Igor Kadunc: Kriv sem, ker podpiram neodvisnost in suverenost RTV Slovenija

Živimo v družbi nasprotujočih si mnenj in prepričanj, ki nam jih vsiljujejo in nam jih oblikujejo različne interesne skupine. Živimo v družbi, preplavljeni z informacijami. Novinarsko delo je iskanje in preverjanje informacij, je podajanje verodostojnih informacij javnosti. Dolžnost javnega medija je zagotavljanje pluralnosti informacij. Neodvisnost od vzvodov politične in gospodarske moči je pogoj za dobro opravljanje novinarskega dela. Javni medij zagotavlja novinarju in drugim ustvarjalcem javno dobrih vsebin pogoje za opravljanje kakovostnega dela.

Javni medij ni državno trobilo, ni zvočnik in promotor trenutno vladajočega. Javni medij je odgovoren javnosti.

Namen javne radiotelevizije ni všečnost politikom na oblasti, ni udinjanje oblastnikom, da bi ji namenili krajcarček več.

Javna radiotelevizija je trn v peti samo politikom, ki želijo vladati samovoljno in menijo, da je naloga javne RTV, da podpirajo delovanje vlade. Da je njihova resnica edina prava in zveličavna.

Dolžnost demokratične države je zagotavljanje pogojev za delovanje javnih medijev.

Kriv sem, da poskušam RTV Slovenija zagotoviti stabilen način financiranja

RTV Slovenija nujno potrebuje dolgoročno stabilno financiranje, saj smo naše delovanje desetletje financirali tudi iz izrednih finančnih prihodkov, ki pa gredo zdaj h koncu. Višina RTV-prispevka je nespremenjena že od leta 2012, znaša 12,75 evra. Plačevanja prispevka so določene skupine, kot so invalidi ali pa ljudje z nizkimi prihodki, opravičeni. Se spomnite, koliko ste plačali za kavo leta 2012 in koliko plačate leta 2020? Je tako nerazumno pričakovati, da bi se morala višina RTV-prispevka uskladiti?
Stabilen vir financiranja RTV je pogoj za njeno uspešno finančno in programsko delovanje. Nujen je za njeno suverenost, kakovost in tehnološki razvoj, ki bo odgovarjal potrebam sodobne družbe.

Kriv sem, ker se borim za javno RTV

Čeprav vem, da bi besedo javno nekateri najraje črtali iz slovenskega jezika, si ne morem pomagati. JAVNA radiotelevizija je v teh časih nujno potrebna. Potrebujemo kakovostno novinarstvo, potrebujemo kakovostne vsebine, potrebujemo javni medij, ki ga ne plačuje ta ali ona politična stranka, prav tako ne to ali ono podjetje ali bogati mogočnež.

Neomajno verjamem, da potrebujemo ustanovo, ki dela za nas, v interesu vseh nas in ne po volji in v strahu in odvisnosti od trenutnega gospodarja.

Namen javne radiotelevizije ni všečnost politikom na oblasti, ni udinjanje oblastnikom, da bi ji namenili krajcarček več.

Javna radiotelevizija je trn v peti samo politikom, ki želijo vladati samovoljno in menijo, da je naloga javne RTV, da podpirajo delovanje vlade. Da je njihova resnica edina prava in zveličavna.

Vir: Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija; MMC RTVSLO

One response

  1. “Novinarsko delo je iskanje in preverjanje informacij, je podajanje verodostojnih informacij javnosti. Dolžnost javnega medija je zagotavljanje pluralnosti informacij.”

    Ja, se strinjam. Ampak, informativni program TVS na žalost temu merilu ne ustreza. Že pri informacijah ni pluralen, temveč ga zanaša na levo, kaj šele, da bi bil nepristranski pri njih interpretaciji in komentiranju – če že ne more ostati zgolj pri informiranju.

%d bloggers like this: