Učinkovitost cepljenja v Sloveniji: Potreba po drugačni strategiji cepljenja

Nekaj grafov za lažje spremljanje mojih argumentov v današnji kolumni v Dnevniku glede tega, da bi morala slovenska vlada strategijo cepljenja spremeniti v smeri prioritete cepljenja s prvim odmerkom čim večjega deleža prebivalstva ter cepljenje z drugim odmerkom zamakniti za 2 do 3 mesece, ko bo na voljo že dovolj cepiva.

Najprej: kako učinkovita je Slovenija v cepljenju prebivalcev proti Covid? Po podatkih European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) je Slovenija nekoliko pod povprečjem EU držav glede dosedanje precepljenosti, pri čemer zaostaja za mediano EU pri prvem odmerku (10.8% vs. 11.3%), medtem ko pri drugem odmerku odstopa navzgor (6% vs. 4.9%).

Cepljenje - 1

Vir: ECDC

Podatki ECDC tudi kažejo, da Slovenija za EU povprečjem zaostaja pri zgornjih treh najbolj ranljivih starostnih skupinah: pri skupini starih nad 80 let (cepljenih je bilo 54% ljudi, dve odstotni točki manj od povprečja EU), v skupini med 70 in 79 let (cepljenih le 21% ljudi, eno točko pod povprečjem) in skupini med 60 in 69 let (cepljenih le 8.3% ljudi, kar za tri točke manj od povprečja). Z odločitvijo o cepljenju učiteljev in poklicev infrastrukturnega pomena ter slabo organizacijo cepljenja v nekaterih regijah (predvsem v Ljubljani) je izostala zaščita najbolj ranljivih skupin.

Cepljenje - 2

Slovenska vlada je sledila strategiji praktično vseh evropskih držav, razen V. Britanije, glede strategije cepljenja z dvema odmerkoma. Britanija, ki ni varčevala pri ceni cepiva, je do danes cepila 43% prebivalstva z enim odmerkom in le 3.6% z dvema odmerkoma. Slovenija in ostale države EU imajo zaradi strategije dveh odmerkov cepljenih štiri-krat manjši delež prebivalstva, kot V. Britanija. Opomba. Podatko NYT Covid Vaccination Trackerja nekoliko zamujajo za ažuriranimi podatki ECDC, zato so spodaj nekoliko nižje številke od zgoraj navedenih. Vendar pa zgodba ostaja ista.

Slike: Strategija prvega ali dveh odmerkov: V. Britanija proti EU

Cepljenje - 3

Cepljenje - 4

Vir: New York Times Covid Vaccination Tracker

Je strategija prvega odmerka pomembna? Podatki iz Izraela, ki je precepil že 58% prebivalstva z enim odmerkom in 52% z dvema odmerkoma, kažejo, da je. Od začetka cepljenja so podatke o učinkovitosti cepljenja v Izraelu spremljali v različnih institucijah. Prva analiza izraelskega ministrstva za zdravje je pokazala, da je bil en odmerek cepiva v povprečju 51% učinkovit v obdobju 13-24 dni po cepljenju. Toda ko so raziskovalci z Univerze East Anglia ponovno analizirali te iste podatke, so ugotovili, da je bila učinkovitost “skoraj nič na 14. dan, nato pa se je 21. dan dvignila na približno 90%“. In dodali: »Naša analiza kaže, da je en odmerek cepiva zelo zaščiten, čeprav lahko traja do 21 dni, da to dosežemo. Prvi rezultati Izraela podpirajo politiko V. Britanije o podaljšanju zamika med odmerki, utemeljeno na tem, da lahko en sam odmerek zagotavlja visoko raven zaščite.

Dve nadaljnji izraelski študiji sta pokazali podobne rezultate. Študija izraelskega ministrstva za zdravje in Pfizerja je pokazala, da prvi odmerek cepiva Pfizer/BioNTech, zmanjša okužbo v asimptomatskih primerih za 89,4%, v simptomatskih pa za 93,7%. Študija izraelskega medicinskega centra Sheba, objavljena v medicinski reviji Lancet, je pokazala, da je na analiziranem vzorcu ljudi v 15 do 28 dneh prišlo do 85-odstotnega zmanjšanja simptomatskih okužb in do 75-odstotnega zmanjšanja asimptomatskih okužb.

Politika V. Britanije, ki je stavila ne samo na hitre dobave cepiva, ne glede na ceno, ampak tudi na strategijo prvega odmerka, se je pokazala kot učinkovita. Spodnja slika kaže, da se je v Britaniji incidenca okužb po 10. januarju začela strmo spuščati in je do danes 7-dnevno povprečje upadlo iz 880 na manj kot 81 na en milijon. V Sloveniji, ki počasneje cepi prebivalstvo – zaradi počasnejše dobave cepiv in dodatno zaradi odločitve za strategijo dveh odmerkov, pa se je incidenca novih okužb le za en mesec spustila izpod ravni 400 (na okrog 350) okužb na mio prebivalcev. V zadnjih desetih dneh se je tedensko povprečje spet dvignilo nad 400.

Cepljenje - 5

Spodnja slika to korelacijo med številom novih primerov in stopnjo precepljenosti še dodatno potrjuje. Za V. Britanijo je očitna zelo močna negativna korelacija med številom novih primerov in stopnjo precepljenosti. Za Slovenijo je ta korelacija bistveno manjša, saj se je zaradi manjše splošne precepljenosti (ker je velik odstotek prebivalstva cepljen z dvema odmerkoma, je manjši delež prebivalstva prišel na vrsto za vsaj prvi odmerek) dinamike epidemije med nezaščitenim prebivalstvom ponovno obrnila navzgor.

Cepljenje - 6

Slovenska strategija cepljenja, ki je – tako kot glede nabave cepiv – sledila EU, se je torej pokazala kot neuspešna. Kar pa zaradi poslabšanja epidemiološke slike s seboj prinese ponovna zapiranja javnega življenja in gospodarstva. Upajmo, da so v vladi to zmoto prepoznali in da bodo straegijo cepljenja (ob izboljšani organizaciji cepljenja na vseh ravneh, enotni aplikaciji itd.) zdaj spremenili v zares delujočo smer – v smeri strategije prvega odmerka.

Več pa v kolumni v Dnevniku.

En odgovor

%d bloggers like this: