Poroka, ločitev & sreča

Že nekoliko starejša raziskava Clark, Diener, Gerogellis & Lucas (2008), ki kaže, kar je sicer intuitivno že dolgo znano – in sicer znano inverzno U-krivuljo sreče glede poroke in še bolj znano J-krivuljo sreče v obdobju ločevanja. Priprave na poroko dvigujejo raven sreče, ki pa po poroki naglo pade. Na drugi strani cikla pa partnerji leta pred aktom ločitve vse bolj trpijo, po ločitvi pa se raven sreče poveča.

Zanimivi sta predvsem dve stvari. Prvič, da so ženske glede poroke “bolj vzhičene” – torej, da se jim raven sreče v letih pred poroko strmo dvigne, nato pa tudi bolj strmo pade kot pri moških. In drugič, da je J-krivulja sreče pri ločitvi za moške bistveno bolj strma kot za ženske. Torej moški pred ločitvijo bistveno bolj trpijo v zakonu, po ločitvi pa so bistveno bolj srečni kot ženske. Drugače rečeno, ženske več emocionalne vzhičenosti črpajo iz poroke, moški pa iz ločitve.

Vir: Clark, Diener, Gerogellis & Lucas (2008)

One response

%d bloggers like this: