Slika dneva: Rast poganja tudi zaposlenost

Hitra gospodarska rast v zadnjih štirih četrtletjih je očitno naredila svoje in začela preobračati trende v zaposlenosti in brezposelnosti.

Slika: Razlika v številu zaposlenih in brezposelnih v tekočem mesecu glede na isti mesec preteklega leta in trend BDP (2012 Q4=100)

Zaposlenost

Po podatkih SURS je število zaposlenih nehalo upadati marca lani glede na isti mesec pred enim letom in od takrat naprej število zaposlenih spet narašča (v sliki se to kaže tako, da se negativna razlika glede na leto prej se zmanjšuje). Marca letos je bilo število zaposlenih prvič (za malenkost) večje kot pred enim letom in konec septembra letos je bilo število zaposlenih že za dobrih 7,600 oziroma za dober odstotek večje kot pred enim letom. Gre za robusten trend rasti zaposlenosti, ki odraža povečanje optimizma med podjetji.

Podoben trend lahko opazimo tudi glede zmanjševanja brezposelnosti. Lani spomladi se je trend naraščanja glede na isti mesec pred enim letom zaustavil, od takrat pa število upada (pozitivna razlika v sliki se zmanjšuje). Konec septembra letos je bilo število brezposelnih že za dobrih 2,100 oziroma za skoraj 2% manjše kot pred enim letom. 

To so zelo pozitivni trendi, ki kažejo, da t.i. Okunov zakon deluje tudi pri nas. Povečanje BDP za 1% v povprečju zmanjšuje brezposelnost (povečuje zaposlenost) za 0.3 do 0.5 odstotnih točk. Odzivnost zaposlenosti (brezposelnosti) na rast BDP je odvisna od velikosti multiplikativnega učinka rasti oziroma kako hitro začnejo cirkulirati dohodki od podjetij k zaposlenim in od teh naprej v potrošnjo.

(za zadnjo študijo Okunovega zakona glejte Ball et al (2013). Okun’s Law: Fit at Fifty?, NBER Working Paper No. 18668; za user-friendly prezentacijo pa Loungani – Okun’s law presentation)

3 responses

  1. Ne poznam Okunovega zakona, vendar zakaj na zaposlenost vpliva rast in ne obratno? Menim, da iz slike je razvidno, da sprememba zaposlenosti je vzrok za povečano rast.

  2. Mhm, v katero smer naj bi šla kavzalnost? Ali podjetja prej povečajo zaposlenost, nakar povečajo output, ali pa se prej poveča prodaja, nakar opogumljena podjetja zaposlijo več delavcev? Ali pa se oboje dogaja simultano?

  3. Nisem se spraševal od kod je ta pozitivna razlika v zaposlitvi. Zdi se mi, da se za njo poveča povpraševanje, slednjemu pa ponudba oz. BDP (in pri tem pa seveda ignoriram izvoz). Strinjam se o simultanosti povpraševanja in ponudbe, kar mi daje občutek o ponovnem gospodarskem zagonu. Zdaj pa se sprašujem, če ni to le prehodni pojav, kjer bomo ujeli povprečno rast v EU.

%d bloggers like this: