“Specifičen odnos do resnice” ministra za infrastrukturo

Tega niti ne bi omenjal, če ne bi bilo simptomatično – namreč, da ima inister za infrastrukturo zelo “problematičen“, ali če hočete, “specifičen odnos do resnice“. Velikokrat se je izkazalo, da njegove besede ne sledijo dejanskemu stanju – bodisi zapisanemu v dokumentih, bodisi dejanskemu odvijanju dogodkov, ali pa se zelo hitro spremenijo v svoje nasprotje. Ob vseh teh izjavah pa ima minister ves čas na obrazu simpatičen nasmeh.

No, včeraj je ministrstvo za infrastrukturo (MzI) demantiralo navedbe zaposlenih v Luki Koper, da vlada spreminja koncesijsko pogodbo z Luko Koper (Vlada zanika spremembe koncesijske pogodbe z Luko Koper, Finance 4.6.2016), in sicer pravi tako:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016-2020,” ki je bil edini sprejet ob obravnavi Programa razvoja pristanišča. Temu sklepu je bila predložena samo ena priloga, in sicer Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016-2020 (dokument z dne 30. 6. 2016), ki je tudi edini veljavni in obvezujoči dokument, ki opredeljuje petletni razvojni plan Luke Koper, in vlada vanj ni vključila nikakršnih sprememb koncesijske pogodbe

Toda če pogledate dokument z naslovom “Dodano pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo glede v razpravi izpostavljenih vprašanj na 87. seji Odbora za gospodarstvo“, ki ga je MzI poslal na generalni sekretariat vlade (in ki so mi ga prijazno posredovali novinarji), vidite, da ta pojasnila demantirajo trditve MzI o nespreminjanju koncesijske pogodbe.

Ključna pasusa glede vladnih načrtov z Luko Koper oziroma koprskim pristaniščem sem označil z rumeno. Prvi pasus se nanaša na “prenovo koncesijske uredbe oziroma pogodbe”, ki jo MzI že “dalj časa pripravlja” in naj bi jo “v kratkem poslalo v medresorsko usklajevanje in vladi v sprejem“:

Predlagamo, da tovrstne problematike ne razrešujemo v okviru sprejema PRP, ampak ob prenovi koncesijske uredbe in posledično koncesijske pogodbe, ki jo že dalj časa pripravljamo in jo nameravamo v kratkem poslati v medresorsko usklajevanje in vladi v sprejem.

Drugi pasus se nanaša na spremembo modela upravljanja koprskega pristanišča – iz sedanjega modela z enim koncesionarjem v model s pristaniško upravo:

To vprašanje je možno razrešiti le s spremembo koncesijske pogodbe, kar pomeni, da bi za nove investicije podelili nove koncesije gradnje ob že obstoječi koncesiji storitev, vendar je pri tem zaradi enotnega vodenja pristanišča potrebno zagotoviti še posebnega upravljavca pristanišča (port authority).

Torej, kako vi vidite ta dokument MzI? Vlada spreminja koncesijsko pogodbo z Luko Koper ali ne? Ali vlada spreminja model upravljanja koprskega pristanišča v model s pristaniško upravo ali ne?

Aja, vlada te spremembe že pripravlja, vendar jih še ni sprejela in torej (še) ni spremenila ne koncesijske pogodbe in ne modela upravljanja pristanišča. Torej vlada spreminja oboje, vendar tega še ni izvršila.

No, in tako specifičen odnos do resnice ima minister za infrastrukturo oziroma njegovo ministrstvo ves čas, odkar imam to nesrečo, da sem nehote v interakciji z njimi. O direktnih neresnicah naravnost v obraz pa sploh še nisem začel govoriti. In s kolegi smo jih nabrali kar nekaj.

%d bloggers like this: