Obnova države od spodaj navzgor in od sredine navzven

No, to: obnova države in gospodarstva od spodaj navzgor in od sredine navzven, ne pa od zgoraj navzdol (trickle down), ki je vedno koristil le peščici najpremožnejših. Gospodarstvo je mogoče postaviti na zdrave temelje le, ko (ob infrastrukturi, dobrem poslovnem in institucionalnem okolju) zagotovimo visoko, stabilno in vzdržno agregatno povpraševanje. To pa je zagotovljeno le, ko ima spodnjih 70% (ne pa zgornjih 0.1% ali 1% ali 5% ali 10% ali 20%…) prebivalstva visoke in stabilne dohodke.

Joseph Biden postaja moj državniški idol.

One response

  1. Ja, postopno tudi moj, IJJ pa ga je vnaprej ocenil za najšibkejšega predsednika ZDA v zgodovini. Takšno vnaprejšnje ocenjevanje in razglaševanje politikov (pa ne le njih!) ni državniško.

%d bloggers like this: