Institucionalizirana korupcija v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu

Aleš Lunder

Zanimivo je slediti javni diskusiji o korupciji in koruptivnosti v Sloveniji, ko pa istočasno državni zbor s svojim nedelovanjem ustvarja najboljše pogoje za sistemsko koruptivnost – ki jo jaz smatram za bistveno nevarnejšo, kot pa morebitno (in za enkrat nedokazano) koruptivnost političnih in občinskih funkcionarjev. Odličen primer tega je Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH).

10. in 12. odstavek 38. člena ZSDH določata, da do sprejema klasifikacije, ki bi določila strateške in nestrateške naložbe in bi jo morala vlada predložiti parlamentu v potrditev v enem mesecu od uveljavitve zakona (2. stavek 1. odstavka 32. člena – zakon je stopil v veljavo 28.12.2012), torej do 28.1.2013, daje za določene družbe, ki jih je do sedaj upravljal AUKN (in katerih (i) knjigovodska vrednost je 20 mio EUR ali (ii) naložb v družbah, v katerih imajo te družbe najmanj 25% lastniški delež ali 25% glasovalnih pravic), soglasje k upravljanju državni zbor oz. glede prodaje (12. odstavek) ravno tako daje soglasje državni zbor.

Za prehodno obdobje enega meseca je bila takšna rešitev umestna in sprejemljiva.

Ker je bilo že pred izbruhom politične krize vprašljivo, ali bodo naši politiki sposobni se dogovoriti, kaj je strateško in kaj ne – konec koncev jim to ni uspelo v enem letu – je to v danih okoliščinah popolnoma iluzorno.

Posledica tega je, da bo zaradi nesprejetja klasifikacije do nadaljnjega dajal soglasje k upravljanju in glede prodaje znatnega dela slovenskega gospodarstva državni zbor. Hm, kje tu pravna država ter ločitev na zakonodajno in izvršno vejo oblasti? (Ampak to je že druga tema).

Gospe in gospodje poslanci bodo torej do nadaljnjega razpravljali o primernosti in neprimernosti direktorjev/nadzornikov, revizijskih hiš itd. To seveda pomeni 90 potencialnih tarč za razno-razne lobiste….

Neuradno je slišati, da se pripravlja sprememba teh dveh odstavkov v smislu, da naj bi namesto državnega zbora dala soglasja vlada – namesto, da bi sprejeli klasifikacijo.

Ampak vseeno pohvalno – s em bodo bistveno zmanjšali število potencialnih tarč.

Praktično pa to pomeni, da je verjetnost, da se bo v letu 2013 karkoli vsebinsko spremenilo enaka +/- nič.

Mark my words pri prodaji Heliosa.

%d bloggers like this: