Evropski reševalni program ohranja EU pri življenju in omogoča Sloveniji hitrejše okrevanje

Po nemško-francoskem žegnu prejšnji ponedeljek je Evropska komisija dokaj hitro predstavila proračun in prioritete novega Evropskega reševalnega programa. Ta program naj bi imel za skupaj 750 milijard evrov “municije”. Ključni del je sicer prvi steber, uradno imenovan Recovery and Resilience Facility, katerega proračun bo 560 milijard evrov, od tega 310 milijard evrov nepovratne pomoči, 250 milijard evrov pa kreditov (glejte več spodaj). Velik del sredstev za nepovratno pomoč pomeni, da se je zmanjšal pritisk članic, ki so bolj prizadete s korona krizo. Je pa res, da je teh 310 milijard evrov nepovratne pomoči daleč od zahtevanih 1,500 milijard, kolikor naj bi bil “težek” sicer prvotno predlagani Evropski reševalni sklad. Ta kompromis ohranja EU pri življenju, ne bo pa omogočil ustreznega pospeška pri okrevanju.

Ključno pri tem programu je, da predvideva “usmerjeno okrevanje”, torej spodbujanje investicij v (A) zeleno transformacijo (energetska sanacija stavb, prehod na obnovljive vire energije, čistejši transport (vključno z vlaganji v železnice in e-mobilnost), (B) digitalizacijo (nova omrežja (5G), povečanje knkurenčnosti v strateških tehnologijah itd.), in (C) pravično in vključujoče okrevanje (sklad za zavarovanje za primer brezposelnosti itd.).

Za Slovenijo naj bi bilo na voljo za 5.071 milijarde evrov, od tega:

 • 2.579 milijarde evrov nepovratnih sredstev ter
 • 2.492 milijarde evrov posojil.

Slovenija lahko ta sredstva s pridom uporabi za (so)financiranje strateških prioritet na področju zelenega prehoda, digitalizacije in tehnološkega preboja. Naš program, ki smo ga predstavili prejšnji teden, seveda vse te prioritete, ki so v skladu z EU prioritetami (glejte spodaj), že vsebuje. V ta namen je treba operacionalizirati najmanj prve 4 točke iz našega programa (dodatno pa še točke 10 in 12), in sicer:

A. Ukrepi za izhod iz recesije in zeleno spodbuditev razvojnega preboja (1 – 4)

 1. Ukrepi za spodbujanje domačega povpraševanja za izhod iz recesije
 2. Program dolgoročnih vlaganj v prometno infrastrukturo, ustanovitev Infrastrukturnega sklada za financiranje ključnih infrastrukturnih projektov
 3. Program energetskega prehoda na obnovljive vire in za doseganje podnebnih ciljev, nadgraditev Podnebnega sklada za financiranje teh ciljev
 4. Spodbujanje tehnološkega razvoja in prestrukturiranje gospodarstva

V okviru točke 1, ki predvideva spodbujanje kratkoročnega povpraševanja, gre predvsem za naslednje ukrepe, ki jih je treba hitro izvesti v okviru tega programa financiranja, in sicer:

 • Pospešitev spodbujanja naložb gospodinjstev energetsko sanacijo stavb in prehod na obnovljive vire energije z več kot polovičnim subvencioniranjem s strani države (povečanje sredstev EKO sklada, hitrejša obravnava vlog in večji delež sofinanciranja),
 • Pospešitev dinamike izvedbe javnih investicij v socialno infrastrukturo (šole, vrtci, bolnišnice…) in energetske sanacije javnih stavb,
 • Pospešitev postopkov za izvedbo velikih infrastrukturnih naložb (Drugi tir, Tretja razvojna os, avtocestni odseki) in energetskih projektov (NEK2, HE Sava, HE Mura),
 • Usmeritev EU sredstev v sofinanciranje gradnje lokalnih infrastrukturnih in komunalnih projektov s hitrimi učinki (v 2020-2021).

Aktualna slovenska vlada bi seveda naredila še največ, če bi pri pripravi programa za koriščenje EU sredstev izhajala kar iz naših programskih predlogov. Zdaj je čas, da stopimo skupaj in pripravimo dober in delujoč program za hitro okrevanje slovenskega gospodarstva, ki bo usklajen s slovenskimi in EU prioritetami na področju zelenega prehoda, digitalizacije in tehnološkega preboja.

The money raised for Next Generation EU will be invested across three pillars:

1. Support to Member States with investments and reforms:

 • new Recovery and Resilience Facility of €560 billion will offer financial support for investments and reforms, including in relation to the green and digital transitions and the resilience of national economies, linking these to the EU priorities. This facility will be embedded in the European Semester. It will be equipped with a grant facility of up to €310 billion and will be able to make up to €250 billion available in loans. Support will be available to all Member States but concentrated on the most affected and where resilience needs are the greatest.
 • €55 billion top-up of the current cohesion policy programmes between now and 2022 under the new REACT-EU initiative to be allocated based on the severity of the socio-economic impacts of the crisis, including the level of youth unemployment and the relative prosperity of Member States. 
 • A proposal to strenghten the Just Transition Fund up to €40 billion, toassist Member States in accelerating the transition towards climate neutrality.
 • A €15 billion reinforcement for theEuropean Agricultural Fund for Rural Development to support rural areas in making the structural changes necessary in line with the European Green Deal and achieving the ambitious targets in line with the new biodiversity and Farm to Fork strategies.

2. Kick-starting the EU economy by incentivising private investments:

 • A new Solvency Support Instrument will mobilise private resources to urgently support viable European companies in the sectors, regions and countries most affected. It can be operational from 2020 and will have a budget of €31 billion, aiming to unlock €300 billion in solvency support for companies from all economic sectors and prepare them for a cleaner, digital and resilient future.
 • Upgrade InvestEU, Europe’s flagship investment programme, to a level of €15.3 billion to mobilise private investment in projects across the Union.
 • A new Strategic Investment Facility built into InvestEU– to generate investments of up to €150 billion in boosting the resilience of strategic sectors, notably those linked to the green and digital transition, and key value chains in the internal market, thanks to a contribution of €15 billion from Next Generation EU.

3. Addressing the lessons of the crisis:

 • A new Health Programme, EU4Health, to strengthen health security and prepare for future health crises with a budget of €9.4 billion.
 • A €2 billion reinforcement of rescEU, the Union’s Civil Protection Mechanism, which will be expanded and strenghetend to equip the Union to prepare for and respond to future crises.
 • An amount of EUR€94.4 billion forHorizon Europe, which will be reinforced to fund vital research in health, resilience and the green and digital transitions.
 • Supporting Europe’s global partners through an additional 16.5 billion for external action, including humanitarian aid.
 • Other EU programmes will be strengthened to align the future financial framework fully with recovery needs and strategic priorities. Other instruments will be reinforced to make the EU budget more flexible and responsive.

Reaching a rapid political agreement on Next Generation EUand the overall EU budget for 2021-2027 at the level of the European Council by July is necessary to give new dynamism to the recovery and equip the EU with a powerful tool to get the economy back on its feet and build for the future.

THE POLICY FUNDAMENTALS OF THE RECOVERY

Relaunching the economy does not mean going back to the status quo before the crisis, but bouncing forward. We must repair the short-term damage from the crisis in a way that also invests in our long-term future. All of the money raised through Next Generation EU will be channelled through EU programmes in the revamped long-term EU budget:

The European Green Deal as the EU’s recovery strategy:

 • A massive renovation wave of our buildings and infrastructure and a more circular economy, bringing local jobs;
 • Rolling out renewable energy projects, especially wind, solar and kick-starting a clean hydrogen economy in Europe;
 • Cleaner transport and logistics, including the installation of one million charging points for electric vehicles and a boost for rail travel and clean mobility in our cities and regions;
 • Strengthening the Just Transition Fund to support re-skilling, helping businesses create new economic opportunities.

Strengthening the Single Market and adapting it to the digital age:  

 • Investing in more and better connectivity, especially in the rapid deployment of 5G networks;
 • A stronger industrial and technological presence in strategic sectors, including artificial intelligence, cybersecurity, supercomputing and cloud;
 • Building a real data economy as a motor for innovation and job creation;
 • Increased cyber resilience.

A fair and inclusive recovery for all:

 • The short-term European Unemployment Reinsurance Scheme (SURE) will provide €100 billion to support workers and businesses;

 • A Skills Agenda for Europe and a Digital Education Action Plan will ensure digital skills for all EU citizens;

 • Fair minimum wages and binding pay transparency measures will help vulnerable workers, particularly women;

 • The European Commission is stepping up the fight against tax evasion and this will help Member States generate revenue.

Vir: Evropska komisija

One response

 1. To je tudi odgovor na https://twitter.com/vladaRS/status/1265667328773152770, oziroma verjetno smo ekstremno leva opozicija? Če dejstva niso prava, toliko slabše za dejstva.

  Kaj ko bi nekdo od SDSovcev končno zbral pogum in rekel Janezu naj neha srat, ker to ni več čivkanje. Kolikor jaz vem, je PV v službi (ki jo plačujemo mi davkoplačevalci) 24 ur na dan.

  Upam, da bo naš zet naredil red in bo ukinili družbena omrežja.

  V teh dveh mesecih so edino mladi zdravniki dobili kolikor toliko normalen odgovor (ali je ali ni konec epidemije), vsi ostali odgovori so žalitve.

%d bloggers like this: