So podjetja v tuji lasti boljša od domačih?

Večno vprašanje skeptikov, zakaj sploh rabimo tuje naložbe, če pa so domača enako učinkovita. Je to res?

O tem jutri v Večeru. Za ogrevanje spodnja prezentacija izpred  dveh let, ki nedvoumno kaže, da so podjetja v tuji lasti bolj učinkovita in tudi bolj odporna na krizo. V času najhujše krize – med letoma 2008 in 2013 – so podjetja v domači lasti v agregatu zmanjšala zaposlenost za 12%, podjetja v tuji lasti pa jo skupaj povečala za 21%. Na ravni posameznih podjetij je povprečno domače podjetje v času krize ohranilo zaposlenost na isti ravni, povprečno tuje podjetje pa jo je povečalo za 70%. Glede prodaje velja podobno – povprečno domače podjetje je zmanjšalo prodajo za 7%, povprečno tuje podjetje pa povečalo za 60%. Kriza je bolj prizadela izvoznike v domači lasti, ki so v času krize najprej močno zmanjšali izvoz in ga do leta 2013 spet povečali za 5% glede na predkrizno raven. Pri tujih podjetjih tega negativnega učinka krize na izvoz skorajda ni bilo, do konca leta 2013 pa so ga povečali za več kot 50%. Podobno velja tudi za plače – podjetja v tuji lasti plačujejo zaposlenim za 20% več kot primerljiva domača podjetja, v času krize pa so to razliko še povečala za 2 odstotni točki.

Zakaj? Več v spodnji prezentaciji in v Večeru.

performance-of-fies

%d bloggers like this: