Ravnanje oblasti v primeru Rog: Ne, to ni normalno

Stanko Štrajn

Raziskovalna novinarka Anja Hreščak je v svoji kolumni v Dnevniku v sredo 20.1. 2021 lepo opisala dogajanje v Rogu, kar smo lahko državljani pravne in socialne države Slovenije, nato tudi videli na vseh poročilih javne TV Slovenije. Lucidni dolgoletni novinar Ervin Hladnik- Milharčič je nato dogajanje V Rogu in temu podobne dogodke, ki so v Sloveniji čedalje pogostejši opisal kot maksimalno zastraševanje, na katerega se ne smemo navaditi, ker takšno ravnanje ni normalno.

V sredo 20. 1. 2021 je na Odmevih TV Slovenije poslanka Nataša Sukič lepo razložila nedopustnost posega policije in varnostne službe Valida, ki so po naročilu MOL brutalno izvedli deložacijo posestnikov Roga. Nemara ne vem vsega, a ocenjujem, da Anja Hreščak, Ervin Hladnik Milharčič in Nataša Sukič pri svojih ocenah brutalnega izgona uporabnikov Roga niso vedeli, kaj določa 310. čl. KZ RS v kaznivem dejanju » Samovoljnost«.

Po 310. čl. KZ RS stori kaznivo dejanje samovoljnosti, kdor si samovoljno vzame svojo pravico, ali pravico, za katero misli, da mu gre. Če tako ravna z uporabo sile ali resne grožnje z napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom do dveh let, tudi če tako ravna za drugega. Preprosto povedano, v Sloveniji nima nihče pravice samovoljno uveljaviti karkoli mu gre ali misli, da mu gre, ker je samovoljnost določena kot kaznivo dejanje. Če ima kdo pravnomočno sodbo, ki upravičuje nekoga izseliti iz prostora ali mu odvzeti posest, potem to lahko doseže le v postopku sodne izvršbe in nikakor ne sme samovoljno sam na silo izvršiti njegove pravice. Tudi če ima MOL pravico prevzeti posest nad njegovo lastnino, tega ne sme narediti samovoljno, temveč lahko doseže varstvo svojih pravic le v sodni izvršbi. Zakon o izvršbi in zavarovanju jasno in podrobno ureja postopek izvršbe, ki ga v Sloveniji lahko vodi le pristojno sodišče preko pristojnih sodnih izvršiteljev in na podlagi sklepov in odredb, ki jih izdaja pristojno sodišče.

Na TV nisem opazil in tudi objavljeni članki v časopisih o samovolji v Rogu ne navajajo, da bi vse, kar se je v Rogu zgodilo 19. 1. 2021 v konkretnem primeru, bilo izvajanje sodne izvršbe, zaradi česar utemeljeno domnevam, da so osebe, ki so izvršile prevzem Roga za MOL z uporabo nasilja naredile kaznivo dejanje samovolje po 2. odstavku v zvezi s 3. odstavkom 310. čl KZ, ker so nasilno vzeli pravico posesti nad Rogom za MOL. Glede na vse, kar je bilo javno objavljeno v medijih, moramo utemeljeno domnevati, da so vsi varnostniki in policisti, ki so po nalogu MOL (torej župana g. Zorana Jankoviča, ki zastopa MOL) izvršili kaznivo dejanje samovolje s tem, da so z uporabo sile odvzeli posest uporabnikom Roga in jih nasilno izselili iz prostorov Roga, kar bi sicer zakonito lahko izvršil le sodni izvršitelj v izvršilnem postopku.

Seveda je možno, da je kdo izvršil še kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe, kakor tudi žalitve in še kaj takega, saj je vse, kar se izvede v samovolji, nezakonito poseganje v pravice prizadetih. Uporabniki Roga imajo pravico, da se upirajo samovoljnemu ravnanju, saj bi lahko upnik MOL dosegel uveljavitev njegovih pravic le v sodnem izvršilnem postopku. Ne glede na to, koliko je MOL upravičen razpolagati s svojo lastnino in jo celo porušiti, MOL nima pravice ravnati samovoljno, policisti in varnostniki pa nimajo pravice izvajati svojega dela tako, da s svojim ravnanjem storijo kaznivo dejanje, ki je v Kazenskem zakoniku izrecno prepovedano.

Poslanka Nataša Sukič je kot predsednica komisije za prošnje in pritožbe v Državnem zboru za sejo komisije, sklicane za 21.1. 2021, napovedala, da bo komisija preverila ravnanje MOL in policije v Rogu, ker je po njenem mnenju nedopustno, da bi v civilizirani družbi urejali spore z uporabo nasilja namesto da bi strpno in sporazumno dosegli spoštovanje javnih in zasebnih interesov v skladu z normami civilizirane družbe in pravne države. Komisija za prošnje in pritožbe bo torej morala ugotoviti, ali je bilo ravnanje varnostne službe in policije po nalogu MOL v skladu z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju, ali pa je šlo za kaznivo dejanje samovolje, kot ga določa 310. čl KZ RS. Komisija za prošnje in pritožbe bo torej morala preveriti in ugotoviti zelo preprosta pravna dejstva in vprašanja, na katera pa kritični mediji ne opozorijo, ker verjetno kritični novinarji niti ne pomislijo, da bi lahko MOL in njegovi varnostniki in policija uveljavljali javni interes nad zasebnim interesom s storitvijo kaznivega dejanja samovolje.

Je že tako, da so včasih najpreprostejše stvari nekako neopažene, ker se nihče na tako preproste stvari ne spomni. Tudi v aferi Depala vas je šlo za samovoljo pripadnikov vojaške varnostno obveščevalne službe, ki so samovoljno odvzela prostost občanu, ki so ga sumili, da je vohun. Tudi če bi bil tisti človek res vohun, bi mu prostost lahko odvzeli le pristojni organi po odredbi sodišča in nikakor ne vojaški policisti. Gre za pomembno vprašanje, ali lahko v Sloveniji kdorkoli počne nekaj, kar misli, da ima pravico početi, ali pa lahko prisilne ukrepe izvrši le pristojni organ po nalogu sodišča.

Osnovna lastnost pravne države je, da lahko v pravni državi prisilno izvrši terjatve le pristojen organ po sklepu sodišča in nihče drug. Če celo policija ravna samovoljno, je to razlog za odpoklic sicer že nepreklicno odstopljenega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ker je objektivno odgovoren za nezakonito ravnanje policije. Če je MOL naročil samovoljno nasilno izterjavo izpraznitve prostorov v Rogu, bi moral župan Zoran Jankovič takoj zapustiti svojo funkcijo, ker ni združljivo z pravno državo, da opravlja svoje delo z naročanjem kaznivih dejanj.

Seveda so moje razlage brezpredmetne, če je bil ves postopek izvršen v sodni izvršbi, pa tega TV ni prikazala. Najmanj, kar bi pričakoval je, da bi odvetnik slavne odvetniške družbe Čeferin, ki zastopa MOL v postopkih zoper uporabnike Roga, pojasnil v svojih pojasnilih na Odmevih, da vse, kar smo videli na TV in prebrali v časopisih, ni nasilje MOL, njegovih varnostnikov in policije nad državljani, pač pa zakonito vodenje izvršilnega postopka, ki ga zakonito vodi izvršilno sodišče preko pooblaščenega sodnega izvršitelja. Vsekakor TV kamera ni ujela pristojnega sodnega izvršitelja, ki bi v okviru izvršbe varnostnikom in policistom odrejal potrebno minimalno zavarovanje izvršbe v predmetnem postopku.

Menim, da ni verjetno, da bi v primeru Rog šlo za sodno izvršbo, saj tega nobeno poročilo niti ne omenja, niti predstavnik MOL na TV v Odmevih ne pove, da bi bilo ravnanje v ROGU sodna izvršba in tudi sicer ne verjamem, da bi lahko šlo za sodno izvršbo, ker trenutno sodišča poslujejo le v nujnih zadevah in vsi roki stojijo zaradi COVID ukrepov in so vse nenujne zadeve v sodnih postopkih odložene.

Kaj v vsej zadevi ni normalno? Ali je res normalno le to, da se ne smemo navaditi, da policija ravna tako, kot to opisuje Anja Hreščak? Ne, ni normalno, da v pravni in socialni državi niti raziskovalni novinarji, niti znameniti odvetniki, niti poslanci Državnega zbora, niti župan Ljubljane, niti minister za notranje zadeve ne vedo, da v pravni državi samovolja ni dovoljena, ali pa to vedo, pa tega ne upoštevajo. Ni normalno, da državljani mirno opazujemo nasilje izvršne oblasti nad državljani in zgolj pohlevno opazujemo, kako policija z uporabo sile, mimo veljavnih predpisov samovoljno izvaja izvršbo namesto sodišča.

Videli smo, kako je razbesnjena drhal 6.1.2021 razdejala Kapitol, hram ameriške demokracije, medtem ko je ameriška policija to samovoljno divjanje zgolj pasivno opazovala. In videli smo, kako v Sloveniji 19. 1. 2021 policija ne le opazuje, temveč sama samovoljno uporablja nasilje nad državljani, ne da bi za to imela podlago v odločbi pristojnega sodišča.

Gotovo se nam v Sloveniji ne more zgoditi, da bi državljani lahko napadli in razdejali poslopje Državnega zbora, ker nas zakonodajna oblast ne zaščiti pred samovoljo izvršne oblasti. Toda lahko se nam zgodi da se bo čedalje pogosteje dogajalo, da bo državljane napadla izvršna oblast s svojimi specialci, ki jih ljudstvo čedalje pogosteje titulira z robokopi.

Ja, to je normalnost, ki bo gotovo nastopila, če se bomo sprijaznili, s tem, da policija lahko nekaznovano uporablja nesorazmerno nasilje nad državljani pravne in socialne države Slovenije, ki postaja čedalje manj pravna in čedalje manj socialna.

3 responses

 1. Stanko,

  se Ti ne zdi, da bi vsaj preveril dejstva, preden se razpišeš na večih straneh in preden začneš obtoževati vse povprek. Si mogoče premislil vso zadevo tudi z druge strani. Misliš, da tam ni nobenega relevantnega argumenta?

  Saj bi bil tiho, ampak gre še za en primer, tokrat s strani odmevnega intelektualca, neke prakse, ki se je razpasla po slovenski medijski sceni.

  Obtoževanje in pljuvanje vsepovprek, ne da bi ljudje občutili pri tem vsaj trohico sramu. Čista enostranskost, brez zmožnosti in kar je še huje, volje, pogledati na problem še s kakšne druge strani. Nisem proti temu, da nekoga obtožiš, če imaš argumente in si zadevo dodobra preveril. In pred tem pometel pred svojim pragom. Ampak takole, “shoot from the hip”, je pa malo preveč.

  Smo v časih, ko potrebujemo, odprto strpno in argumentirano razpravo mogoče bolj kot karkoli drugega. Tak način k temu ne prispeva.

  Lepo Te pozdravljam

  Marko

  Všeč mi je

 2. Marko

  Hvala za tvoja dobro namerna opozorila. Vesel bom, če boš storil, kar sem po tvojem mnenju opustil. Prosim preveri, ali je bilo vse, kar smo videli posnetkov in kar smo prebrali o izselitvi uporabnikov Roga 19. 1. 2021 na vse zgodaj zjutraj izvršba v skladu s določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju. Če sodelovanje varnostnikov in policistov ni bilo sodelovanje v izvršbi, je njihovo ravnanje lahko samo samovolja, kar je po 310.čl. KZ RS kaznivo dejanje. Če ni šlo za sodno vodeno izvršbo, potem moje pisanje ni pljuvanje in obtoževanje vse vprek, temveč zelo utemeljeno opozorilo slovenski javnosti naj si odgovori, ali je prav, da mirno dopuščamo samovoljo oblasti. Samovolja oblasti je nenazadnje negacija vsega, kar si v svojem življenju počel in za kar si se vedno tudi javno zavzemal.

  Nenazadnje, če bi natančno prebral moj članek, bi videl, da sem izrecno poudaril, da je moje pisanje brezpredmetno, če je bilo nasilno ravnanje v Rogu sodno vodena izvršba. Ne glede na vse pa trdim, da sodobna, civilizirana in pravno urejena družba rešuje konflikte med različnimi interesi in skupinami sporazumno, na miren način in ne z uporabo sile. Če pa že drugače ne gre, se prisilna izvršitev terjatev upnika proti dolžniku lahko izvede samo preko sodišča in na način, ki je za dolžnika najmanj boleč, ne pa tako, da ga upnik brez razloga nesorazmerno prizadene in mu povzroči kakršno koli škodo.

  Strinjam se s tvojim prepričanjem, da potrebujemo “odprto, strpno in argumentirano razpravo” in bom vesel, če mi bo kdorkoli odprto, strpno in argumentirano razložil, da je prav, da lastnik s samovoljo doseže svoje interese, oziroma, kot že rečeno, da dogajanje v Rogu ni bila samovolja, temveč zakonito voden izvršilni sodni postopek.

  V upanju, da boš ravnal v skladu s tvojimi nasveti o strpni, odprti in argumentirani razpravi tudi še naprej,
  te prav lepo pozdravljam.

  Stanko Štrajn

  Všeč mi je

%d bloggers like this: