Kratek komentar vladnih ukrepov

Danes predstavljeni vladni ukrepi za reševanje korona krize, so večinoma korak v pravo smer. Razen ponekod, kjer so bodisi še nedodelani, bodisi po nepotrebnem populistični. Spodaj je ultrakratek komentar, pripisan posameznemu ukrepu (vir liste ukrepov je Delo).

Gospodarstvo:

 • Uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju (100% ?)
 • Vse prispevke v obe proračunski blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država (OK)
 • Odlog akontacije DDPO do januarja 2021 (OK)
 • Vsa nadomestila za bolniške odsotnosti v epidemiji krije ZZZS, nič več delodajalec (OK)
 • Status delavcev, ki ne delajo zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo ali drugih razlogov, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju (OK)
 • Delavec, ki izgubi službo med epidemijo, od prvega dne dobi nadomestilo za brezposelnost (OK)
 • Garancijska shema, ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij (Kdo? Kaj bo s temi terjatvami kasneje?)
 • Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljev iz javnih sredstev se skrajšajo na osem dni (OK)

Gospodinjstva in upokojenci:

 • Gospodinjstva ne plačujejo javnih storitev, ki se ne izvajajo (OK)
 • Upokojencem s pokojninami pod 700 evrise izplača solidarnostni dodatek (130 – 300€)
  • populističen ukrep, v času krize upokojenci ne trošijo več,
  • bolj smiselno dati transferje vsem ob koncu krize (helikopterski denar).

Samozaposleni:

 • do izredne pomoči bodo upravičeni vsi, ki bodo s posebno izjavo preke-aplikacije razglasili prizadetost zaradi krize (OK),
 • mesečni temeljni dohodek v višini 70% neto minimalne plače (zakaj ne 100% ?),
 • prispevke vsaj do konca maja zanje plača država, torej prispevki ne bodo odpisani (zakaj diskriminacija ???),
 • odloži se jim plačilo akontacije dohodnine (OK).

Kmetje in ribiči:

 • okuženi do 80% neto minimalne plače (zakaj ne 100% ?),
 • kompenzacija izpada dohodka zaradi krize (OK),
 • javni zavodi bodo morali od slovenskih kmetov naročati vsaj 50 odstotkov vseh živil (OK).

Ostalo:

 • Zmanjšanje plač javnih funkcionarjev in sejnin za člane ND v državnih podjetjih za 30%,
  • Nepotrebni populizem, vsem funkcionarjem, ki so aktivni, je potrebno dati stimulacijo (50 – 100%) za njihov poseben angažman in ker tvegajo svoja življenja za nas.

6 responses

 1. Kratek komentar kratkega komentarja:
  Nepovratno pomoč bodo dobili ljudje, ki bodo zaradi epidemije ob delo, ne podjetja. Ta bodo dobila v obliki odkupa terjatev do neplačnikov le garancijo za plačila, neplačnike bo država reševala posebej in to pretežno s povratnim sredstvi.
  Kot sem že napovedal v enem od prejšnjih komentarjev, pa sem bil deležen kupa kritik.
  Imam pa vsaj zadoščenje, da me vlada bolj posluša kot kolegi na blogu.

  Všeč mi je

 2. Drago, ti res nič ne razumeš. Vlada bo pokrila zgolj prispevke in dohodnino ter 20% neto plače, preostanek je strošek delodajalca. Se pravi, vlada bo sofinancirala dobrih 50% bruto bruto plače.
  Zdaj si pa predstavljaj denimo zdravilišče, hotel, avtobusno podjetje itd., kjer so morali zapreti poslovanje zaradi vladnega dekreta in ki so jim prihodki padli na 0 (nič !): kje bodo vzeli preostalih 50% za financiranje marčevskih, aprilskih in majskih plač?! Iz katerih prihodkov, če jih nimajo in tudi ne bodo mogli nadoknaditi izpada prihodkov v teh treh mesecih?

  Za ta podjetja je najbolj racionalno, da iz poslovnih razlogov odpustijo zapsolene in strošek prevalijo na proračun. Izgubijo pa predvsem zaposleni, saj bo njihovo nadomestilo za brezposelnost nižje kot je bila neto plača, (zaradi česar se zmanjša tudi trošenje teh ljudi in s tem BDP.

  Všeč mi je

 3. V prejšnjem komentarju sem spregledal, da vlada tudi ne predvideva financiranja dohodnine za zaposlene, kar torej ostane strošek delodajalca. To pa pomeni, da se delež sofinanciranja bruto plač zmanjša le še na dobrih 40%. kar ja katastrofa za podjetja v številnih panogah, kjer so zaradi vladnega dekreta morali prenehati poslovati.

  Všeč mi je

 4. “Za ta podjetja je najbolj racionalno, da iz poslovnih razlogov odpustijo zapsolene in strošek prevalijo na proračun. ” ne drži povsem, oziroma drži morda le v redkih primerih.

  V praksi vidimo, da je ob trenutnem pomanjkanju/onemogočenju dela, bistveno bolj racionalno dati delavca na čakanje, kot odpustiti, saj je breme ob odpustitvi višje, ker delavcu pripada tudi odpravnina, kot na čakanju, četudi bi se to čakanje na delo eventuelno zavleklo v pet mesecev. Slej ko prej pa bomo itak vsi morali z maskami nazaj na delo oziroma življenje.

  Všeč mi je

  • Velja le v primeru delavcev, ki so bili pri delodajalcu zaposleni več kot 1 leto. Sicer 1) odpravnine ni in 2) boljše nekaj stroška, ki ga lahko vkalkuliraš na začetku kot agonija v nadaljevanju (kaj pa če se karantene ne končajo po dveh mesecih?).
   (do 1 leta odpravnine ni, sicer pa velja, da 1/5 osnove za vsako leto pri delodajalcu).
   Po dveh mesecih karantene se ukrepa približno izenačita, po tem roku pridobiva tisti, ki je neusmiljeno odrezal v začetku. So pa seveda vse to zanimive dileme, saj ne vemo kakšen svet na sploh čaka po 60 dneh??! Delodajalec pa se z ukrepom “čakanja” zaveže, da mora imeti zaposlenega 6 mesecev!!!
   Kot si je ukrep zamislila vlada (med 43-35% sofinanciranja) je za vse tiste, ki so jim prihodki upadli na 0, matematično boljše, da čim hitreje dokončno “odvržejo” zaposlene. Le tako imajo minimalno upanje preživetja ob komplikacijah daljših od dveh mesecev.

   Všeč mi je

%d bloggers like this: