Ocena stroškov gradnje drugega tira

Ocena stroškov gradnje drugega tiora Koper – Divača, narejena v skladu s standardi stroke, je za 474 mio evrov nižja od uradne ocene DRI (Osnutek investicijskega programa), ob upoštevanju DDV pa za 578 mio evrov. Upoštevanje standardov stroke pri načrtovanju torej prinese kar za 41% prihranka pri investiciji.

ocena-stroskov-dk2

Celotna analiza kolegov Strah, Rus, Troha, Koren, Srdić & Likar (2017) je dostopna tukaj (PDF).

2 responses

  1. Samo komentar k zapisanemu: investicijski program (IP) je – kljub še tako dobrim “vhodnim” podatkom – zgolj in samo ocena investicijskih stroškov (poleg drugih (tudi zelo pomembnih) vsebin, ki jih mora po Uredbi o enotni metodologiji… IP vsebovati). Končno ceno bodo postavili ponudniki v postopku javnega naročanja (JN). Zato je bolj kot IP pomembno, kako je pripravljena projektna dokumentacija (PZI, PZR), ki bo služila pripravi ustrezne ponudbe potencialnim ponudnikom v okviru JN. Po mojih izkušnjah pa se tukaj pogosto zalomi… Sprašujem se, kako bi javnost reagirala v primeru, ko bi najnižja ponudba (močno) presegala ocenjeno vrednost v IP (ker bi bila ta iz takih in drugačnih razlogov – zgolj zato, da bi »utišali« javnost – prenizka) in kako bi reagirala v primeru, ko bi bila ponujena cena nižja od trenutne ocenjene v vrednosti, ki kroži v javnosti. Sam sem sodeloval pri izvedbi večjega projekta na področju visokošolskega izobraževanja in lahko rečem, da je bila, kljub relativno dobro pripravljenemu IP ter projektni dokumentaciji, na JN ponujena cena gradbenih del precej nižja od tiste, ki je bila predvidena v IP. Razlog: gospodarska kriza ter posledično močan upad cen gradbenih storitev. Podobno se nam je zgodilo pri opremi… Lahko pa bi se zgodilo obratno in bi bile v postopku JN cene višje od tistih v IP. V tej zgodbi me bolj skrbijo morebitne dumpinške ponudbe, s tem povezane nenehne zahteve po sklepanju aneksov, zaradi tega podražitve del, neustrezna zakonodaja s področja ZJN, ki je v osnovi precej rigidna glede dokazovanja dumpinških cen. Rešitev je mogoče v pogodbi »na ključ«, v tem, da pripravljavci projektne dokumentacije sem in tja tudi pravno odgovarjajo za svoje delo (beri: neustrezno izdelano dokumentacijo), itd., itd..

  2. Zanimivo, ravno za tak znesek je bil preplačan šoštanjski blok T6. Ali je tu na delu kaka skrita sila? Ali podobni korupcijski interesi? Kako je mogoče, da največje, državno vodene investicije potekajo tako nepregledno, nestrokovno in v nasprotju z predpisi? Nujno je treba doseči, da poteka investicija 2.tirDK pod nadzorom javnosti in parlamenta že sedaj, ne potem, ko bomo že zapravili pol milijarde preveč.

    Drago Babič

%d bloggers like this: