Ignorantski ali nori?

Simon Wren-Lewis ima seveda prav glede spodnjega:

Where the discussion can get confused is if we put these two things together, and note also that fiscal stimulus involving additional investment would be good for the world right now. But that should and is argued for without pretending that it can all be paid for with the taxes that will come rolling in as it happens. There is a rock solid case for paying for extra investment – investment in its widest sense including human capital – by borrowing, because future generations benefit from that investment. When real interest rates are as low as they currently are, you have to be ignorant, duplicitous or slightly mad to say otherwise.

V sedanji situaciji, ko so obrestne mere rekordno nizke, ko ni inflacije, ko je gospodarska rast tako zelo ranljiva, infrastrukturne naložbe pa tako zelo potrebne za dolgoročno rast produktivnosti, moraš biti bodisi ignorantski ali nor, če na najbolj odgovorni javni funkciji, ki jo zasedaš, daješ prednost ex ante znižanju proračunskega deficita za desetinko (ali dve ali tri) odstotka BDP (da bi zadovoljil Evropsko komisijo, ideologijo ali svoj ego) in pri tem žrtvuješ padec rasti BDP, namesto da bi v začetku leta dal prednost deficitno financiranemu povečanju javnih investicij, spodbudil gospodarsko rast in na koncu leta zaradi tega dosegel dvojno zmanjšanje deficita, kot bi ga dosegel s konzervativno računovodsko logiko.

%d bloggers like this: