Kaj se je dogajalo s Credit Suisse?

Jasmina Držanič

In zakaj je švicarska monetarna oblast reagirala šele po pol leta?

Verjetno bo odgovor na tole vedno vseboval še praznino, kamor bi morale (pa ne bodo) priti še dodatne informacije. Verjetno bodo raziskovalni novinarji iskali skrite in manj skrite povezave, pa zanimalo jih bo, zakaj so se uprave tako hitro menjavale in morda bo tole kdaj za dokumentarec. Upam, da pri tem ne bodo prezrli glavnega vprašanja in sicer: »Kaj je počel nadzor švicarske nacionalne banke (SNB)?«

Reuters Graphics Reuters Graphics

Vir: Reuters

Zadnje dni sem malo prečesala letna poročila Credit Suisse  in imela kaj videti:

  1. Konsolidirana Credit Suisse je imela v obdobju 2018 – 2020 med 20 do 22 milijard prihodkov v CHF. V obdobju je to na koncu prineslo med 3,4 in 2 milijarde CHF profita. V letu 2021 je bila izguba v višini 1, 8 milijarde CHF, v letu 2022 pa je bila izguba že večja od 6 milijard CHF.
  2. V letu 2020 so imele vse divizije razen divizije Corporate Center (v bistvu gre za mednarodno kreditiranje večjih strank, kamor spadajo sindicirani krediti) pozitiven rezultat. V letu 2022 pa sta samo še banka, ki je pokrivala švicarsko gospodarstvo in prebivalstvo (v finančnih  poročilih imenovana Swiss Bank) in  v 2021 formirana  divizija Asset Management (po obsegu manjša) imeli večje prihodke od stroškov. Asset management je angleški izraz za  je dejavnost upravljanja portfeljev za individualne stranke – v slovenščini temu rečemo upravljanje portfeljev individualnih vlagateljev, slišala pa sem tudi izraz portfeljsko varčevanje (pa se mi izraz ne zdi pretirano posrečen).
  3. Z drugimi besedami, mednarodni diviziji, ki sta pokrivali investicijsko bančništvo (Investment banking) in mednarodno privatno bančništvo (Wealth Management – upravljanje večjih individualnih portfeljev, namenjeno fizičnim osebam z večjimi prihodki in osebnim premoženjem) sta naredili za 9,5 milijard CHF prihodkov in več kot 5 milijard CHF izgube.

Pa to, da bi na trgovanjih delali izgubo, samo po sebi ne bi bil zadosten razlog kolaps banke. Najbolj povedno je tole »As previously disclosed, during early fourth quarter of 2022, Credit Suisse began experiencing significantly higher withdrawals of cash deposits as well as non-renewal of maturing time deposits.[1]« (Credit Suisse, Annual Report 2022, str 69).  Konkretno, v letu 2022 so se depoziti zmanjšali za 138 milijard CHF . Od tega so dvigi švicarskih podjetij in fizičnih oseb povzročili  več kot za 119 milijard CHF umikov. Glavnina dvigov se je dogajala v oktobru. Dajmo še enkrat, Švicarji so v zadnjem kvartalu 2022 množično vlekli denar iz  Credit Suisse in ob tem je švicarska nacionalna banka kar sedela in gledala?  Zlasti, ker je največ depozitov odšlo v prvih dveh tednih oktobra. Ne rečem, če bi se likvidnostno praznjenje dogajalo nekje na drugem koncu sveta, ampak dogajalo se je v Švici. Nemogoče, da se o tem ni govorilo, da se ni zaznalo, da stranke jemljejo denar iz  bank. Že impulzi iz javnosti bi morali nekako priti do nacionalne monetarne oblasti. Pa tudi, če so bili slepi in gluhi za vse, kar se dogaja izven nacionalne banke, še vedno obstaja redna analitska kontrola.  Komercialne banke po vsej Evropi dnevno pošiljajo likvidnostne lestvice v pregled nacionalnim bankam in v Švici ni nič drugače.  Pri dnevnih poročilih se pa v kakih petih dneh že opazi, če se kaj atipičnega dogaja. Zakaj so šele pet mesecev in pol po praznjenju banke sestavili posojilo za 50 milijard CHF? Ker monetarna oblast je ustanovljena za to, da zagotavlja monetarno stabilnost in v okviru tega mora zlasti bdeti nad dogajanjem v sistemskih bankah. Ne pa, da spi.

To, kaj je in česa ni naredila SNB ob spremljavi Credit Suisse, je po mojem mnenju (glede na javno razpoložljive podatke), ključno vprašanje. Ker za razliko od švicarske monetarne oblasti, so težave Credit Suisse mnogo bolje zaznali drugi finančni posredniki. Od novembra 2022 pa do februarja 2023 sta se med največje lastnike vpisala Saudi National Bank (naj vas ime ne zavede, ne gre za monetarno oblast temveč za največjo komercialno banka iz Saudske Arabije) z 9,8% delnic. Finančne organizacije iz Saudske Arabije se dostikrat znajdejo na »črnih listah« v smislu tega, s katero organizacijo/osebo je tvegano ali pa se ne sodeluje. 9,8% delnic v lasti družbe iz Saudske Arabije za sabo potegne vrsto tveganj. In je SNB kar spala…? Ali so mislili, da bo SNB zagotavljala likvidnost Credit Suisse? Ker če bi bil to namen SNB, potem bi verjetno najavili prevzemno ponudbo? In kaj bi to pomenilo? Da bi v Švici, državi, ki je do včeraj slovela po zanesljivem bančništvu sistemska banka bila v lasti banke, ki prihaja iz države, ki je, več-ali-manj, na vseh črnih listah, kar jih je?

In potem je še februarja 2023 BlackRock Inc (Asset Management mreža, matično podjetje je registrirano v New Yorku) postal lastnik 4% delnic. So tako, če nič drugega, dobili podatke o konkurentovi mreži upravljanja portfeljev. SNB je pa spala.

Res me bodo zanimala SNB pojasnila.

__________

[1] Prevod: Kot že omenjeno, je v začetku zadnjega kvartala v Credit Suisse prišlo do večjega odpoklica depozitov, depoziti, ki se jim je iztekla ročnost, pa niso bili obnovljeni.

En odgovor

  1. Smešno je, kako vsi vedno precenjujete znanje in sposobnosti centralnih bankirjev (kot tudi sicer visokih kariernih državnih uslužbencev) ob tem pa pozabljate, da tam ždijo preplačani osebki, ki razen titul nimajo minimuma izkušenj in zero operativnosti. Skratka čisti vase zaverovani, od življenja odmaknjeni in mi-smo-nekaj-posebnega birokrati. In zato jih vedno vse preseneti!
    LP Matjaž

    Všeč mi je

%d bloggers like this: