Vpliv sindikatov na plače in mobilnost … v Ameriki

Tukaj je še svež NBER working paper How Does Declining Unionism Affect the American Middle Class and Intergenerational Mobility?, ki kaže, da ima sindikalno članstvo oziroma prebivanje v območjih z močnimi sindikati močan vpliv na višino dohodkov zaposlenih ter da se to prenaša tudi na otroke. Ali drugače rečeno, članstvo v sindikatih vpliva na dohodkovni status srednjega razreda, hkrati pa vpliva tudi na medgeneracijsko mobilnost po dohodkovni (družbeni) lestvici.

This paper examines unionism’s relationship to the size of the middle class and its relationship to intergenerational mobility. We use the PSID 1985 and 2011 files to examine the change in the share of workers in a middle-income group (defined by persons having incomes within 50% of the median) and use a shift-share decomposition to explore how the decline of unionism contributes to the shrinking middle class. We also use the files to investigate the correlation between parents’ union status and the incomes of their children. Additionally, we use federal income tax data to examine the geographical correlation between union density and intergenerational mobility.

We find: 1) union workers are disproportionately in the middle-income group or above, and some reach middle-income status due to the union wage premium; 2) the offspring of union parents have higher incomes than the offspring of otherwise comparable non-union parents, especially when the parents are low-skilled; 3) offspring from communities with higher union density have higher average incomes relative to their parents compared to offspring from communities with lower union density. These findings show a strong, though not necessarily causal, link between unions, the middle class, and intergenerational mobility.

Vir: Richard Freeman, Eunice Han, David Madland, Brendan V. Duke, How Does Declining Unionism Affect the American Middle Class and Intergenerational Mobility?, NBER Working Paper No. 21638

One response

  1. Nekaj podobnega bi lahko ugotovili tudi za Slovenijo, vendar s pomembno razliko, da je ta vpliv na dohodke srednjega razreda mogoče opaziti le v članstvu močnih sindikatov javnega in državnega sektorja, ki bolj ali manj glede na situacijo v državi uživajo vse možne ugodnosti kolektivnih pogodb vključno z bonitetami in dvigom plač, medtem, ko članstvo v sindikatu ne pomaga delavcem v gospodarstvu, saj ta nima potrebne moči za varstvo in uresničevanje pravic delavcev. V večini panog so delavci hvaležni že, če dobijo minimalno plačo z dodatki, veseli pa so tudi, če jim delodajalci plačujejo še prispevke, vse v korist konkurenčnosti kapitala v globalnem gospodarstvu.

%d bloggers like this: