Kako izboljšati naš zdravstveni sistem v šestih točkah

Včerajšnji posvet o izzivih slovenskega javnega zdravstva, na katerem so sodelovali strokovnjaki/nje Brigita Skela Savič, Milena Kramar Zupan, Dušan Keber in Branko Gabrovec, je prinesel zelo jasno vizijo, kako reformirati in izboljšati naš zdravstveni sistem. Strnemo jo lahko v šest točk:

  1. Reorganizacija zdravstvenega sistema: zgolj 5 regionalnih splošnih bolnišnic, preoblikovanje ostalih v specializirane regionalne klinike;
  2. Večja avtonomija zdravstvenih ustanov: preoblikovanje v javne gospodarske družbe; vodstvo ima pristojnost nad organizacijo dela in gospodarjenjem z javnim denarjem (normativi, plače, javni nakupi, itd.);
  3. Konkurenčna klavzula za zaposlene v javnem zdravstvu (omejitev dela pri zasebnikih v Sloveniji);
  4. Financiranje koncesionarjev pod enakimi pogoji kot javnih ustanov (potrebna celotna paleta storitev od diagnostike, operative do postoperativnih storitev, polno zaposleni kadri, itd.);
  5. Reformiranje del ZZZS: večji poudarek spremljanju učinkovitosti izvajalcev in anomalij ter racionalizaciji stroškov;
  6. Postopno povečanje financiranja zdravstva (od 8.5% na 11% BDP v 2030): uvedba novih ali povečanje obstoječih posrednih davkov (trošarine na sladke pijače, tobak), razmislek o zdravstvenem centu (iz trošarin na motorna goriva) in dvigu stopnje DDV (za financiranje dolgotrajne oskrbe).

Ob izvedbi tega programa bi avtomatsko prišlo tudi do skrajšanja sedanjih čakalnih vrst, ki so posledica sedanjih anomalij v sistemu slovenskega zdravstva.

En odgovor

%d bloggers like this: