Ekonomski učinek tujih študentov

Visokošolsko izobraževanje je lahko izjemno dober posel . V Britaniji visokošolski sektor ustvari za 10.7 milijard funtov letnega izvoza, ob tem pa tuji študenti letno izven kampusa porabijo še za skoraj 5 milijard funtov. Temu pa je seveda treba prišteti še nove zaposlitve.

Vir: universitiesuk.ac.uk

Zanimivo bi bilo narediti takšno analizo tudi za Slovenijo, kjer sicer nimamo veliko prihodkov iz naslova šolnin (ker so tuji študenti na izmenjavi večinoma oproščeni šolnin), razen pri doktorskem študiju in MBA, lahko pa bi naredili oceno, koliko tuji študneti pri nas porabijo in koliko se jih zaposli. Od tu pa tudi moja stalna bolečina, ker naša država ne zna mednarodne pomoči, ki jo je kot članica EU dolžna plačevati, spremeniti v štipendijsko politiko kot shemo privabljanja tujih študentov. Pri tem bi študentom iz držav, ki so upravičene do mednarodne pomoči, kot obliko pomoči odobrili plačilo šolnine in štipendijo (kar bi bil prihodek naših univerz oziroma bi se porabilo v Sloveniji), hkrati bi jim omogočili opravljanje prakse v naših podjetjih in inštitucijah. Ti diplomanti so lahko izjemno pomembni za slovenske izvoznike kot prodajni zastopniki itd.

 

 

%d bloggers like this: