Naj Janša ponovno preveri svojo podporo v Ljubljani?

Naj najprej v izogib nesporazumom jasno povem, da v zadnjem komentarju Janša, pojdi dostojanstveno nikakor nisem oporekal pravice g. Janezu Janši in SDS do poštenih volitev. Nasprotno. Pač pa sem povedal, da je Al Gore po odločitvi ameriškega vrhovnega sodišča, da ne dovoli ponovnega štetja glasov na Floridi, nemudoma in v skladu s standardi zaupanja v pravno državo priznal zmago Georgeu Bushu ml. in mu zanjo čestital. Pač pa sem problematiziral Janšev odnos do razglasitve še nepopolnih volilnih rezultatov s strani Državne volilne komisije (DVK).

Moj komentar je bil v kontekstu izjave predsednika države dr. Danila Türka, in sicer: “…Od antike naprej je znano, da kdor ne zna prenesti poraza, ne zasluži zmage. In kdorkoli je pridobil zmago, mora izkazovati velikodušje, primerno zmagi. Skratka, vse to so stare stvari in vse to je tudi za nas aktualno. Na žalost, kolikor sem lahko spremljal, v Sloveniji na zadnjih volitvah nismo imeli ljudi, ki bi znali dobro prenesti poraz in iz tega so izšle določene težave in jaz želim, da tega letos ne bi bilo in da bi se pogovarjali resno, brez etiketiranja, brez teorij o zarotah, ampak na način, ki bi omogočal resnično dobro sodelovanje za naprej…” Torej, Janez Janša bi na volilni večer – namesto problematiziranja zmage SD v primerjavi s SDS zaradi 18 tisoč neveljavnih volilnih lističev in še ne prispetja glasov volilcev iz tujine – lahko in moral čestitati zmagovalni strani SD in njenemu predsedniku za zmago. Kljub temu, da gre za še nepopolne rezultate (saj glasovi iz tujine po dosedanjih izkušnjah ne morejo bistveno spremeniti volilnih rezultatov). S tem bi izkazal svoje človeško dostojanstvo in politično veličino, kot pritiče predsedniku vlade in nekdanjemu predsedujočemu EU.

Nikakor pa v omenjenem komentarju nisem oporekal pravice g. Janezu Janši in SDS do poštenih volitev. Nasprotno. In to je tema tega komentarja. Pravna država je temelj demokratične in poštene družbene ureditve. Zato je formalna pravila ter odločitve sodnih organov in formalno pristojnih inštitucij potrebno spoštovati. In nihče, ne povprečen Janez Novak, ne najvišji izvoljeni predstavniki države, v ta pravila in odločitve ne smejo polagati dvoma. In kadar pride do kršitev uzakonjenih pravil, je treba to sankcionirati in zahtevati njihovo nediskriminatorno uveljavitev. Seveda v razumnem obsegu oziroma kadar je to sploh smiselno. Če so bile Janezu Janši, SDS ali komurkoli drugemu na nedeljskih volitvah kršene pravice oziroma je prišlo do kršitev volilnih pravil v tolikšni meri, da je bilo s tem komurkoli prizadejana realna in popravljiva škoda, je seveda treba te kršitve sankcionirati in oškodovanim omogočiti popravo krivic.

Toda težava je prav v tem, ali so kršitve res bistveno vplivale na rezultate volitev ter ali ugotovljene kršitve upravičujejo ponovno štetje glasov ali ponovne volitve. Ameriški primer volitev leta 2000 ter zapleti s štetjem glasov na Floridi kažejo, da tovrstne odločitve (denimo o ponovnem štetju) ne vplivajo nujno na rezultat volitev ter da so zapleti z interpretacijo volilnih pravil lahko tako hudi, da nima pomena za nazaj spreminjati prvotnih ugotovitev volilnih komisij. Poglejmo si ameriški primer. Kronologija dogajanja, po Wikipediji, je naslednja:

“At approximately 7:50 p.m. EST on election day, 70 minutes before the polls closed in the largely-Republican Florida panhandle, which is in the Central time zone, some television news networks declared that Gore had carried Florida’s 25 electoral votes. They based this prediction substantially on exit polls. However, in the actual vote tally Bush began to take a wide lead early in Florida, and by 10 p.m. EST those networks had retracted that prediction and placed Florida back into the “undecided” column. At approximately 2:30 am, with some 85% of the votes counted in Florida and Bush leading Gore by more than 100,000 votes, the networks declared that Bush had carried Florida and therefore had been elected President. However, most of the remaining votes to be counted in Florida were located in three heavily-Democratic counties – Broward, Miami-Dade, and Palm Beach – and as their votes were reported Gore began to gain on Bush. By 4:30 am, after all votes were counted, Gore had narrowed Bush’s margin to just over 2,000 votes, and the networks retracted their predictions that Bush had won Florida and the presidency. Gore, who had privately conceded the election to Bush, now withdrew his concession and announced that he would wait for a recount in Florida before any further action. After the first recount by the morning of Wednesday, November 8 Bush’s margin in Florida had dwindled to about 500 votes, narrow enough to trigger a mandatory recount in that state. In addition, Gore asked for hand recounts in four counties (Broward, Miami Dade, Palm Beach, and Volusia), as provided under Florida state law. This set into motion a series of recounts (portions by machine, and portions by hand), questions about portions of the Florida vote, and finally lawsuits.

These ultimately resulted in a December 12 7-2 United States Supreme Court decision stating that the Florida Supreme Court’s plan for recounting ballots was unconstitutional, as well as a 5-4 United States Supreme Court decision that ended the Florida recounts and allowed Florida to certify its vote. The vote was certified according to Florida state election law by Katherine Harris, the Republican Secretary of State who had been the Florida co-chair of Bush’s campaign. Because Bush’s younger brother, Jeb Bush, was the governor of Florida, there were allegations that Harris and Jeb Bush had manipulated the election to favor the governor’s brother.”

Al Gore je torej po preliminarnih in nepopolnih rezultatih z volišč na Floridi že priznal poraz in čestital Bushu ml. Nato pa je po preštetju vseh glasov in zmanjšanju prednosti Busha na vsega 2,000 glasov umaknil svoje priznanje poraza in razglasil, da bo počakal na ročno štetje glasov. Gore je zahteval ročno štetje glasov (v ZDA namreč volijo s posebnimi stroji, ki luknjajo kartice, kar omogoča tudi strojno štetje glasov) v štirih okrožjih. Kot je znano je ameriško vrhovno sodišče 12. decembra, 1 mesec po volitvah, odločilo, da ne dovoli ponovnih (strojnih in ročnih) štetij. Problem je bil namreč v interpretacijah zakona, ker ni bilo jasno, ali je potrebno ponovno štetje glasov samo v spornih okrožjih ali v celotni državi Florida ter kaj narediti z neveljavnimi glasovnicami, t.j. s t.i. over votes (glasovanje za več kandidatov kot dovoljeno) in undervotes (glasovanje za manj kot minimalno zahtevano kandidatov, vključno z nobenim). Te napake pri glasovanju naj bi bile posledica slabega razumevanja volilcev tega, kako delujejo volilni aparati ter s tem nenamernih napak pri glasovanju. Skupaj je bilo neveljavnih 175,010 glasovnic, od tega je bilo 113,000 “overvotes”, kjer so volilci glasovali za dva ali več kandidatov. Pregled teh “overvotes” je pokazal, da je 75,000 izbralo Gorea (in še nekoga), 29,000 pa Busha (in še nekoga). Komu pripisati te glasove ali jih preprosto označiti kot neveljavne?

Volilne komisije so naslednji dan po odločbi floridskega vrhovnega sodišča z dne 8. decembra 2000 o ponovnem štetju v 67 okrožjih sicer začele z ročnim štetjem, vendar je štetje še istega popoldneva prekinilo ameriško vrhovno sodišče:

“Florida officials had begun such a recount the next day, but the effort was halted that afternoon when the United States Supreme Court ruled in a 5-to-4 vote that a statewide recount using varying standards threatened “irreparable harm” to Mr. Bush.”

Kot rečeno, je še 4 dni kasneje ameriško vrhovno sodišče prepovedalo katerokoli ponovno štetje in odločilo, da je odločitev floridskega vrhovnega sodišča o ponovnem štetju neustavna ter s tem efektivno zmago na volitvah prisodilo Bushu ml.

Seveda pa je ostala še naprej radovednost, kako bi ponovno štetje glasov vplivalo na izid ameriških volitev leta 2000. Odgovor danes poznamo, vendar ni enoznačen. Rezultat je namreč odvisen od tega, kako pristopiti k štetju glasov. Šteti samo v 4 demokratsko dominiranih okrožjih, kot je zahteval Gore, šteti v 67 okrožjih, kot je naložilo floridsko sodišče, na kakšen način upoštevati glasovnico z glasovoma za dva kandidata, kako šteti nepopolno preluknjano glasovnico, glasovnico brez luknje in glasovnico zgolj z odtisom od luknjača? Iz radovednosti in želje po tem, da se ugotovi resnica, je nekaj mesecev po volitvah konzorcij osmih medijskih hiš (The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, CNN, Tribune Company, The Palm Beach Post, The St. Petersburg Times in The Associated Press) s pomočjo profesionalnih statistikov ponovno preštel 175,010 spornih neveljavnih glasovnic iz Floride. Pri tem so uporabili 9 različnih hipotetičnih pristopov glede števila okrožij ter glede načina upoštevanja spornih undervotes in overvotes. Ugotovitve konzorcija so zanimive:

“The study, conducted over the last 10 months by a consortium of eight news organizations assisted by professional statisticians, examined numerous hypothetical ways of recounting the Florida ballots. Under some methods, Mr. Gore would have emerged the winner; in others, Mr. Bush. But in each one, the margin of victory was smaller than the 537- vote lead that state election officials ultimately awarded Mr. Bush.
For example, if Florida’s 67 counties had carried out the hand recount of disputed ballots ordered by the Florida court on Dec. 8, applying the standards that election officials said they would have used, Mr. Bush would have emerged the victor by 493 votes.
/…/
But the consortium’s study shows that Mr. Bush would have won even if the justices had not stepped in (and had further legal challenges not again changed the trajectory of the battle), answering one of the abiding mysteries of the Florida vote.
/…/
But the consortium, looking at a broader group of rejected ballots than those covered in the court decisions, 175,010 in all, found that Mr. Gore might have won if the courts had ordered a full statewide recount of all the rejected ballots. This also assumes that county canvassing boards would have reached the same conclusions about the disputed ballots that the consortium’s independent observers did. The findings indicate that Mr. Gore might have eked out a victory if he had pursued in court a course like the one he publicly advocated when he called on the state to “count all the votes.”
/…/
In a finding rich with irony, the results show that even if Mr. Gore had succeeded in his effort to force recounts of undervotes in the four Democratic counties, Miami-Dade, Broward, Palm Beach and Volusia, he still would have lost, although by 225 votes rather than 537. An approach Mr. Gore and his lawyers rejected as impractical – a statewide recount – could have produced enough votes to tilt the election his way, no matter what standard was chosen to judge voter intent.
Another complicating factor in the effort to untangle the result is the overseas absentee ballots that arrived after Election Day. A New York Times investigation earlier this year showed that 680 of the late- arriving ballots did not meet Florida’s standards yet were still counted. The vast majority of those flawed ballots were accepted in counties that favored Mr. Bush, after an aggressive effort by Bush strategists to pressure officials to accept them.”

Naj za povzetek rezultatov uporabim Krugmanov komentar iz leta 2005:

“The three recounts that had been most widely discussed during the battle of Florida, including the partial recount requested by the Gore campaign and two interpretations of the Florida Supreme Court order, would have given the vote to Mr. Bush.
But the six hypothetical manual recounts that would have covered the whole state – including both loose and strict standards – would have given the election to Mr. Gore.”

Torej, smo po tem ameriškem primeru kaj bolj “modri” in se lahko podobno kot Paul Krugman vprašamo “ali v Beli hiši ne sedi napačen človek”? Ne vem. In ne morem vedeti. Treba je pustiti posameznim volilnim komisijam ter DVK presojo, ali so bile kršitve volilnih pravil, ki jih je včeraj prijavila SDS, dovolj resne, da bi lahko vplivale na rezultate volitev. SDS je med drugim vložila ugovore v volilnih enotah Ljubljana Center in Ljubljana Bežigrad, ker se (vsi) volivci niso podpisali v volilne imenike. Finance v tej zvezi navajajo Gregorja Viranta:

“Zakon namreč določa, da se mora volivec podpisati v volilni imenik ob prejemu glasovnice. Če tega ne stori, pa mora biti v volilni imenik vnesen ustrezen zaznamek. To ni bilo narejeno (ampak je bilo le obkroženo ime volivca), je poudaril Virant, ki sicer dopušča možnost, da gre preprosto za malomarnost volilnih odborov, ki lahko da nima posledic na volilni izid. “Vendar bi lahko prišlo tudi do zlorab,” je pristavil. Po njegovem samo obkrožena številka pred volivcem ne priča o tem, da je dotični volivec res volil. “

SDS to možnost zlorab še natančneje problematizira. Po Financah:

“SDS se je pritožila volilnima komisijama v enotah Ljubljana Center in Bežigrad zaradi volilnih imenikov oziroma neujemanja oddanih glasovnic s seštevkom podpisov v volilne imenike. Če je domnevna nepravilnost osnovana, gre za hujšo kršitev, število oddanih glasov pa bi lahko vplivalo na končni izid, pravi SDS. Zato se bodo volitve, če bo volilna komisija volilnih enot ugodila SDS, ponovljene.
/…/
Utemeljenost ugovora SDS opravičuje z nepravilnostmi na enem izmed viških volišč, kjer je 850 oddanih glasovnic, podpisa v volilni imenik pa sta le dva. Že okrajna volilna komisija pa je ugotovila, da je v volilnem imeniku obkroženih 850 volivcev, kar naj bi pomenilo, da se številke ujemajo.
S tem v zvezi se med pravniki pojavlja interpretacija, da ne gre za kršitev same volilne pravice, ki bi vplivala na izid, ampak za tehnično nedoslednost volilnega odbora. Vsak volivec se na volišču namreč identificira z osebnim dokumentom in vsakega volilni odbor obkroži preden mu izda glasovnico.”

Torej, bi morale lokalne volilne komisije razveljaviti volitve v okrajih, kjer se število oddanih glasovnic ne ujema s seštevkom podpisov v volilne imenike, kjub temu, da je število obkroženih volivcev enako seštevku oddanih glasovnic? Ali torej zaradi tehničnih napak okrajnih volilnih komisij ponoviti volitve?

SDS problematizira le nepravilnosti v volilnih enotah Ljubljana Center in Bežigrad. Kako je s temi nepravilnostmi v ostalih, ne-ljubljanskih volilnih enotah?

In še naprej, kaj narediti z glasovi iz tujine, poslanimi po pošti? Kako bodo volilne komisije preverile, ali je oddano glasovnico res poslal upravičeni volivec?

Na ta vprašanja ni mogoče dati enostavnih odgovorov. Morda se komu zdi najbolj enostavna rešitev, da se preprosto ne upošteva glasov na tistih voliščih, kjer so bile ugotovljene tovrstne nepravilnosti ter da se iz istega razloga ne upošteva glasov iz tujine, poslanih po pošti. Toda mar zaradi teh parcialnih nepravilnosti ne vzamemo legitimnosti celotnim letošnjim volitvam?

Jaz bi predlagal, da se počaka na odločitev DVK, ki bo presodila, kolikor so ugotovljene nepravilnosti dejansko (glede na skupno število volilcev) lahko vplivale na izid volilcev. Če obstaja dejanska možnost značilnega vpliva nepravilnosti na izid volitev, je seveda pošteno, da se volitve v problematiziranih okrajih ponovi. Če pa takšnega možnega značilnega vpliva ni mogoče ugotoviti, je seveda nesmiselno ponavljati volitve. Kakršnakoli bo že odločitev DVK, sprejeta do petka ta teden, jo je treba spoštovati. In s tem izkazati ne samo osebno dostojanstvo, ampak tudi zaupanje v pravno državo. In naj poraženci pošteno čestitajo zmagovalcem. Zmagovalci pa naj bodo velikodušni s poraženci. Kajti čez štiri leta bo lahko situacija obrnjena.

Ne glede na to, kdo je poraženec in kdo zmagovalec posameznih volitev, še naprej s(m)o vsi na isti barki. Na voljo pa imamo samo pravno državo ter politično kulturo. Zato ju ustrezno spoštujmo in negujmo.

30 responses

 1. tudi če nisi tako hotel, se je tako slišalo.
  Če se ne bi podpisovali v volilni imenik pri nas, na kmetih, ne rečem, ker nas imajo meščani itak za zabite in še kaj zraven. A pa da se to dogaja v Ljubljani, v najboilj eminentnih središčih- ne- tega pa mi ne bo nihče oddal, da se je zgodilo kar tako- na lepe oči.
  Velikim Vodjem je motivirati eno tako neznatno skupino dobrih desettisoč vdanih podložnikov mačji kašelj. Pa če vsakemu obljubiš le 1000 evrov na roko, bodo ubogali in naredili vse, kar jim boš rekel.
  Pa so šli od volišča do volišča- tja- kjer NISO vodili evidence, in izpolnjevali listke.
  Nekaj od tistih, ki so bili izpolnjeni za SDS, pa so potem dočečkali še člani komisije, da so postali neveljavni.
  Ok. Ne rečem, da se JE tako dogajalo, možno pa je

  🙂

  🙂

 2. Glede na to, da sem včasih delal v volilnem odboru, lahko povem, da je kontrol glasovanj več. Prvo je obkroženje številke pred imenom, drugo je kontrola dokumenta, tretje je vabilo (večina ga ima s sabo in se ga spravi) in šele na koncu je podpis (ta je bil uveden šele pred kratkim, ne spomnem se točno za katere volitve).
  Ne glede na vse te kontrole, bi lahko volilni odbor ponaredil glasovnice. Tudi podpiše se lahko namesto koga drugega. Kdo bo pa preverjal vse podpise, če so pravi.
  Vendar tu gre za temeljno zaupanje v volilne odbore. Kolikor je meni znano, je veliko članov volilnih odborov predlaganih s strani političnih strank. Tako da boš težko najdel 6 pajdašev v enem volilnem odboru, ki bodo sistematično prilagodili rezultate volitev. Zelo zelo malo verjetno.
  Prepričan sem, da je kriva malomarnost volilnega odbora, predvsem njenega predsednika.

 3. Se moram malce strinjati z Mici. Da bi se to zgodilo v Ljubljani, da se ljudje ne bi podpisali v volilni imenik enostavno ni mogoče. Večina ljubljančanov je civilizirano izobraženih. Večina jih ne prenese debilnih kmetov, kar je vsak človek, ki ne spada v Ljubljano in tega ne dokazuje s certifikatom bivališča.
  Omeniti ljubljančanu pred volitvami, da bi vseeno rad videl kaj več dokazov glede Patrie je bil smrtni greh, debilnost tvoje inteligence pa se je iskrila na višku. Skoraj nisi bil človek,ampak zabiti kmet. Katastrofa!

  Meni je vseeno kdo zmaga, vsi smo željni sprememb, toda zmage naj bodo pošteno korektne, ne pa tako prekleto zvito pritlethtne, medijsko totalno zmanipulirane. Cilj levice je bil zmešati človeka do konca, če hočejo doseči svoj cilj. Po moje jim tega ni bilo potrebno.

  p.s. Ljubljančani se naj raje zamislijo nad svojo ego-superiornostjo nad preostalo debilno slovensko populacijo. Mar mislijo, da je vse intelektualni kapital? Že, a naj se revčki raje pogledajo kdo jim pribežniško in čisto na dnu podzemlja dejansko gospodari. Veliko bolj, kot v vseh ostalih kantonih širom Slovenije. Naj le mislijo, da so nad-ljudje, podobno, kot so bili včasih Srbi v bivši SFRJ.

 4. Dvom je vedno možen. O ČISTO VSEH zadevah. Ampak …

  Vseeno pa se mi zdi, da je ta teorija zarote vseeno okužila preveč ljudi. Bi bilo res možno sistematično kršenje z obkroževanjem za levico ?
  Glede na tipično hlapčevsko obnašanje v teh krajih, bi lahko pričakoval kvečjemu obratno, da bi kdo potvarjal v korist obstoječe ekipe zaradi ohranjanja lastnih privilegijev. Ljudje načeloma niso naklonjeni spremembam, posebno če prinašajo negotovost.

  Kljub vsemu verjamem v volilne odbore, kajti mislim in upam da se politika ni zajedla tako globoko med ljudi.

  Poleg tega pa je teza ‘Ljubljana proti ostalim’ klasično oorodje iz zbirke ‘Deli in vladaj’. Nazadnje bo JJ prebivalcem Ljubljane očital opravilno sposobnost in pravico do volitev … Pa kaj še!

 5. Heh, ravno zadnjič se mi je nekdo, ki je delal na enem izmed ljubljanskih volišč pohvalil kako so družno obkrožili SD na simbolični glasovnici, ki kot primer visi v kabinah. Torej, v ekipi se lahko brez problema znajdejo ljudje, ki so enostransko politično opredeljeni.

  p.s: seveda tisto obkroževanje SD ni imelo nikakršnega vpliva na rezultat volitev

 6. Meni se zdi razumno in modro, da ste se Jože p Damijan po včerajšnem očitku Janševega ministra brez listnice odločili, da o zadevi spregovorite dokumentirano in argumentirano.
  S tem ste mnogim vzeli možnost manipuliranja in obračanja dejstev na pamet.

  Spomnim se leta 2000, ko je bil mož veleposlanik v Španiji, s kakšno zaprepadensotjo so diplomati takrat komentirali recimo Busha in njegovo obnašanje in s kakšno naklonjenostjo Al Gora.
  Busha so že v štartu ocenili kot človeka dvomljivih vrednot.

  Naj se vrenemo k našemu kalimeru, svoje travme zaradi odhoda in nepriznavanja še neuradnih izzidov je že posejal po svetu in v EP druge politične stranke – seveda ne ljudska stranka, ki ga je podpirala in ga še podpira – zgroženo sprašujejo, kaj se dogaja v Sloveniji.

  To je treba res razčistiti, da bo Pahorjeva vlada imela kredibilnost, predstavljajte si, kakšen pekel od vladanja ji bodo uprizarjali vsakodnevno v parlamentu poraženci in spodbijali njeno legitimnost.

  Izjave, da bodo socialisti zapravljali denar njihove vladavine pa izjave za kazenski pregon, saj gre za vnaprejšnje obrekovanje in zgolj obrekovanje.

  Te ljudi brez vsake etike, ki že vnaprej deligitimirajo delo neke vlade, ki še ni oblikovana, ki še ni zaprisegla, ki je še niti neuradno ni, se je treba lotiti previdno, z razumom in dejansko z vso tranparentno proceduro zakonodaje, da se ovržejo VSI DVOMI, da bi janševiki imeli minimalno možnost zmagati.

  Glede glasovanja po pošti, pošto smo ob prejemu morali podpisati, drugače bi se vrnila v Slovenijo in tudi ob glasovnici smo morali podpisati dokument z našimi podatki in to priložiti, drugače je glasovanje neveljavno.

  Na veleposlaništvih pa je tudi – velikokrat smo volili – enako kot v Sloveniji. Do večera so prešteti glasovi in ljudje vseh strankarskih barv, zato so ponarejevanja rezulatov skoraj nemogoča.
  ( teoretična možnost pač vedno obstaja v vseh sistemih in vseh politikah)

 7. “Al Gore je torej po preliminarnih in nepopolnih rezultatih z volišč na Floridi že priznal poraz in čestital Bushu ml. Nato pa je po preštetju vseh glasov in zmanjšanju prednosti Busha na vsega 2,000 glasov umaknil svoje priznanje poraza in razglasil, da bo počakal na ročno štetje glasov.”

  “Pač pa sem problematiziral Janšev odnos do razglasitve še nepopolnih volilnih rezultatov s strani Državne volilne komisije (DVK).”

  Janez Janša je torej po vzporednih in nepopolnih rezultatih z volišč v Sloveniji že priznal poraz in čestital Pahorju. Nato pa je po preštetju vseh glasov (brez tistih iz tujine) in zmanjšanju prednosti Pahorja na 12.000 pogojil svoje priznanje poraza in razglasil, da bo počakal na uradne rezultate DVK.

 8. Pozdravljeni!

  Se strinjam z g. Damjanom. Veste, kar na bruhanje mi gre, ko so ljudje, ki pišejo komentarje na članke tako pametni in za vase zaverovani. Sicer smo vsi slovenci in tudi ne pustimo dostikrat, sogovornikom in drugim niti, da povedo svoje mnenje. Vsak ima pravico do SVOJEGA mnenja, nima, pa pravice popravljati drugih in “špukati po njih”.

  In kako sem jaz letos doživela volitve?
  S sinom sva že drugi teden polno zasedena pri organizaciji mednarodnega tabora, zato nisva mogla na predčasne volitve. V nedeljo, pa sva peljala naše goste na izlet po Sloveniji. Nekako nama je uspelo, da sva se vrnila domov, oziroma na volilno enoto ENO minuto do 19. ure. Pomislite, tam so že imeli vse iz škatel in so že zlagali volilne liste.
  In nekdo je pristopil k nama in rekel dokaj arogantno, ter mahal s svojim mobitelom pred nama:” po moji uri je ena minuta čez in ne moreta volit!”.
  Mislite, da so uspeli vse to narazen spraviti v eni minuti? Jaz močno dvomim.
  In tako nama je bila na nek način zaradi dela za skupnost (obnavljanje kulturne dediščine) in zaradi določenih posameznih pametnih in pomembnih državljanov odvzeta “pravica” voliti, kar sva si oba želela…….

  O podpisih pa tole: poznam človeka, ki se noče podpisati, ker meni, da mu je vabilo dovolj………..

  KDAJ SE BOMO SLOVENCI NAUČILI STRPNIH KOMUNIKACIJ MED SEBOJ IN ČIŠČENJA LASTNIH PRAGOV?
  KDO VE?

 9. postaja neužitno, kaj vse lahko naredi komisija, in to kljub podpisom na vasi Mica, Kaj vse po pošti, Kja vse lahko bivši lastniki rdeče knjižice komunistične partije Jugoslavije (jah, bavčar, janša, lovšin, mate, Brezigar,..) naredijo, da se avtoritarna oblast iz SFRJ drži nad vodo? Vse so to obskurne misli, in, na koncu dneva vse temelji na zaupanju. Da se v Micini vasi, niso prokomunistični nekdanji aplavderji maršalu Titu, danes.. ah, ne bom nadaljeval.. a se razumemo. Pustimo naj volilna komisija naredi svoje – tistim, ki kradejo državne arhive po prelomu oblasti (bivši član komunistične partije Jugoslavije Brejc), lansirajo UDBA-nete,.. bodo v demokraciji počasi šli na smeti. Tomaž Štih bi rekel, da potrebujemo čas.

 10. “Če obstaja dejanska možnost značilnega vpliva nepravilnosti na izid volitev, je seveda pošteno, da se volitve v problematiziranih okrajih ponovi.”
  Seveda značilen vpliv mora biti večji, kot vpliv že znanih rezultatov iz celotne države, upoštevati mora možnost enostavnega vpliva na volilce zaradi njihovega majhnega števila…
  Dejstvo je, da na volitvah ne moremo ugotavljati volje ljudi do glasu natančno, ampak če so ljudje navdušeni nad sredstvi, ki odstranijo 99,99% bakterij, bi bili lahko nad volilnimi komisijami, katerih delo je v 99,99% nesporno.
  btw, v vaši kuhinji se sigurno več bakterij kot je volilnih upravičencev v Sloveniji

 11. Ja pa ravno so počečkali sds listke! Res je na podeželju turbofolk pamet – vem iz prve roke! Za vas predstavlja Janša nekakšnega zadružnega firerja!

 12. Polde :).

  Tipično. Takšen opis, kot ste ga navedli sem že neštetokrat slišala. Če ima človek mickeno svoje pameti, ti afera Patria tik pred volitvami mora dati za misliti. Vse ti mora biti jasen, ne glede na JJ ali koga že. Ni ti vseeno – mene je bolelo, da ne smeš povedati svojega realnega mnenja glede dokazov in že izpadeš po ljubljansk zabit, pa to od ljudi, ki ti nekaj pomenijo. Kdo potem lahko vnaša razdore med ljudi? Žal takšnale nizka politika!

  Ne zagovarjam nobenih, gre le za koretnost, ki pri teh volitvah za SDS še zdaleč ni bila.

 13. JPD piše:

  “Ne glede na to, kdo je poraženec in kdo zmagovalec posameznih volitev, še naprej s(m)o vsi na isti barki. Na voljo pa imamo samo pravno državo ter politično kulturo. Zato ju ustrezno spoštujmo in negujmo.”

  S tem se pa zelo strinjam in tudi vsak posebej, na blogih in v javnosti, lahko k temu prispeva.

 14. Damjan ima najbrž v mislih ponovitev glasovanja na spornih voliščih in ne kar okrajih, razlika je zelo velika. Neznanska celo. 🙂
  Primerjave z glasovnicami po pošti niso čisto primerne, tam namreč volivec mora poslati podpisano volilno karto, sicer je glasovnica neveljavna in gre v koš. Res pa je, da ni preverjanja ali podpiše pravi. Ampak ta problem je tudi pri glasovnicah po pošti v domovini in to že ves čas, kar ta institut poznamo. Podpisi – osebna identifikacija – so pomembni, da se lahko preveri in onemogoči dvojno ali trojno glasovanje. Pri vseh oblikah glasovanja.
  Očitno pa celo po voliščih v državi tega preverjanja niso čisto preverljivo opravljali, kar je – hm, hm – zanimivo.

 15. no, gospod Žiga, avtoritarna vladavina z nastavljanjem svojih kadrov po javnih zavodih in podobnimi cvetkami je na sedanjih volitvah doživela poraz, ki je, ne vem zakaj, tako boleč, da se ga ne da prenesti. Z manipulaciujo se lahko sicer še pride do oblassti, to kar pa je v svojih zapisih govoril avtor JP Damijan je, da je izbral svobodo pred avtoritarnostjo. še enkrat izbral je svobodo pred avtoritarnostjo. Mogoče za gospodarstvo slabšo opcijo, kdo ve? mogoče za kakšno statistiko večjo variabilnsot, mogoče? Poanta namenjena bralcem je bila: če so časi tako, da moram izbrati demokracijo, bom izbral demokracijo. ker je ta mama za ljudi boljša od avtoritatrne vladavine. In s tem smo se nekateri strinjali in nekateri nestrinjali. Sonce, razum in srca pa ostaja naša edina bodočnost.

 16. Pravico do poštenih volitev imamo volilci, ne pa Janša, SDS, Pahor, pikčasti in progasti ter ostali, ki so kandidirali.

 17. @Mateja

  Zaenkrat sta “aferi” Patria in volilne mahinacije približno enako daleč v dokaznem postopku. No, pravzaprav so v primeru Patrie že zbrani nekateri dokazi (vsaj pri Fincih). Obstajajo indici, da pri Patrii ni šlo vse v skladu z zakonom (kar seveda še ne vpleta JJ-ja osebno) in obstaja zgolj sum, da je prišlo do manipulacij z volitvami v posameznih voliščih. Neobstoj podpisov v volilnem registru ta sum zbuja, zaenkrat pa ne dokazuje manipulacije.
  Trditi, da je Patria konstrukt (ki ga vsak z malo pameti opazi), da pa so na volitvah okradli SDS, je strankarsko omejeno in jokavo besedičenje. To je seveda lahko tvoje mnenje, ki pa je (zaenkrat) utemeljeno zgolj in samo s tvojo podporo SDS-u in njegovemu liderju.
  Težko je tudi verjeti, da bi SDS med dobrimi 35.000 volilci, ki ostajajo “v zraku”, pridobila 12.000 glasov razlike, ki JJju manjkajo do mandatarstva. Se pa strinjam s tem, da se zadeva razišče. Po potrebi po vsej državi in za vse dosedanje volitve 🙂

 18. kar se pa floride tiče
  v nekaterih športnih igrah so se spomnil, da se z eno točko razlike ne da zmagat. Po takihle preštevanjih z različnimi interpretacijami se komot ugotovi kakšna je “napaka” in se določi koliko glasov več od polovice je potrebno imeti za korektno zmago, če tega ni so čez 14 dni spet volitve, volijo lahko tisti, ki niso v prvem krogu.

  Za proporcionalni sistem pa par 100 glasov gor ali dol nima veze no, mateja in podobni, ki ne zagovarjate nobene strani.

  4 stranke z 52 sedeži so jasno povedale da hočejo koalicijo, nasprotna stran bi torej potrebovala 4 sedeže, da bi bilo sploh smiselno dvomit o volilnih izzidih, pa še potem bi verjetno težko naredil koalicijo z jelinčičem. Zanjga je pozicija to, kar je za desus opozicija, torej 1/2volilcev manj na naslednjih volitvah. Smisel volitev je zaznati voljo ljudi, ne pa izraba vseh pravnih sredstev za lastno promocijo.

 19. Lepo napisan zadnji odstavek. Če se je SDS že odločil nasprotovati, naj to dela po normalni pravni poti in brez namigovanj o krivici, ponaredkih in zarotah, ki sem jih sam že zdavnaj sit. Poleg tega pa naj vse skupaj čimprej opravijo, da se sestavi DZ in izvoli vlada.

  Gospodu Janši, ki bo, če bo v opoziciji, imel spet nekaj časa za igranje golfa, pa tale zgled:

  “In one of golf’s most memorable moments of sportsmanship, Jack Nicklaus, playing in his first Ryder Cup Matches, conceded a two-foot putt to Tony Jacklin after making a four-footer for par on the last green. The ‘gimme’ was very generous; Jacklin was far from assured of making it. Nicklaus said: “I don’t think you would have missed that putt, but in these circumstances, I would never give you the opportunity.”

 20. … če bi J zmagal z ‘veliko večino’ (povampirjen poziv k temu, da zažre svoje koalicijske partnerje) bi zdaj vsi tisti, ki vpijete o neregularnosti volitev, peli drugačno pesem. Takrat bi bile malomarnosti okoli podpisov nekaj absurdnega …

  Tako pa je jasno le eno: gospod J zgolj pobeša svoj že tako dolgi nos. In meni to, kako nekdo prenaša poraz, veliko pove o dotičnem človeku.

 21. Se povsem strinjam s tistimi, ki menijo, da bi bil pohod na ponovne volitve merjeno v odstotkih mnogo večji poraz, kot je sedanji. Pa to zagotovo iz principa. Vso Ljubljančani bi šli na volišče, se grem stavit. 🙂 :). V slogi je moč, tako se dela. Sredstva ne opravičujejo cilj, cilj opravičuje IZKLJUČNO ZMAGA. Ste pa res velikii bogci.

  Zdaj je kar je, ma kaj niso vsi pamtrenejši in podobno pametni, kot vsi vi komentatorji tega dobro vedeli.

  Za JJ bi bilo najboljše, da zapusti politiko in gre raje uživat na Havaje, ljubljanskemu trojčku pa občasno pošlje kakšen sms… Se mu pa res splača nadaljevati svojo kariero, saj je nima s kom????

  Ni bil popoln, kronično mu primanjkuje žilica za sodelovanje v timu, ne pozna ponarejene prijaznosti, ni najboljpi retorik, pošten je pa bil, 4 leta mu še manjka, da bi se konstruktvino lotil tajkunov in rezulat? Razlastitev vseh, ki so si neupravičeno prilastili družbeno premoženje. Tako pa napišete xy člankov, razglabljate v nedogled, resnica vam pa leži pred nosom.

  Sedaj boste gledali prijazne nasmeške, se napslušali pravljic ob katerih boste pogosto potrebovali leksikom za razumevanje “učenega” jezika, občudovali modne znamke Kresal za 5000 eur – pa naj to turbofolk ne moti, mogoče je potreben izobrazbe – to je ljubljanski znak, da se dama ceni… Vsi ne moremo plesati rokenrol,ja turbofolk je pa zabit, kakorkoli ga obrneš ima pamet kmetavza, ki ga odlikuje vrhunska naravna logika.

  Se res ne sekiram. Ne mislim navijati ne za turbofolk, in ne za rokenrol, mi je kar nekam žal, ker obvladam note obeh bendov. Časi kimanja so mimo. Živimo v času nove evolucije, ki vidi dlje, globoko in še globlje..

  Mejte se!

 22. Podpisovanje volivcev v volilni imenik so prinesle šele zadnje spremembe volilne zakonodaje. Prvič se je podpisovanje volivcev izvajalo lani ob volitvah predsednika države. Ker tega morebitnega (ne)podpisovanja ni nihče problematiziral, tudi ne vemo, ali so ga volilni odbori dosledno izvajali. Lahko bi seveda preverili za nazaj. Ampak to je lanski sneg.
  Ključno za zakonitost volitev je identifikacija volivca na volišču z osebnim dokumentom in zabeleženje, da je prejel volilni listek in s tem tudi volil. Podpis je samo dodatna preverba, po moje celo nepotrebna. Število oddanih glasov se moram ujemati tudi s številom obkroženih oseb.
  Sam sem glasoval na volišču kjer niso zahtevali podpisa. So me pa identificirali z osebnim dokumentom, obkrožili in mi omogočili glasovanje.
  Volitve po pošti seveda odstopajo od načela neposredne identifikacije volica na voliščih, vendar je ob tem zakonodajalec tehtal dve pravici: pravico tistih, ki se ne morejo fizično udeležiti volitev na voliščih na eni in pravico do poštenih volitev. Mislim, da se je odločil prav, da je dal težo prvi pravici, glede na to, da gre za razmeroma majhno število ljudi v volilnem telesu.
  Je pa pri glasovanju po pošti iz tujine neko drugo vprašanje glede na to, da so volivci v tujini ob glasovalnem materialu prejeli tudi volilno propagando SDS in NSi. Očitno je prišlo do kraje/zlorabe volilnih imenikov s strani teh dveh strank in s tem do zlorabe osebnih podatkov. S tem se bo moral pozabavati Mate to je taisti, ki hrani in dopolnjuje te volilne imenike.

 23. Hvala za brisanje komentarjev, kar pomeni, da na vaš blog ne mislim več pogledati. Presreženo? Okej!
  Še enkrat! Vse glasovnice, ki niso vpisane v volilni imenik so po zakonu neveljavne, saj je to edina garancija, da ne pride do zlorab glasovnic. V nasprotnem primeru se zlorabljajo. To je logično vsem ljudem, ki so glasovali tako, kot se mora.

 24. Ne mislim polemizirati z vsebino clanka, zelim samo opozoriti na se eno
  (upam da samo) povrsnost oziroma netocnost v clanku. Videli smo posnetek,
  kako je Jansa prisel do Pahorja in mu cestital, torej je stavkek v clanku
  “Janez Janša bi na volilni večer ….. lahko in moral čestitati zmagovalni
  strani SD in njenemu predsedniku za zmago.” povsem nepotreben. Mimogrede (spet)
  za primerjavo z Alom Goreom, slednji je Bushu cestital, pa cestitko umaknil
  in cez dva meseca spet cestital. Kolikor je meni znano JJ cestitke se ni umaknil,
  “pogojna cestitka” pa je bila itak se veliko prej, ko niti neuradnih rezultatov
  se ni bilo, bili se le rezultati vzporedne ankete. Torej rezultat vsega skupaj je,
  da ima Al Gore se vedno eno umaknjeno cestitko vec od Janse, pa nihce (vkljucno z
  mano) na tem spletu ni problematiziral njegove moralnosti. No, toliko o moraliziranju.

 25. Nobena glasovnica ni vpisana v volilni imenik – in seveda tudi nikoli ni bila. V volilni imenik so vpisani volivci in volivke. Ključno za poštene volitve je, ali je volilna komisija identificirala volivca in obkrožila, da je prevzel glasovnico in glasoval. Podpis ni nikakršna in sploh ne edina garancija, da ne pride do zlorab. Najpomembnejša garancija je volilna komisija, in zabeleženje prevzema glasovnice ob prisotnosti volivca. Kot sem že napisal je podpisovanje v volilni imenik novost, ki ga je uvedla sedanja koalicija in se je prvič uporabil za predsedniške volitve. Ali boste rekli, da so bile vse volitvbe do sedaj nelegalne, ali pa samo tiste, na katerih Janša ni zmagal?

 26. PavelG – HVALA! Kratko in jedrnato. Škoda, da je treba ljudem razlagati tako enostavne in razvidne reči. Škoda tudi, da se jih tako malo razburja zaradi grozljivega Janševega ščuvanja ljudi! Kot da ni bilo na naših tleh v zadnjem stoletju že preveč mesarjenja. Neverjetna zloba v človeku.

 27. Konec koncev pa se nekaterim ne da nič dopovedati, zato je po mojem mnenju bolje, da se jim ugodi in je potem mir v hiši. Prepričan sem, da bi bil rezultat bistveno boljši, v korist levih strank. Ljudje bi izrazili svoje nezadovoljstvo na ponovljenih volitvah, z občutno večjo razliko.

 28. Baje je JJ dokoncno priznal poraz. Al Gore je za to potreboval dva meseca. Se bo zdaj JPD v naslednjem clanku razpisal o nemoralnosti Ala Gorea?
  Pravijo, da so privrzenci Janse fanaticni. Jaz bi rekel, da so njegovi nasprotniki precej bolj.

%d bloggers like this: