Ponovno: Uspešnost razdolževanja v razvitih državah

Ko države dosežejo visoko raven zadolženosti, gre lahko pot navzgor ali navzdol. Na IMF so v World Economic Outlook 2012 analizirali dinamiko razdolževanja v razvitih državah. Spodnja slika kaže, da je po točki, ko država doseže raven 100% BDP mogoče vse. Večina držav pa je vseeno znižala raven dolga. Sploh kadar je prišlo do nakopičenja javnega dolga v času vojne. Po vojni je zaradi hitre rasti BDP tudi raven javnega dolga glede na BDP upadla.

Debt dynamics1Vir: IMF, World Economic Outlook 2012, Slika 3.2

V novejšem obdobju izstopa Japonska, ki je leta 1997 dosegla 100% javnega dolga glede na BDP, nato pa ga povečala celo za 131% ob zgolj 0.5-odstotni rasti BDP. V državah, ki so bile neuspešne pri razdolževanju, se je po točki 100% javnega dolga glede na BDP  dolg nato v obdobju 15 let povečal v povprečju za 51% BDP, gospodarska rast pa je bila v povprečju 1.3%. V uspešnih državah so v obdobju 15 let uspeli znižati javni dolg v povprečju za 33%, gospodarska rast pa je znašala 1.8%.

Debt dynamicsVir: IMF, World Economic Outlook 2012, Slika 3.6

Toda kot kažeta zgornji sliki, je več primerov uspešnega kot neuspešnega zniževanja dolga. To pa je seveda povezano z višjo gospodarsko rastjo. O vzročnosti med gospodarsko rastjo in dinamiko zniževanja dolga pa izčrpneje naslednjič.

______

* Prvič objavljeno decembra 2012 kot “Razdolževanje v razvitih državah

%d bloggers like this: