Macron in Draghi za drugačen fiskalni okvir, ki bi izvzel strateške javne naložbe in spodbujal rast

Predsednik Francije Emmanuel Macron in predsednik vlade Italije Mario Draghi sta z današnjo predbožično kolumno v Financial Timesu začrtala pravo smer razvoja bodočega fiskalnega okvira EU. Pravilno ugotavljata, da je bilo dosedanje fiskalno pravilo “preveč obskurno in ekscesivno kompleksno” ter da je zaviralo rast in razvoj. Pravilno ugotavljata, da je zaradi napačnega fiskalnega pristopa bilo preveliko breme naloženo monetarni politiki (ECB), ki je zaradi podaljšane gospodarske stagnacije morala predolgo držati obrestne mere na ničli ter nato z nekonvencionalnimi ukrepi odkupiti za več kot 2600 milijard evrov državnih obveznic, da je z zniževanjem donosov na obveznice omogočila najbolj prizadetim državam, da so se sploh lahko refinancirale

Treba je povedati, da je v zadnjem desetletju na podlagi bolečih izkušenj s prisilno fiskalno konsolidacijo v mainstream ekonomiji prevladalo mnenje, da je računovodski pogled na fiskalno stabilizacijo napačen, saj prisilno ekscesivno omejevanje javnih izdatkov v času krize destabilizira gospodarstvo in javne finance ter posledično poveča javni dolg bolj kot če bi države v času krize namenile več izdatkov za investicije. Prav tako se po krizi, če je v njej država s fiskalno politiko hitreje zagnala rast, tudi hitreje znižuje javni dolg glede na BDP. V prvem primeru se recesija ali stagnacija podaljšuje, s tem pa se povečuje javni dolg glede na BDP, v drugem primeru pa pospešena gospodarska rast povečuje imenovalec v količniku javnega dolga glede na BDP ter s tem znižuje relativno zadolženost države.

Macron in Draghi pravilno ugotavljata, da se Evropa danes sooča z velikimi izzivi na področju podnebnih sprememb, staranja prebivalstva in tehnološkega zaostajanja in da mora zato v ta namen usmeriti velika javna vlaganja. Gre za naložbe v korist planeta in bodočih generacij. EU zato potrebuje drugačen – kredibilen, transparenten in spodbujevalni – fiskalni okvir, ki bo državam dovolil potrebna strateška vlaganja v zeleni prehod, nove tehnologije in socialno infrastrukturo. Drugače rečeno, bodoče fiskalno pravilo mora izvzeti strateške javne investicije pri izračunih bodisi dovoljenih proračunskih primanjkljajev bodisi dovoljenih javnih izdatkov.

Dobro je, da naslednjega pol leta Francija predseduje Svetu EU in da je Macron napovedal, da bo novemu fiskalnemu okvirju francosko predsedstvo namenilo posebno pozornost. To je dober obet, da bomo do konca prihodnjega leta dobili ekonomsko smiselno fiskalno pravilo, ki bo hkrati spodbujalo rast in razvoj ter stabiliziralo javne finance držav.

We will need a framework that is credible, transparent and capable of contributing to our collective ambition for a stronger, more sustainable and fairer Europe. There is no doubt that we must bring down our levels of indebtedness. But we cannot expect to do this through higher taxes or unsustainable cuts in social spending, nor can we choke off growth through unviable fiscal adjustment.

Instead, our strategy is to curb recurrent public spending through sensible structural reforms. And, just as the rules could not be allowed to stand in the way of our response to the pandemic, so they should not prevent us from making all necessary investments.

The European Commission has launched a consultation on the future of the EU’s fiscal rules, and interesting proposals are being put forward. We need to have more room for manoeuvre and enough key spending for the future and to ensure our sovereignty. Debt raised to finance such investments, which undeniably benefit the welfare of future generations and long-term growth, should be favoured by the fiscal rules, given that public spending of this sort actually contributes to debt sustainability over the long run.

The Next Generation EU programme has been a success — in its assessment of public spending quality and in its mode of financing. As such, it offers a useful blueprint for the way forward. New proposals will deserve in-depth discussion, not clouded by ideology, with the aim of better serving the interests of the EU as a whole.

The upcoming French presidency of the Council of the EU will have the objective of developing a shared comprehensive strategy for the future of the union.

The EU must rekindle the spirit that drove the action it took at the start of the pandemic in 2020. A new growth strategy and, then, an enhanced fiscal framework along these lines would go a long way to ensuring that the EU has the means to realise its ambitions.

Vir: Financial Times

%d bloggers like this: