Cerarjeva maketa in logika kozlovskih procesov

Stanko Štrajn

Pred enajstimi meseci je takratni predsednik Vlade Miro Cerar na dan razglasitve svojega odstopa še zelo odločno napovedal, da bodo za škandal zaradi makete drugega tira Divača – Koper odgovarjali odgovorni funkcionarji, ki so  razmetavali proračunski denar in za nič vredno maketo nameravali plačati 133.000 evrov brez DDV. Mislim, da je nadvse moralni bivši predsednik Vlade imel v mislih, da bo potrebno kaznovati kozle in je šele naknadno doumel, da stvar ni tako preprosta, ker bi bilo potrebno pravzaprav preganjati pastirje. Ko je to predsednik vlade doumel, je nekako afera, imenovana Maketa, počasi zbledela in je oblast s pomočjo hlapčevskih medijev poskrbela, da je Maketa nekako utonila v pozabo.

Toda 12.2.2019 je afera Maketa zopet prišla s vso silovitostjo na plan, saj je javna TV v TV Dnevniku in v Odmevih obelodanila informacijo, da kriminalistična policija preiskuje sum kaznivega dejanja zlorabe pooblastil zoper osumljeno četverico storilcev. Čas bo pokazal, ali kriminalistična  preiskava obravnava pastirje, ali grešne kozle.

Če se prav spomnim, je znamenita kozlovska sodba v Višnji gori spoznala za krivca kozla, ki je naredil škodo in ne pastirja, ki je opustil svojo dolžnost in kozla ni pazil, tako, da ne bi povzročal škode.

Nedvomno so koze nadvse koristne živali, saj nam dajejo odlično bio mleko, kozlički na ražnju ali izpod peke pa so izborna specialiteta. Toda koze imajo tudi slabo lastnost in povzročajo škodo, saj požrejo brstiče sadnega drevja, popasejo solato, požrejo cvetoče vrtnice in na sploh povzročijo kmetom veliko škodo, če pastirji opustijo med pašnjo dolžno skrbnost in koz ne nadzirajo.

Kar dolgo v času vladanja socializma je bila reja koz prepovedana in tako koze niso povzročale škode, toda tudi koristi od njih nismo uživali. Ali je bila preprečena škoda manjša, ali večja od izgubljene koristi, ne vem, a gotovo smo neko škodo utrpeli.

Ne vem, kdaj je prišlo do spremembe in je gospodarska politika in oblast spoznala, da so koze kljub vsemu koristne, seveda le v primeru, da jih pastirji skrbno pazijo in preprečujejo, da bi povzročale škode. Še več. Ker imamo mnoge zaraščene pašnike, je prav koristno, da koze popasejo kopinje in grmovje in tako pridobimo ponovno kvaliteten pašnik za govejo živino. Vsekakor je reja koz sedaj spet dovoljena in prinaša koristi, če pa pastir opusti dolžno skrbnost odgovarja za škodo in mora škodo povrniti.

Kdo je odgovoren in komu bomo naložili povrniti škodo – kozlom ali pastirjem, je ključno vprašanje, ki bi ga morali v Sloveniji nadvse skrbno pretehtati in se odločiti, ali bomo po logiki kozlovske sodbe v Višnji gori še naprej preganjali koze, namesto pastirjev, ali pa bomo raje preganjali pastirje in tako zagotovili doseganje koristi ob hkratnem preprečevanju škode.

Pred enajstimi meseci je takratni predsednik Vlade Miro Cerar na dan razglasitve svojega odstopa še zelo odločno napovedal, da bodo za škandal zaradi makete drugega tira Divača – Koper odgovarjali odgovorni funkcionarji, ki so  razmetavali proračunski denar in za nič vredno maketo  nameravali plačati 133.000 evrov brez DDV. Mislim, da je nadvse moralni bivši predsednik Vlade imel v mislih, da bo potrebno kaznovati kozle in je šele naknadno doumel, da stvar ni tako preprosta, ker bi bilo potrebno pravzaprav preganjati pastirje. Ko je to predsednik vlade doumel, je nekako afera imenovana Maketa počasi zbledela in je oblast s pomočjo hlapčevskih medijev poskrbela, da je Maketa nekako utonila v pozabo.

Toda 12.2.2019 je afera Maketa zopet prišla s vso silovitostjo na plan, saj je javna TV v TV Dnevniku in v Odmevih obelodanila informacijo, da kriminalistična policija preiskuje sum kaznivega dejanja zlorabe pooblastil zoper osumljeno četverico storilcev. Čas bo pokazal, ali kriminalistična  preiskava obravnava pastirje, ali grešne kozle.

Nižji uradniki, kot javni uslužbenci v organih izvršne oblasti vestno opravljajo svoja dela po navodilih predpostavljenih funkcionarjev, ki zopet ubogljivo sledijo navodilom voljenih in imenovanih funkcionarjev, ki so končno podrejeni resornim mistrom, le ti pa sledijo odločitvam Vlade, ki jo vodi in zastopa predsednik Vlade. Vestno opravljanje dela je lahko razumljeno kot dosledno spoštovanje predpisov, ali pa kot ignoriranje predpisov in izvrševanje politične volje oblasti.

Ministri in državni sekretarji, Vlada in njen predsednik želijo pokorno izvajanje naloženih nalog in zahtevajo od podrejenih funkcionarjev in vestnih birokratov doseganje zastavljenih ciljev. Vse kaže, da je bil cilj pri Maketi to naročilo oddati kolikor mogoče drago, da bo izčrpan proračunski denar omogočil financiranje transparentno skritih potreb politike. Po logiki kozlovskih sodb se zdi, da pač kozli povzročajo škodo, ker jih pastirji ne nadzorujejo. Toda ni čisto tako. Kozli povzročajo škodo, ker se pastirjem udinjajo in škodo povzročajo tudi, ker želijo pastirjem ugajati. Kozli so pastirjem potrebni in jih zato ščitijo, kolikor je to mogoče, ko pa to ne gre več, se seveda distancirajo in za krivce razglasijo kozle.

V primeru makete, so odgovorni funkcionarji Ministrstva za infrastrukturo (bivši minister Gašperšič, njegov bivši sekretar, sedaj minister za okolje in prostor Jure Leben in direktor Direkcije za  infrastrukturo Damir Topolko) najprej dosledno trdili, da je z maketo vse zakonito in korektno, tako da kozli niso nič krivi, ker ni nikakršne zlorabe javnega naročanja. Kasneje so pod pritiskom javnosti sicer opravili na Ministrstvu za infrastrukturo notranji nadzor, toda ugotovitve komisije niso razkrile z imeni ne kozlov ne pastirjev. Tako bi poročilo počasi šlo v pozabo, če se ne bi zadeve lotila še kriminalistična policija. Kdo je policiji naročil preiskavo in ali je preiskava usmerjena proti kozlom, ali proti pastirjem, bomo izvedeli po koncu preiskave, če bo le ta doživela epilog v kazenskem postopku.

Možno je, da bodo v kazenskem postopku spoznani za krive le kozli, možno pa je, da bo roka pravice posegla tudi po pastirjih. Ta možnost se nam vsiljuje spričo modrega in previdnega predsednika Vlade Marjana Šarca, ki  bo nemara izračunal, da se mu izplača afero Maketa uporabiti za višanje  njegovega ugleda in hkratno discipliniranje njegovih koalicijskih partnerjev, ki se mu bodo morali udinjati kot kozli, ter se odpovedati svojim pastirskim funkcijam.

Vsekakor so bivši  pastirji zamudili priložnost razglasiti grešne kozle v aferi Maketa, zaradi česar je sedaj možno, da bodo namesto grešnih kozlov odgovarjali pastirji. Vsekakor bo zanimivo opazovati prerivanje v koaliciji na to temo. Videli bomo, ali bo ministrica za infrastrukturo ščitila kozle v svojem resorju, ali pa bo udarila z razrešitvami in bo odločno ukrepala zoper kozle, ki so še pred kratkim bili pastirji, tako da bo sama ohranila pastirske beneficije in ne  bo padla na položaj kozla.

Vsekakor je razmerje med pastirji in kozli dialektično, saj pastirji lahko kaj hitro postanejo kozli, če ne znajo pravočasno razglasiti kozlov za povzročitelje škode in ne zmorejo pastirske pameti višnjegorskega pastirja, ki se je pravočasno izmazal in prevalil vso odgovornost na kozla.

Drugi tir Divača – Koper je projekt, ki nam razkriva mnoga usodna vprašanja razvoja slovenske zgodbe o uspehu. To je projekt, ki vsiljuje odločitev, da ne gre drugače, kot da v Sloveniji končno začnemo uveljavljati odgovornost pastirjev, ki opuščajo dolžno skrbnost, da bi kozli ne povzročali škode. Vsekakor je to projekt, ki narekuje spoznanje, da so pastirji dolžni koze nadzorovati in zlasti, da je nedopustno, da pastirji kozle celo naganjajo v sadovnjak proračuna, da tam oberejo brstje truda slovenskega naroda in te sadove prinesejo pastirjem.

%d bloggers like this: