Grški dolg: 323 milijard evrov

Tri četrtine dolga (246 mlr. evrov) se nanaša na mednarodni reševalni sklad, ki so ga organizirali ECB, IMF in evrsko območje.Od tega je 53 mlr. evrov bilateralno dogovorjenega dolga, preostanek pa multilateralno dogovorjenega (kar pomeni soglasje vseh kreditodajalk). Odpis dolga do ECB in IMF (skupaj 52 mlr. evrov) je malo verjeten, ker je bodisi pravno nedopusten (ECB)  bodisi v nasprotju z dosedanjo prakso (IMF ne odpušča).

greek debt chart

Vir: CNN Money

%d bloggers like this: