Kakšen bo upad BDP v 2. četrtletju?

Večina članic EU že poroča prve ocene dinamike BDP v drugem letošnjem četrtletju. Nemški statistični urad je danes sporočil, da je nemški BDP v drugem četrtletju glede na isto četrtletje lani upadel za 11.7%. Naš statistični urad bo oceno BDP za drugo četrtletje objavil šele sredi avgusta. Glede na ostale dosegljive kazalce, kot so poraba električne energije (podatek do konca junija) in dinamika industrijske prodaje (do konca maja) ter dinamika prodaje storitev (do konca aprila), utegne biti padec slovenskega BDP v drugem četrtletju bistveno večji od nemškega – in sicer nekje v razponu med 18% in 22% glede na isto četrtletje lani.

Projekcija BDP_30072020

Vir: SURS; SODO; lastni preračuni in projekcije.

V spodnji sliki je primerjava dinamike slovenskega in nemškega BDP, za slovenskega sem (zgolj za ponazoritev) za Q2 2020 vzel srednjo vrednost med dinamiko porabe EE in kazalci industrijske in storitvene porabe. Dinamika nemškega gospodarstva je opešala že v sredimi 2018, dinamika slovenskega pa v sredini 2019. Kljub temu je slovenski BDP rastel še vedno za 1.5 do 2.5 odstotne točke hitreje od nemškega. To je normalno glede na trendno konvergenco slovenske razvitosti nemški. Hkrati pa je slovensko gospodarstvo zaradi majhnosti bolj odprto od nemškega, kar pomeni, da je tudi dinamika BDP bolj volatilna. V času konjunkture je slovenska gospodarska rast višja kot v večjih in bolj razvitih EU državah, v času recesije pa je upad BDP večji. Tako je v prvem četrtletju slovenski BDP upadel  za dobro odstotno točko bolj od nemškega, v drugem četrtletju pa bo ta razlika še večja v slovensko škodo.

Kvartalni BDP_SI-DE_2017-2020

Vir: Eurostat; projekcija za Slovenijo za Q2 2020.

 

%d bloggers like this: