Zakaj nizki davki in manj regulacije ne morejo spodbuditi rasti, pač pa le podjetna in aktivna država

Tudi v ZDA se prebija spoznanje, da za spodbujanje zasebnih investicij in gospodarske rasti ni dovolj le zniževanje davkov in umik državne regulacije (t.i. “majhna država”), pač pa je potrebna podjetna in bolj aktivna država. Kar pomeni večja javna vlaganja v izobraževanje, R&R, infrastrukturo, zdravstvo itd. To za seboj potegne ne samo večjo kvaliteto proizvodnih dejavnikov, pač pa tudi naložbe v ciljnih (izbranih) gospodarskih panogah. Noah Smith v spodnjem intervjuju v Bloombergu lepo osvetli potrebo po podjetni državi in industrijski politiki.

I think we both agree that Americans are upset because they aren’t better off than their parents. Growth is the lubricant that makes an economy function. But how do we produce faster growth?

For years, the conversation was captured by the idea that cutting taxes and slashing regulations was the key to making the economy grow faster. But the repeated failure of tax cuts to deliver capital investment booms or rapid wage growth shows that a growth agenda can’t rely on small-government methods anymore. Progressives need their own growth agenda, focused on government activities that complement private business — better infrastructure, more scientific research, more immigration, denser and more affordable housing, fewer powerful monopolies, and a government health-insurance system that relieves employers of the burden of providing health insurance for their employees. It’s this agenda, and not a Reaganite program of smaller government, that can deliver the growth Americans crave.

 

%d bloggers like this: