Demokratična alternativa – Programska platforma za razvojni preboj

ZAKAJ DEMOKRATIČNA ALTERNATIVA?

V Demokratični alternativi (DA) želimo predvolilne diskusije in pričakovanja ponovno preusmeriti k vsebini – k eksistencialnim vprašanjem posameznic in posameznikov, k razvojnim izzivom skupnosti, države in našega planeta.

.

V KAKŠNI DRUŽBI IN DRŽAVI HOČEMO ŽIVETI?

Smo skupina uveljavljenih strokovnjakov in strokovnjakinj iz različnih področij, ki hočejo živeti v normalni in razvojno perspektivni družbi, družbi blaginje in enakih možnosti in smo pripravljeni k temu aktivno prispevati – z znanji, kompetencami, izkušnjami, delom in političnim angažmajem.

.

KAKO LAHKO PRISPEVAMO?

Ne želimo vsebinsko praznih lepotnih tekmovanj, ki državo vodijo v stagnacijo, njene državljane pa po streznitvi delajo še bolj nezadovoljne kot prej, ampak želimo:

 • s konkretnimi rešitvami družbenih in razvojnih izzivov,
 • z angažirano kritiko napačnih potez sedanjih oblasti
 • in poznavanjem najboljših praks iz drugih evropskih držav

postavljati standarde odgovornega državljanskega angažmaja in odgovornega ter učinkovitega upravljanja države.

.

KDO SMO?

Demokratična alternativa združuje izkušene kompetentne strokovnjake in strokovnjakinje, med njimi številne nekdanje ministre in ministrice, direktorje podjetij, podjetnike in vodje raziskovalnih inštitucij ter vodilne strokovnjake in strokovnjakinje na posameznih področjih.

.

DRŽAVLJANSKI ANGAŽMA KOT POT ZA DOSEGO SKUPNIH CILJEV

Kljub temu, da je naš primarni namen prispevati k obuditvi vsebinske diskusije v predvolilnem času o najboljših rešitvah za obstoječe socialne težave in razvojne izzive, pa smo se pripravljeni tudi angažirati kot odgovorni državljani in izkušeni strokovnjaki tako pri oblikovanju najboljših rešitev za državo in njene prebivalce kot tudi pri njihovem izvajanju in upravljanju države. Vendar zasedanje pozicij ni naš cilj, se pa zavedamo, da osebnost naredi pozicijo (in ne obratno) in da brez aktivnega osebnega angažmaja ni mogoče uresničiti razvojne vizije za Slovenijo.

Prevzem vodenja vlade po sedanji vladni koaliciji bo izjemno zahtevna naloga, ki bo zahtevala popolni angažma in nove, kompetentne ekipe na treh-štirih nivojih v vseh vladnih resorjih. Hkrati se poglabljajo novi izzivi, kot so podnebne spremembe, tehnološki preboj ter zelena in pravična preobrazba načina gospodarjenja z omejenimi viri. Potrebovali bomo velik bazen visoko usposobljenih strokovnjakov in strokovnjakinj, ki se bodo lahko učinkovito spopadle s temi izzivi.

Zato – ne zanimajo nas pozicije, pač pa izključno odgovorno in učinkovito upravljanje države, učinkovit odziv na podnebne, tehnološke in socialne izzive ter učinkovita izpeljava optimalnih rešitev za boljše življenje vseh prebivalcev Slovenije. Zgolj in samo za to smo se pripravljeni tudi osebno angažirati.

.

KOMU JE NAMENJENA PLATFORMA ZA RAZVOJNI PREBOJ?

Demokratična alternativa objavlja Programsko platformo za razvojni preboj, s čimer se želi pri uresničevanju razvojnih rešitev povezati tudi s sorodnimi progresivnimi silami na politični sceni. Pri tem ne izključujemo programskega in kadrovskega sodelovanja oziroma okrepitve obstoječih političnih strank na levi sredini. Odprti smo za pogovore in dogovore o sodelovanju, pri čemer pa se bomo seveda odločili za sodelovanje s tisto opcijo, kjer bomo lahko naše razvojne ideje v največji meri tudi uresničili.

.

POSLANSTVO

 • Ponuditi najbolj kompetentno izvršno ekipo na političnem trgu, z referencami in ugledom, ki lahko takoj prevzame sanacijo ugrabljene državne uprave in družbenih podsistemov.
 • Kratkoročno ponuditi volilno alternativo avtoritarni oblasti, ki pandemijo in sredstva za okrevanje izrablja izključno za krepitev svoje oblasti in uničuje temeljne institucije demokratične družbe ter svobodne medije. Zato moramo najprej »izravnati politično igrišče« in reafirmirati temeljna ustavna načela in osnovna demokratična pravila.
 • Dolgoročno snovati alternativo, ki bo na zagate družbe in države ter civilno-družbene zahteve odgovarjala z brezkompromisnimi sistemskimi rešitvami za varno prihodnost slovenske družbe.

.

VIZIJA

V kakšni Sloveniji želimo živeti?

 • v pravni državi in demokratični družbi, v kateri bodo vladali ustava in zakoni, ne pa oblastniška samovolja,
 • v kateri ne bo interes nobene stranke nikoli prevladal nad javnim dobrim,
 • v kateri bosta znanje in zdravje dostopna vsem, ne pa privilegij bogatih,
 • v kateri bo sposobnost ljudi kriterij, spodobnost pa njih vrlina,
 • v kateri bodo znanost, umetnost in kreativnost spoštovane kot glasnice in ustvarjalke prihodnosti,
 • ki bo nagrajevala znanje in kompetence, vendar ne na škodo družbene solidarnosti,
 • ki bo omogočala ugodno poslovno okolje in uresničevanje razvojnih ambicij,
 • ki bo zagotavljala podnebno nevtralnost, energetsko in prehrambeno avtonomnost, vendar ne na škodo okoljske pravičnosti,
 • ki bo zagotavljala nacionalno suverenost na vseh ključnih področjih ob hkratnem spoštovanju evropskega pravnega reda,
 • ki bo zagotavljala evropsko raven blaginje vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije,
 • ki bo zagotavljala učinkovito upravljanje države in njenega bogastva (infrastruktura, državna podjetja, narava itd.)

.

KAKŠNO VLADO ŽELIMO POSTAVITI?

Vlada Republike Slovenije naj ima poleg predsednika/predsednice vlade (PV) tri podpredsednike/podpredsednice vlade (PPV), ki jih imenuje na predlog PV:

 • Prvi/a PPV je ministrica/minister za ekonomijo, ki usklajuje prečne vsebine ministrstev za finance, gospodarstvo ter za visoko šolstvo, tehnologijo in razvoj (in digitalizacijo).
 • Druga/i PPV vlade je ministrica/minister za odpravljanje podnebnih sprememb, ki usklajuje prečne vsebine ministrstev za infrastrukturo, urejanje okolja in prostora, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • Tretji/a PPV je ministrica/minister za socialne zadeve, ki usklajuje prečne vsebine ministrstev za zdravje, delo, družino, mladino in enake možnosti, kulturo ter za izobraževanje in šport.

Vlado naj sestavlja naslednjih 15 ministrstev za:

 1. ekonomijo (sedanji ministrstvi za finance in gospodarstvo)
 2. odpravljanje posledic podnebnih sprememb (sedanji ministrstvi za infrastrukturo ter okolje in prostor)
 3. zdravje
 4. izobraževanje in šport
 5. visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 6. delo, družino, socialne zadeve, mladino in enake možnosti
 7. zunanje zadeve in Evropsko unijo (del EU iz SVRK in KPV)
 8. notranje zadeve
 9. obrambo
 10. pravosodje
 11. javno upravo in lokalno samoupravo (drugi del iz SVRK)
 12. kulturo in medije
 13. kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada ima še največ dva ministra brez resorja: ministrico/ministra za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenkami ter Slovenci po svetu in ministrico/ministra za digitalizacijo.

Za bolj učinkovito vodenje velikih projektov in njihovo hitro, učinkovito realizacijo predlagamo ustanovitev Strateškega sveta, ki bi spremljal, nadziral in tudi usmerjal velike (lahko tudi vse pomembnejše) državne investicije. Svet bi moral biti sestavljen iz kompetentnih in na področju velikih investicij izkušenih strokovnjakov. Predlagal bi ukrepe in poročal neposredno predsedniku vlade.

.

PROGRAMSKA PLATFORMA

Demokratična alternativa ponuja programsko platformo desetih ključnih področij razvoja slovenske družbe.

 1. Demokracija
 2. Prihodnosti prijazna država
 3. Ekonomska demokracija
 4. Zdravje
 5. Podnebne spremembe, energija in trajnostna mobilnost
 6. Raziskave & razvoj in spodbujanje tehnološkega razvoja
 7. Kultura in umetnost
 8. Politike mladih
 9. Enakost spolov
 10. Evropska zunanja politika

.

AVTORJI PROGRAMA

Redakcijo programa so pripravili Drago Babič, Jože P. Damijan, Jasmina Držanič, Dušan Keber, Stojan Pelko in Brigita Skela Savič.

V tematskih razpravah so (med drugimi, ki zaradi svojih sedanjih funkcij iz razumljivih razlogov želijo zaenkrat ostati anonimni) s svojimi prispevki sodelovali in prispevali k tej programski platformi: Bogdan Biščak, Metod Di Batista, Gregor Golobič, Jana Kolar, Janez Kopač, Bine Kordež, Jadran Lenarčič, Brane Lučovnik, Boris Mihajl, Igor Papič, Arjan Pregl, Jani Sever, Jožef Slana, Ana Stanič, Majda Širca, Boštjan Špetič, Stanko Štrajn, Andraž Tori, Boris Turk, Samuel Žbogar in Jurij Žurej.

.

KLJUČNI UKREPI

Slovenija – zelena, aktivna in kreativna država

 1. Nacionalni stanovanjski program (10,000 najemnih stanovanj do leta 2026)
 2. Tehnološki preboj (Tehnološka agencija, 2,000 mladih raziskovalcev/raziskovalk v gospodarstvu)
 3. Podpiranje starševstva oz. skrbništva (brezplačni vrtec, višje olajšave za otroke, dostop do stanovanj)
 4. Enotna pogodba o delu (stop prekarnosti)
 5. Vključujoča starost (učinkovita organizacija in financiranje dolgotrajne oskrbe)
 6. Digitalizacija (enotna e-identiteta, e-državljanstvo, e-uprava, e-sodstvo, e-vročanje)
 7. Učinkovito in državljanom prijazno upravljanje države
 8. Skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu (večja učinkovitost, novi programi, dodatno financiranje)
 9. Zelena preobrazba: Razogljičenje energetike, prometa in industrije (do leta 2045)
 10. Energetska avtonomnost (NEK2, HE, OVE)
 11. Nacionalni 30-letni program vlaganj v prometno in socialno infrastrukturo
 12. Poenostavitve postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja soglasij/dovoljenj (vendar ne na škodo okolja)
 13. Povečana samooskrba javnih ustanov (določitev >50% deleža lokalno pridelanih živil)
 14. Popolna legalizacija in regulacija pridelave in uporabe konoplje
 15. Spodbude za povečanje udeležbe delavcev na dobičku in solastništva zaposlenih
 16. Sprejem strategije civilnega letalstva in ustanovitev nacionalne letalske družbe

.

Celoten program in nabor ukrepov je dostopen na naši spletni strani: demokraticna-alternativa.si

2 responses

 1. Ali sem kaj zgrešil v programu – a nikjer ne zasledim ničesar o najranljivešem delu družavljanov – invalidih, ki jih je več kot 100.000 in o enakih možnostih za njih ( na vseh področjih družbenega življenja).

  Všeč mi je

 2. Pozdravljeni, imamo sicer narejeno študijo o zaposlovanju invalidov. Res pa je, da tega nimamo v programu in da tudi sama študija zajema le vprašanje zaposlovanja invladiov, ne pa vseh področij glede enakih možnosti invalidov.

  Z veseljem slišimo vaše predloge in rešitve z veseljem vključimo v naš program. Na spletni strani DA bo postal funkcionalen forum za predloge državljanov/državljank.

  Všeč mi je

%d bloggers like this: