O endogenosti denarja 3: Mehrling o posojilih, medbančnem trgu in Fed

Aleš Praprotnik

V tretjem članku o endogenosti denarja bom skušal dopolniti prva dva z razumljivo praktično razlago Perryja Mehrlinga. Če najprej povzamem do sedaj povedano: v prvem delu sem skušal pokazati, kaj o endogenosti menijo sami centralni bankirji, drugi del je podal endogeno razlago na neoklasičen način ter preprosto simulacijo obeh modelov (Loanable Funds in Endogenous Money), zadnji pa bo skušal podati razlago na grafičen način še na konkretnem primeru.

Prva dva dela sta bila morda za nekatere zaradi svojega jezika, izrazja in tabel manj razumljiva, zato v tem delu objavljam štiri kratke videoposnetke, v katerih Mehrling na praktičnem primeru zelo razumljivo in nazorno razloži to, kar so centralni bankirji razlagali v citatih v prvem članku o endogenosti denarja: ustvarjanje posojila na bilancah (‘loans create deposits’), naknadno zagotovitev rezerv na medbančnem trgu oz. pri centralni banki (‘look for reserves later’) in intervencije Fed zaradi ciljanja obrestne mere (‘… always provides reserves on demand’). Posnetki so iz prvega dela njegovega seminarja Economics of Money and Banking (6. predavanje).

.

.

.

.

Kot vedno, so komentarji dobrodošli.

%d bloggers like this: