Posvet o sovražnem govoru – za in proti postavljanju vrednostne ločnice

Tone Martinjak je naredil hvalevredno dejanje – posvet o sovražnem govoru pri predsedniku države je razdelil v krajše, individualizirane spote in jih objavil na youtube. Spodaj je njegov twitter thread, kjer si lahko pogledate vse ključne govorce in primerjate argumente obeh strani.

Moje stališče je dokaj podobno stališčem prvih treh govorcev (Matjaža Grudna, Dominike Švarc Pipan in Nataše Pirc Musar), pa tudi Ernesta Petriča: pravica svobode govora ni absolutna, zlorabe je treba dosledno kaznovati na ravni kazenskega prava, vendar pa potrebujemo tudi jasno ločnico, ki ni nujno kazenskopravne narave, pač pa vrednostne, moralno-etične narave. Odgovornost je na strani politikov, medijev in mnenjskih voditeljev, da postavijo (vrednostno) ločnico, kaj so nedopustni elementi sovražnega govora.

%d bloggers like this: