents.

 

Endorse here: http://www.qe4people.eu/endorsement?recruiter_id=1674

%d bloggers like this: