Neenakost in inovativnost

Povezavo med dohodkovno neenakostjo in inovativnostjo in/ali gospodarsko rastjo je mogoče zelo enostavno testirati: za vzorec primerljivih držav (denimo OECD države) vzamete podatke o Gini koeficientu neenakosti za obdobje zadnjih 20 let in nato to regresirate na denimo število patentov na prebivalca v istem obdobju (ali na izmerjeno stopnjo inovacij). Nato pa enako naredite za povezavo med stopnjo inovativnosti ter gospodarsko rastjo (ali katerim drugim kazalcem napredka oziroma blaginje). Lahko pa oboje zajamete v enem koraku s sistemom simultanih enačb.

Vprašanje, ki ga s tem testirate, je naslednje: ali med podobno razvitimi državami večja dohodkovna neenakost vpliva na večjo stopnjo inovativnosti ter posledično na večje povečevanje rasti (napredka, blaginje itd.)? Nadaljujte z branjem

%d bloggers like this: