Grško – nemška zmaga

Včeraj zvečer je bil po pričakovanju sprejet dogovor med Grčijo in evroskupino o podaljšanju finančne pomoči. Po pričakovanju je bil sprejet tak dogovor, da obema stranema omogoča razglasiti zmago. In po pričakovanju je dogovor tak, da ne rešuje  ničesar, ampak samo kupuje čas za nov dogovor.

V osnovi dogovor Grčiji podaljšuje finančni sporazum za 4 mesece, hkrati pa jo obvezuje, da spoštuje zaveze iz programa pomoči. Grčija ne sme koristiti sredstev EFSF za druge namene razen za sanacijo bank (kar itak ni mogla). To je nemška zmaga. Na drugi strani pa Grčiji omogoča fleksibilnost glede nabora reformnih ukrepov. Ukrepe lahko sama izbere (sporočiti jih mora do ponedeljka zvečer), vendar morajo imeti proračunsko nevtralni vpliv. Hkrati pa je Grčiji uspelo v dogovor spraviti formulacijo, ki zahtevo o primarnem primanjkljaju iz 3% BDP letos (naslednje leto pa 4.5%) znižuje na “primeren” primanjkljaj glede na gospodarske razmere. To je grška zmaga.

Prava debata o “novem dealu”, ki bo vključeval prestrukturiranje dolga, večjo znosnost varčevalnih ukrepov in fiskalni prostor za gospodarsko oživljanje pa prihaja šele po 28. februarju.

Kdo je zdaj zmagal? Vsi. Nihče. Spet pa je (še enkrat) v nepotrebno dramatičnih razmerah preživela evropska integracija. Zaenkrat.

%d bloggers like this: