Top economists 2016

Source: Sicris

Opomba: Število citatov in število A1 in A2 objav za zadnjih 10 let (2007-2016) po metodologiji ARRS (Sicris). Rdeče linije označujejo povprečne vrednosti.

%d bloggers like this: