Gospodarska rast in dolg: Ni magične meje

Za skeptike še enkrat objavljam sliko iz raziskave IMF (Pescatori, Sandri & Simon, 2014), kjer fantje pokažejo, da ni magične meje med vplivom dolga na gospodarsko rast. Treba je pogledati dolgoročne učinke zadolžitve: če se država zadolži letos za produktivne projekte, bo to prek multiplikativnih učinkov ustvarjalo dodatno gospodarsko rast v naslednjih 2, 3, 5, 10, 15-ih letih.

pescatori_cht2Vir:  Pescatori, Sandri & Simon (2014), Debt and Growth: Is There a Magic Threshold?

%d bloggers like this: